uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

SPS

Hent vores folder og bliv klogere på SPS på UCRS.

Special[-]pædagogisk støtte

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på adgangforalle.dk

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse på lige fod med andre.

Der kan søges om støtte (eksempler på støtte), hvis du har: 

Læse-/skrivevanskeligheder

 • Du kan tildeles en it-rygsæk eller tilsvarende programmer til egen computer
 • Du får instruktion i at bruge programmerne
 • Du kan få lærebøgerne elektronisk 

Bevægevanskeligheder

 • Der kan søges om ergonomiske borde, stole, computer el. andet relevant udstyr afstemt efter dine behov
 • Har du behov for en ”praktisk hjælper”, kan der søges om dette.

Blinde og svagsynede

 • Der kan søges kompenserende udstyr, som er afstemt dine behov
 • Har du behov for sekretærhjælp, kan der søges om dette.
 • Du kan få elektroniske lærebøger

Døve og hørehæmmede

 • Der kan søges kompenserende udstyr, som er afstemt dine behov
 • Tolkebistand - tegnsprog /skrivetolk kan søges ved behov

Psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser

 • Du kan få tildeles personlige studie-støttetimer, som placeres i undervisningstiden.

Eksamen

Afhængig af handicap, kan eksamen afvikles på særlige vilkår. F.eks. kan der ved ordblindhed søges ekstra tid ved eksamen samt eksamensopgaver kan leveres elektronisk.

Kontakt

For at søge /modtage specialpædagogisk støtte skal du kontakte studievejleder eller
sps-medarbejder.

Hvis du mener, at du er har behov for særlig støtte for at kunne gennemføre din uddannelse
vil vi i samarbejde med dig prøve at finde den bedste løsning.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

SPS-medarbejdere

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores SPS-medarbejdere.

Billede af Marie Jørgensen
Marie Jørgensen
SPS-vejleder MAJ@ucrs.dk Mobil: 26356007
Billede af Marianne Ivarsen Olesen
Marianne Ivarsen Olesen
Underviser, ungecoach, læse- og SPS-vejleder MI@ucrs.dk Telefon: 4089 1013