For virksomheder

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Hjælp til papirarbejdet

Skolens medarbejdere står altid parat til at hjælpe med papirarbejdet og eventuelle spørgsmål du og din virksomhed måtte have.

Billede af Sanne Korsgaard
Sanne Korsgaard
Elevadministration skj@ucrs.dk Telefon: 96801519

Godt at vide

Herunder kan du som virksomhed blive meget klogere på hvordan og hvorledes en praktikplads hos jer kommer i stand.

Økonomi

Virksomheder kan få refunderet nogle af udgifterne ved at have elever gennem AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)
Der er følgende muligheder:

  • Lønrefusion under elevens skoleophold.
  • Befordring - tilskud til elevens transport under skoleophold
  • Løntilskud for EUD-elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale.

Læs mere om AUB

Elevplan

På elevplan.dk finder din virksomhed:

  • overblik over dine elevers uddannelsesforløb
  • overblik over de specialefag, som din elev kan vælge imellem
  • elevens uddannelsesplan og skolens undervisningsplan
  • en elektronisk samarbejdsplatform for virksomhed, skole og elev, der er tilgængelig via samtlige pc’er med internetadgang.

Det internetbaserede værktøj Elevplan er relevant for din virksomhed:

  • hvis du interesserer dig for, hvad og hvordan dine elever lærer i deres skoleforløb
  • hvis du vil have større overblik over, hvordan den samlede uddannelse tilrettelægges, så eleven lærer mest muligt og får en god uddannelse
  • hvis du vil planlægge elevernes praktikuddannelse og opgaver i forhold til de gældende praktikmål for uddannelse

Få et login ved at henvende dig til Flemming U. Schmidt eller på mobil 2475 5161.

Voksenlærling

Man kan blive voksenlærling hvis man er fyldt 25 år og er i arbejde eller ledig. I dag hedder forløbet EUV (ErhvervsUddannelse for Voksne)

Ordningen sikrer, at du får voksenløn under uddannelsen, svarende til lønnen som ufaglært inden for området, mens virksomheden får et tilskud til lønnen.

Du kan i flere tilfælde få godskrevet relevant erhvervserfaring, og derved gennemføre uddannelsen på kortere tid.

Den uddannelse man ønsker at tage, skal være på positivlisten fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Uddannelser på positivlisten de regionale arbejdsmarkedsråd.
Se desuden bekendtgørelsenfor voksenlærlinge.

For virksomheder der ønsker at ansætte en voksenlærling

Virksomheden får et tilskud i de første 2 år, tilskuddet er på 30 kr. i timen. Ansøgningsblanketten sendes til det lokale jobcenter i den kommune, hvor virksomheden er beliggende.
Virksomheden skal selv betale, hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget.
Når voksenlærlingen er på skole, får virksomheden AUB-refusion efter gældende regler.
Udbetalinger fra AUB fåes via selvbetjening på AUBs hjemmeside

Yderligere oplysninger kan også fåes hos De Regionale Arbejdsmarkedsråd.