uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Vigtig information og ordensregler

Reglerne, der dybest set bygger på en grundtanke om, at vi viser hensyn og tænker os om, er vedtaget med henblik på at skabe et behageligt studiemiljø, hvor samvær og læring foregår så gnidningsløst som muligt. Læs mere om den vigtige information og ordensreglerne her på siden. 

Vigtig information

Få svar på nogle af dine spørgsmål og bliv klogere på det praktiske i 10'eren.

Mødepligt og fravær

10'eren er et frivilligt skoleår og et vigtigt afsæt til en ungdomsuddannelse. Derfor forventer vi, at du kommer hver dag.
Der sker en registrering hver dag og evt. sygemelding skal meddeles pr telefon samme dag inden kl. 8.00. Evt. fravær af anden årsag skal aftales med din kontaktlærer på forhånd.

Skole-hjem samarbejder

I løbet af skoleåret afholdes mindst to skole/hjem-samtaler mellem elev-forældre-lærere.
Inden skoleårets start afholdes en forventningssamtale som evt. følges op i efteråret.
I januar/februar afholdes en samtale med fokus på uddannelsesplanen med elev-forældre-lærere-vejleder.
Kontaktlærer vil løbende have samtale med sine elever.

I forbindelse med OSO, de obligatoriske selvvalgte opgaver som eleverne udarbejder, inviteres forældre til at besøge elevernes udstillinger og præsentationer.

Befordring

Du får i 10’eren tilbud om et gratis buskort. Kortet kan bruges til alle kollektive busruter inden for kommunens grænser og kan benyttes såvel i skoletiden som i fritiden. Kortet kan ikke benyttes i skolernes sommerferie og kan desværre ikke benyttes ved togrejser.

Ved forventningssamtalen i foråret, når vi har modtaget din tilmelding, vil vi fortælle nærmere.

Uddannelses[-]vejleder fra UU

Mens du går i 10’eren er du stadig tilknyttet en uddannelsesvejleder fra UU, der vil hjælpe dig med uddannelsesplanen, bl.a. med valg af brobygning, evt. praktik og vejledning om hvilken ungdomsuddannelse du vil søge ind på efter 10.klasse.

Kontakt[-]lærer

Mens du går i 10'eren har du en kontaktlærer.
Kontaktlæreren har også kontakt til dine forældre og er den person, som du og dine forældre kan henvende jer til i det daglige.

Læse[-]under[-]visning

Du bliver læsetestet ved skoleårets start af VUC. Hvis du har læsevanskeligheder udarbejdes en handleplan, så du kan få den hjælp og støtte du har brug for.

Du kan eventuelt også få it-værktøjer, som kan hjælpe dig med læsning.

Rejs til udlandet med 10'eren

I en uge i skoleåret får du tilbud om at deltage i en udlandstur. Her får du mulighed for at prøve dit sprog af og opleve nye kulturer og aktiviteter sammen med alle de andre i 10’eren.

Vi tilbyder også mulighed for at deltage i en skitur til Østrig. Det er frivilligt at deltage, idet der er en egenbetaling for turene.

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.

Tilmeld dig i dag!

Du kan frit vælge mellem 10’eren i Ringkøbing eller 10’eren i Skjern.

Nye elever optages løbende. Hvis I har spørgsmål omkring 10. klasse eller tilmelding, kontakt da Karsten Frik på 2442 3578 eller din uddannelsesvejleder.

Tilmeld dig på optagelse.dk hvis du ønsker at gå i 10’eren til næste skoleår.

Gå til optagelse.dk

Ordensregler

Du skal være opmærksom på følgende ordensregler:

  • Vi forventer, at du optræder ærligt og korrekt over for skolens medarbejdere samt alle elever både i og uden for skolens område. Såfremt du udviser en adfærd, der er til gene for andre, kan dette medføre bortvisning.
  • Vi forventer, at du efterlader alle skolens lokaler og områder, ordentlige og ryddelige efter brug. Du skal bidrage til oprydning efter undervisningen. Tavler skal være rengjorte, lyset skal slukkes, vinduerne lukkes osv.
  • Vi forventer, at du behandler skolens inventar og udstyr ordentligt.
    Du har mødepligt og skal møde til tiden og din mobiltelefon, din iPad eller andet teknisk udstyr skal være slukket i undervisningstiden. Vi forventer, at du respekterer andres arbejdssituation.

Regler for anvendelse af IT-udstyr

På 10’eren anvendes pc’er og andet it-udstyr som en naturlig del af uddannelsen. Samtlige pc’er i klasseværelser og åbne læringsmiljøer på 10’eren anses som undervisningsmidler på linje med alle andre undervisningsmidler.
Som bruger af skolens it-systemer skal du være opmærksom på, at trafik til og fra de enkelte pc’er kræver et login. Du har derfor pligt til at hemmeligholde det udleverede brugernavn og din adgangskode.

Madpakker eller brug af kantine

Du kan indtage dine måltider i skolens fællesområde eller i kantinen. Dette betyder samtidig, at du ikke må tage flasker og service med fra kantinen. Før du forlader kantinen, skal du rydde op efter dig, så området altid fremstår pænt og ordentligt for nye gæster. Det er ikke tilladt at indtage mad og drikkevarer i klasselokaler eller i værksteder.

Rengøring

På 10’eren lægger vi mange kræfter i, at skolen altid er pæn og ren - som elev er du medansvarlig for dette. Stole skal sættes op efter brug, garderoberne skal holdes i orden og papirkurvene skal kun benyttes til papiraffald.

Øvrigt

Skolens ordensregler gælder også ved studierejser og ekskursioner.

Rygning

Rygning er ikke tilladt på skolens matrikel. Rygning forgår i rygeområdet ved VUC.

Alkohol og narkotika

Det er ikke tilladt at nyde alkohol i forbindelse med undervisningen og ved overtrædelse af dette, vil fortsat skolegang i 10’eren blive vurderet. Narkotika eller lignende stoffer er forbudt i forbindelse med undervisningen og på skolens område og vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

Beskadigelser af skolens materiel

Hvis du beskadiger skolens ejendele, kan du blive stillet over for et erstatningskrav.

Sanktioner og konsekvens

Hvis du overtræder skolens regler, kan det i sidste ende medføre bortvisning. Har du spørgsmål til reglerne, er du velkommen til at kontakte dine lærere eller din kontaktlærer.

Afdelingernes ordens[-]reglement

Det generelle ordensreglement dækker 10’eren som helhed. Herudover har visse linjer på skolen deres eget ordensreglement. Linjernes egne ordensreglementer, der er i fuld overensstemmelse med det generelle reglement, er enten mere specifikke eller mere vidtrækkende. Det kan f.eks. dreje sig om særlige regler i værksteder og faglokaler, eller at du skal overholde de eventuelle sikkerhedsregler, som ofte findes i forbindelse med arbejde i for eksempel værksteder og laboratorier.