Om UCRS
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Mission

Vi danner i dag dem, der skaber i morgen


UCRS tror på, at vi kan bidrage til fremskridtet ved at danne og uddanne de mennesker, der skal skabe dagen i morgen. Vi tror på, at vores bidrag sker ved at udbyde og påvirke undervisningen regionalt, nationalt og internationalt inden for følgende områder:

  • Erhvervsuddannelser og tilgrænsende uddannelsesområder
  • De erhvervsgymnasiale uddannelser, HHX og HTX
  • Efter- og videreuddannelse
  • Konsulent- og rådgivningsvirksomhed
  • VUC (AVU, FVU og OBU)

 

Vi tror også på, at vores bidrag sker såvel selvstændigt som i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, virksomheder og interessenter.

I tilknytning til uddannelsescentrets aktiviteter drives skolehjem og kursisthotel.

Vision

VI VIL VÆRE MIDT- OG VESTJYLLANDS BEDSTE TIL AT SKABE UDDANNELSER, DER GIVER VILJEN TIL AT VILLE OG EVNEN TIL AT KUNNE


UCRS vil skabe en virksomhed, der med åbenhed, nærvær, fremsyn og kompetence er anerkendt for at tilbyde det bedst mulige uddannelsesmæssige fundament for at indtage en meningsfuld rolle i fremtidens samfund.
En rolle, der er forankret i både faglig og almen dannelse af højeste kvalitet.