uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

NYHED 

Vi har lavet et EUX Turboforløb, der gør dig klar til at tage en EUX-uddannelse.

Forløbet henvender sig til dig, der gerne vil blive klar til at tage EUX Teknisk eller en EUX Business. Du kan også bruge forløbet til at læse en EUD-uddannelse.

En EUX giver dig mange muligheder, da du både får en gymnasial uddannelse samtidig med, at du bliver faglært.

Læs mere her

UCRS VUC 4

VUC - vejen videre til uddannelse

Hør to kursister fortælle, hvorfor de har valgt VUC

Kan du gå på VUC?

VUC kan være noget for dig, hvis du opfylder ét af kravene herunder:

  • Du er fyldt 25 år
  • Du har allerede gennemført en ungdomsuddannelse
  • Du er i gang med en ungdomsuddannelse, men har brug for at supplere med ét eller flere fag
  • Du er selvforsørgende eller arbejder minimum 20 timer om ugen
  • Du er på barsel og ønsker at følge fag på VUC

Snak gerne med en studievejleder, som kan hjælpe dig med at få sammensat et skema, der passer dig og dit liv.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Tilmeld dig 

Kontakt vejlederen for tilmelding. Samme får I sammensat en plan for dig og din uddannelse på VUC, som passer til dig og dine behov.

Vi tilbyder bl.a. kollektiv og individuel vejledning af medarbejdere og rådgiver om mulighederne for økonomisk støtte (SVU - Statens VoksenUddannelsesstøtte) i forbindelse med uddannelsesforløb.

Vi er også altid parate til at rådgive eller besvare spørgsmål om uddannelse på din virksomhed.

Billede af Carsten Bjerg
Carsten Bjerg
Teamleder og vejleder, VUC cab@ucrs.dk Mobil: 30900126