SPS

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

OBS!
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på
adgangforalle.dk

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med ordblindhed eller med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial (HHX/HTX) uddannelse på lige fod med andre.

På UCRS er det professionelle mentorer, der, afhængig af dine ønsker, støtter dig individuelt i grupper eller på klassen. Mentoren er din fortrolige støtte, og i forhold til din faglige udvikling arbejder mentoren sammen med din underviser. Dette samarbejde er bl.a. styrket af projektet 'Treslået Tovværk', som er et ordblindeprojekt, hvor vi som institution selv har udviklet værktøjer og arbejdet fokuseret på at støtte eleven med disse værktøjer.

Både mentor og underviser har fokus på, ikke kun at hjælpe den enkelte ordblinde elev i en klasse, men alle de ordblinde elever, der sidder i en klasse. Værktøjerne er designet til også at være brugbar for de ikke ordblinde elever ift. f.eks. notat-tagning.

Læs mere om projektet 'Treslået Tovværk'

 

 

Eleven kan få SPS-støtte ved følgende udfordringer:

Læse-/skrivevanskeligheder

 • Du kan tildeles en it-rygsæk eller tilsvarende programmer til egen computer
 • Du får instruktion i at bruge programmerne
 • Du kan få lærebøgerne elektronisk

Psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser

 • Du kan få tildeles personlige studie-støttetimer, som placeres i undervisningstiden.

Bevægevanskeligheder

 • Der kan søges om ergonomiske borde, stole, computer el. andet relevant udstyr afstemt efter dine behov
 • Har du behov for en ”praktisk hjælper”, kan der søges om dette.

Blinde og svagsynede

 • Der kan søges kompenserende udstyr, som er afstemt dine behov
 • Har du behov for sekretærhjælp, kan der søges om dette.
 • Du kan få elektroniske lærebøger

Døve og hørehæmmede

 • Der kan søges kompenserende udstyr, som er afstemt dine behov
 • Tolkebistand - tegnsprog /skrivetolk kan søges ved behov

Eksamen

 • Afhængig af handicap, kan eksamen afvikles på særlige vilkår. F.eks. kan der ved ordblindhed søges ekstra tid ved eksamen samt eksamensopgaver kan leveres elektronisk.

SPS-støtte i oplæringen

Hvis du har behov for støtte i din oplæringsperiode, kan det være en kollega eller lærlingeansvarlig i virksomheden, som i samarbejde med skolens mentor støtter dig.

Afhængig af dine udfordringer kan der bevilges et antal ugentlige støttetimer.

Støtten administreres gennem hovedforløbsskolen UCRS.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

SPS-medarbejdere

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores studievejleder eller SPS-medarbejdere.

For at søge /modtage specialpædagogisk støtte skal du kontakte studievejleder eller
sps-medarbejder.

Hvis du mener, at du er har behov for særlig støtte, for at kunne gennemføre din uddannelse,
vil vi i samarbejde med dig prøve at finde den bedste løsning.

Billede af Stine Birkedal Jensen
Stine Birkedal Jensen
SPS-vejleder og mentor sbj@ucrs.dk Mobil: 21941912
Billede af Lone Strandgaard
Lone Strandgaard
Vejleder, Teknisk EUD lst@ucrs.dk Mobil: 22999065
Billede af Carsten Bjerg
Carsten Bjerg
Uddannelsesleder 10’eren og Teamleder VUC cab@ucrs.dk Mobil: 30900126
Billede af Ellen Morsing Kristensen
Ellen Morsing Kristensen
Studievejleder emk@ucrs.dk Mobil: 22759500
Billede af Ulla Fløe Andersen
Ulla Fløe Andersen
Pædagogisk faglig koordinator ua@ucrs.dk Mobil: 24756150