Kontakt os / studievejledning

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Studievejledning

Har du spørgsmål omkring valg af uddannelse eller har du brug for at høre mere om dine muligheder?

Hvert gymnasium har sin egen studievejleder. Du har mange muligheder på vores gymnasier og vil du gerne være sikker på dit valg eller høre mere om dine muligheder er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere kan hjælpe dig, hvad enten du skal vælge uddannelse, er i gang med en uddannelse eller bare har brug for en snak.

Har du spørgsmål omkring valg af uddannelse, eller har du brug for at høre mere om de mange muligheder, UCRS giver dig? Er du i tvivl om dine fremtidsmuligheder - både job og videreuddannelse, eller er du i tvivl om, hvilke valgfag du skal vælge?

Måske du har spørgsmål vedr. SU eller transport til og fra skole?

Så kontakt vores studievejledere!

De er parat til at hjælpe, informere og inspirere dig, hvad end dit spørgsmål måtte handle om.

Her kan du også altid henvende dig for at få en inspirerende rundvisning, en afklarende samtale eller gode tips og råd om studievalg, fag og karriereveje, en snak om din trivsel på skolen og meget andet.

Læsevejledning

På vores skoler ønsker vi at hjælpe alle elever godt gennem uddannelsen. Derfor screener vi alle 1. års elever for at se, hvordan de læser.

 •  Hvis eleven opnår en lav score, indkalder vi eleven til en samtale med læsevejlederen.
 •  Eleven tilbydes en ordblindetest med henblik på ansøgning om IT-rygsæk.
 •  Hvis eleven får bevilliget en IT-rygsæk, gives der introduktionstimer, hvilket læsevejlederen også tager sig af.

Derudover hjælper vi også gerne de elever, der oplever læsevanskeligheder uden at være ordblinde. Nogle elever ligger i gråzonen og kan måske ikke få bevilliget rygsækken, men derfor kan de godt opleve et behov for hjælp alligevel. På UCRS kan vi f.eks. hjælpe med struktur og formuleringer, når der f.eks. skrives større opgaver og afleveringer.

Fokus på ordblindhed i gymnasiet.

Som det første gymnasium i Danmark har vi lavet et storstilet projekt omhandlende ordblinde elever i gymnasieskolen. Projektet har fået bred national opbakning og kulminerede i april 2023 med konferencen 'Vilde ord', som havde mere end 100 deltagere fra gymnasieskoler i hele Danmark.

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan klare dig gennem gymnasiet fordi du er ordblind, eller du bare har svært ved at skrive eller læse, men ikke er blevet testet for ordblindhed, så læs mere om projektet, se videoer og lyt til podcasts på www.vildeord.dk

Studievejleder
Gymnasiet Skjern

Snak med os om uddannelsen og hør mere om dine muligheder. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Ulla Fløe Andersen
Ulla Fløe Andersen
Uddannelsesleder, Gymnasiet HTX & HHX Skjern ua@ucrs.dk Mobil: 24756150

Studievejleder
Gymnasiet HHX Ringkøbing

Snak med en vejleder om uddannelses-mulighederne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Ellen Morsing Kristensen
Ellen Morsing Kristensen
Studievejleder emk@ucrs.dk Mobil: 22759500

Studievalg Danmark  

Studievalg vejleder nær dig!
“Jeg havde en masse tanker og ideer om min fremtid, men havde svært ved at finde rundt i det hele. At tale med en vejleder gav både overblik og mere ro i maven”

 

Her på gymnasiet kommer Elena H. K. Jensen fra Studievalg Danmark. Hun vejleder om uddannelses- og karriereveje efter gymnasiet. Hun holder kollektive oplæg for alle årgange og har tider til individuel vejledning. Besøg studievalg.dk og book vejledning. Der kommer beskeder på Uddata/teams (HHX Ringkøbing), når hun er her. Elena kan altid kontaktes på mail: ehe@studievalg.dk

 

Studievalg vejleder om:

 • Tvivl og valg
 • Sabbatår
 • Videregående uddannelse
 • Erhvervsuddannelse
 • Optagelse
 • Adgangskrav
 • Supplering
 • Job og karriere
 • Efteruddannelse
 • Og meget mere. 

I gang med sabbatår?

Studievalg er her også, når du er blevet student. Alle tanker, tvivl og spørgsmål om uddannelse er vigtige og velkomne – Også selvom du slet ikke ved, hvad du vil. Det er muligt at booke individuel vejledning på dit gamle gymnasium.

 

Studievalg.dk du også finde Studievalgs online arrangementer. Alle er velkomne.   

Elena H. K. Jensen
Studie- og karrierevejleder

3333 2023

ehe@studievalg.dk