uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Om uddannelsen

Her opfinder vi løsninger på problemer, og vi kigger på, hvordan godt design er med til at gøre løsningen helt optimal.

Her kommer du i spil. Her kommer hele klassen i spil. Og det er vigtigt, at I er forskellige, for ellers kommer I ingen vegne som produktudviklere.

Det gælder nemlig om at lære at få øje på – og løse – hverdagsproblemer, uanset om det handler om overvægtige børn, affald i tilstoppede tagrender eller noget helt tredje. Skal man løse hverdagsproblemer, skal man ikke bare sidde i et klasselokale. Derfor tager vi på virksomhedsbesøg og ser, hvordan det foregår. Hos os lærer du foretagsomhed, du lærer entreprenørskab, du lærer at løse problemer, for her handler vi. Har vi brug for et svar, ringer vi til dem, der ved det, eller vi kører ud og besøger den virksomhed, som kan hjælpe os videre med vores opfindelse eller forretningsidé.

Du skal ikke kun arbejde med din forretningsidé. De obligatoriske fag er nødvendige for, at vi kan lave den bedste løsning i projektforløbene. Mange elever er, når de begynder, meget fokuserede på slutproduktet. Dét er også vigtigt, men du lærer også, at systematisk produktudvikling er vigtig i processen hen mod målet. Det kræver bare, at du kan arbejde selvstændigt. Så får du til gengæld stor indflydelse på, hvad du vil arbejde med.

Teknologi og Design har som fag indbyrdes forbindelse og støtter hinanden. Dette oplever man i tværfagligt samarbejde, ekskursioner og studieture.

Studieretningsfag

Teknologi A

I faget teknologi A får du indsigt i sammenhængen mellem naturvidenskab, teknologi og samfundsudvikling. Du lærer blandt andet at redegøre for sammenhængen mellem en virksomheds valg af teknologi, produktionsform og konkurrencestrategi. Du lærer om emner som teknologi- og miljøvurdering, produktudvikling, markedsføring, dokumentation og præsentation.

Gennem undervisningen får du kendskab til forskellige teknologier, der anvendes i erhvervslivet, mens der også er meget fokus på idéudvikling.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning og gruppe- og projektarbejde.

 Design B

I faget Design B lærer du at planlægge og gennemføre et designprojekt ud fra kendskabet til fagets teori, fagudtryk, metoder og redskaber. Du lærer eksempelvis om emner som produktdesign, designhistorie, visualiseringsmetoder (eksempelvis 3D-skitsering), researchmetoder samt designparametre.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning og projektarbejde, hvor der både arbejdes i grupper såvel som individuelt.

I løbet af faget bliver du trænet i metoder til visualisering og lærer, hvordan man skal researche til et projekt, eksempelvis via spørgeundersøgelser, interviews eller observationer.

Livet på HTX Skjern

Bliv klogere på det fede studiemiljø og de muligheder HTX Skjern tilbyder eleverne.

Nærhed

Vi er et trygt gymnasium, hvor alle kender alle. Det betyder, at der er et tæt fællesskab mellem eleverne og mellem lærere og elever. Det er vigtigt for os, at alle klasser fungerer socialt, så de bedste forudsætninger for læring og menneskelig udvikling er til stede. Vi prioriterer derfor ”ryste-sammen-aktiviteter” højt. Eksempelvis er HH1-klasserne på to hytteture, hvor fokus kun er fællesskab.

Rammer

Skolens studiemiljø med flotte faciliteter og hyggelige kroge gør det nemt at dyrke fællesskabet, mens man lærer. Den enkelte klasse har sit eget stamklasselokale, hvor langt de fleste undervisningstimer foregår. Her har man sin base.

Elevråd

Skolen har et velfungerende elevråd, som i samarbejde med lærere og ledelse arbejder for at skolen fungerer bedst muligt for alle. Der er tæt dialog, hvor man kigger langsigtet på skolens udvikling og gør dagligdagen så velfungerende som muligt. Formanden deltager hyppigt i møder med skolens ledelse, hvor fokus er på sammen at skabe bedst mulig undervisning og fællesskab.

Rejser

Der er stor rejseaktivitet på skolen. Nogle rejser klassevis. Andre er knyttet til specifikke aktiviteter.

  • 1.g: Malaga
  • 2.g: Alle elever er på studietur til en europæisk storby
  • 3.g: Berlin, Malaga, London, Liverpool/Manchester
  • 2. og 3.g: USA og Kina

Sport

Udover normal idrætsundervisning, har vi idrætsdage – med fokus på at dyste med et smil på læben. Vi deltager også i landsdækkende fodbold- og håndboldstævner for HHX-elever. Her er der både mulighed for at deltage på elite- og hygge-niveau.

Fester

Vi har hyppigt fester på skolen. Der er stor opbakning. Nogle fester har levende musik med landskendte navne, mens andre er temafester. Der er fantastisk stemning ved skolens fester og stor opbakning. Langt størstedelen af eleverne deltager ved alle skolens fester. Vi har frøfest, temafester, julefrokost, gallafest. Lærerne deltager også ved festerne.

Caféer

Der afholdes ofte fredagscaféer, hvor rejsende klasser arrangerer en hyggelig eftermiddag med øl, sodavand, breezere og underholdning. Det er en skøn måde at gå weekenden i møde, og der er stor deltagelse.

Fællesarrangementer

Flere gange årligt samles alle skolens til diverse fællessamlinger. Nogle gange er det en foredragsholder med et fagligt fokus. Andre gange er der fokus på elevernes virkelighed i hverdagen. Årets højdepunkt er juleafslutningen, hvor traditionen er, at vi går på ferie med et grin. Senest havde vi besøg af Mark Lefevre.

Bliv klogere på UCRS Campus mange fed faciliteter og lokationer. Vi er en sammenslutning af flere skoler og kan derfor tilbyde HHX, HTX, EUD/EUX, VUC, 10. klasse og meget mere!

Studievejleder Gymnasiet Skjern

Snak med en vejleder om uddannelses mulighederne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Susanne Bæk Jakobsen
Susanne Bæk Jakobsen
Pædagogisk leder SJ@ucrs.dk Mobil: 21305497
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
”Jeg valgte Teknologi, fordi man arbejder selvstændigt i grupper med virkelighedsnære problemstillinger. Alt dette går op i en højere enhed, når man møder erhvervsfolk, som ser potentiale i ens produkt.
Jacob
Elev, HTX, Teknologi

Studieretnings[-]oversigt

Få et overblik over de obligatoriske fag, studieretningsfagene samt mulighederne for valgfag gennem de 3 år på denne studieretning.

Studieretningsfag Afsætning A International økonomi A 2. Fremmedsprog Tysk B Spansk A Obligatoriske fag Dansk A Engelsk A Virksomhedsøkonomi B Historie B Matematik C Matematik B Erhvervsjura C Samfundsfag C Informatik C Almen sprogforståelse Økonomisk grundforløb Studieområdet Erhvervscase Valgfag Virksomhedsøkonomi A Tysk A Matematik A Samfundsfag B Kultureforståelse C Markedskommunikation C Idræt C Finansiering C Mediefag C Innovation C Psykologi C
Studieretningsfag
Afsætning A
International økonomi A
2. Fremmedsprog
Tysk B
Spansk A
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Virksomhedsøkonomi B
Historie B
Matematik C
Matematik B
Erhvervsjura C
Samfundsfag C
Informatik C
Almen sprogforståelse
Økonomisk grundforløb
Studieområdet
Erhvervscase
Valgfag
Virksomhedsøkonomi A
Tysk A
Matematik A
Samfundsfag B
Kultureforståelse C
Markedskommunikation C
Idræt C
Finansiering C
Mediefag C
Innovation C
Psykologi C
Studieretningsfag 1.g 2.g 3.g
Afsætning A
International økonomi A
2. Fremmedsprog 1.g 2.g 3.g
Tysk B
Spansk A
Obligatoriske fag 1.g 2.g 3.g
Dansk A
Engelsk A
Virksomhedsøkonomi B
Historie B
Matematik C
Matematik B
Erhvervsjura C
Samfundsfag C
Informatik C
Almen sprogforståelse
Økonomisk grundforløb
Studieområdet
Erhvervscase
Valgfag 1.g 2.g 3.g
Virksomhedsøkonomi A
Tysk A
Matematik A
Samfundsfag B
Kultureforståelse C
Markedskommunikation C
Idræt C
Finansiering C
Mediefag C
Innovation C
Psykologi C

Tilmeld dig i dag

Ansøg om optagelse via optagelse.dk.

Hvis du går i skole, skal du bruge dit UNI-Login, som er oprettet på din skole. - kan du ikke huske det, så kan din skole hjælpe dig.

Er du over 18 skal du bruge dit NemID.

Gå til optagelse.dk

Bliv kontaktet

Du kan skrive dig op her, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00