uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

På UCRS Gymnasiet HTX Skjern åbner verden sig for dig, når du sammen med dine kammerater og lærere tager på ophold og ture i både ind- og udland. Du kan glæde dig til følgende spændende og berigende oplevelser med både fagligt, kulturelt og socialt indhold:

  • Første årgang: Lejrskole i Danmark - 3 dage i efteråret.
  • Anden årgang: Studietur til udlandet - 4 dage i uge 41.
  • Tredje årgang: Studietur til udlandet - 5 dage i uge 41.

Derudover har du på anden årgang mulighed for at komme på 4 ugers studieophold til Zambia, uge 40-43. Den ligger samtidig med anden årgangs studietur, og vil derfor træde i stedet for denne. Se nedenstående beskrivelse.

Der kan i forbindelse med studieture/ekskursioner o.l. opkræves deltagerbetaling efter gældende regler. Læs mere her, under 'Studieture'

Studieophold i Zambia

Vælg fire ugers udlandsophold uanset studieretning. Få en unik chance for at udvikle og forbedre dine sprogfærdigheder samt dine samarbejds- og problemløsnings-kompetencer.

Vi rejser ud i verden for at opleve og blive klogere, så her får du værdifuld erfaring i en global sammenhæng. Turen går til Zambia, og den planlægges og udføres i samarbejde med Mellemfolkeligt Sam­virke. Studieopholdet er en enestående chance for at kombinere teori med praksis og konkrete oplevelser i arbejdet med klimaforandringernes konsekvenser, uddannelse, globalisering, traditionel levevis i et moderne samfund og andre udviklingsproblematikker.

Verden er vores klasseværelse, og vi skal møde afrikanske samfund og lokale, som står med begge ben plantet i konkrete problemstillinger. Tag med og blive klogere på verden, på globale udfordringer, og måske også på dig selv.

Tilmeld dig i dag

Ansøg om optagelse via optagelse.dk.

Hvis du går i skole, skal du bruge dit UNI-Login, som er oprettet på din skole. - kan du ikke huske det, så kan din skole hjælpe dig.

Er du over 18 skal du bruge dit NemID.

Gå til optagelse.dk

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.