uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Om uddannelsen

Her opfinder vi løsninger på problemer, og vi kigger på, hvordan godt design er med til at gøre løsningen helt optimal.

Her kommer du i spil. Her kommer hele klassen i spil. Og det er vigtigt, at I er forskellige, for ellers kommer I ingen vegne som produktudviklere.

Det gælder nemlig om at lære at få øje på – og løse – hverdagsproblemer, uanset om det handler om overvægtige børn, affald i tilstoppede tagrender eller noget helt tredje. Skal man løse hverdagsproblemer, skal man ikke bare sidde i et klasselokale. Derfor tager vi på virksomhedsbesøg og ser, hvordan det foregår. Hos os lærer du foretagsomhed, du lærer entreprenørskab, du lærer at løse problemer, for her handler vi. Har vi brug for et svar, ringer vi til dem, der ved det, eller vi kører ud og besøger den virksomhed, som kan hjælpe os videre med vores opfindelse eller forretningsidé.

Du skal ikke kun arbejde med din forretningsidé. De obligatoriske fag er nødvendige for, at vi kan lave den bedste løsning i projektforløbene. Mange elever er, når de begynder, meget fokuserede på slutproduktet. Dét er også vigtigt, men du lærer også, at systematisk produktudvikling er vigtig i processen hen mod målet. Det kræver bare, at du kan arbejde selvstændigt. Så får du til gengæld stor indflydelse på, hvad du vil arbejde med.

Teknologi og Design har som fag indbyrdes forbindelse og støtter hinanden. Dette oplever man i tværfagligt samarbejde, ekskursioner og studieture.

Studieretningsfag

Teknologi A

I faget teknologi A får du indsigt i sammenhængen mellem naturvidenskab, teknologi og samfundsudvikling. Du lærer blandt andet at redegøre for sammenhængen mellem en virksomheds valg af teknologi, produktionsform og konkurrencestrategi. Du lærer om emner som teknologi- og miljøvurdering, produktudvikling, markedsføring, dokumentation og præsentation.

Gennem undervisningen får du kendskab til forskellige teknologier, der anvendes i erhvervslivet, mens der også er meget fokus på idéudvikling.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning og gruppe- og projektarbejde.

 Design B

I faget Design B lærer du at planlægge og gennemføre et designprojekt ud fra kendskabet til fagets teori, fagudtryk, metoder og redskaber. Du lærer eksempelvis om emner som produktdesign, designhistorie, visualiseringsmetoder (eksempelvis 3D-skitsering), researchmetoder samt designparametre.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning og projektarbejde, hvor der både arbejdes i grupper såvel som individuelt.

I løbet af faget bliver du trænet i metoder til visualisering og lærer, hvordan man skal researche til et projekt, eksempelvis via spørgeundersøgelser, interviews eller observationer.

Livet på HTX Skjern

Bliv klogere på det fede studiemiljø og de muligheder HTX Skjern tilbyder eleverne.

Studiemiljø

På Gymnasiet HTX Skjern har vi et åbent studiemiljø, hvor vi lægger vægt på, at alle føler sig velkomne og trygge. En tæt og positiv kontakt mellem elever og lærere giver nærhed i hverdagen.

Moderne værksteder og laboratorier sikrer, at du får afprøvet fagenes teori og omsætter den til praksis. Det betyder, at du oplever variation i undervisningen, får masser af ”hands on” og kan arbejde kreativt.

Skolens mange fællesområder rummer så mange varierede arbejdspladser, at alle elever kan deltage i gruppearbejde uden for klasselokalerne. Det skaber optimale rammer for HTX´s særlige projektarbejdsform.

I Gymnasiet HTX´s studiecafé kan du flere gange ugentligt få lektiehjælp af lærere, og ugens to skemafrie timer gør, at du og dine kammerater kan mødes til gruppearbejde om opgaver og afleveringer.

Fællesskab og oplevelser

Hvert skoleår arrangerer elevrådet hyggelige aktivitetsdage, hvor der blandt andet er klassekonkurrencer og sjove kreative tiltag. Elevrådet er også tovholdere for en række årlige fester.

Du kommer desuden på studieture og ekskursioner med både din klasse og årgang. Dette inkluderer en introtur for alle nystartede førsteårselever, rystesammen-tur og ministudietur med klassen og ikke mindst en udlands-studietur.

Leadership & Entrepreneurship

Leadership-forløbet består af tre hovedelementer:

  • Universitetsundervisning
  • Virksomhedsbesøg
  • Planlægning og afvikling af event

Leadership-uddannelsen er et spændende forløb, som strækker sig over 70 lektioner, fordelt over 13 mandage efter normal skoletid. Her kombinerer vi teoretisk undervisning på akademisk niveau med virksomhedsbesøg, gennemførelsen af en event og en studietur til Kina eller USA.

Entrepreneur-forløbet består af tre hovedelementer:

  • Opstart af egen virksomhed
  • Universitetsundervisning
  • Virksomhedsbesøg

Forløbet indledes med en introduktion til “strukturerede kreative processer” og hjælp til udvikling af en virksomhedside. Du skal under hele forløbet selvstændigt og aktivt arbejde med opstart af din egen virksomhed under guidning og vejledning fra en mentor, som hver (virksomhed) gruppe tildeles.

Grønt Flag - Grøn Gymansieskole

Grønt Flag Grøn Gymnasieskole (GFGG) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet og udviklet i samarbejde med Ministeriet for Børn og Undervisning, Miljøministeriet, Tips- og Lottomidler til Friluftsrådet samt Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed (NTS).

GFGG er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling og er samtidig en certificeringsordning for gymnasieskoler, der arbejder mod en større bæredygtighed på institutionen både gennem undervisning og reelle handlinger.

For at en skole kan få det grønne flag, skal eleverne inddrages i arbejdet. Derfor oplever alle elever på både 1 og 3. årgang altid et undervisningsforløb om bæredygtighed. Der er almindelige oplysningskampagner og konkurrencer, så eleverne hele tiden bliver mindet om, at man skal huske at skåne miljøet.

Skolen skal hvert år indsende en rapport til Friluftsrådet, som tildeler flaget. I skoleåret 2015-2016 har tyve danske gymnasier fået flaget, og i Ringkøbing-Skjern Kommune er det indtil videre kun Gymnasiet HTX Skjern, som kan sende det grønne flag til tops på flagstangen.


En Grøn Gymnasieskole er en skole, der

  • sætter miljøundervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling højt på dagsordenen
  • tager vare på miljøet og arbejder frem mod at være mere bæredygtig
  • ønsker at synliggøre sin grønne profil 

SubUniversity

SubUniversity er et mentorbaseret projekt, hvor de deltagende elever bliver tildelt to universitetsstuderende som fungerer som mentorer og rollemodeller.

Forløbet er placeret i 2. g hvor eleverne i løbet af skoleåret deltager i fire særlige elevmøder på Aarhus Universitet. Gennem forløbet får eleverne indsigt i, hvad det indebærer at være studerende på en universitetsuddannelse.

Social aktiviteter

På Gymnasiet HTX har vi mange sociale aktiviteter som aktivitetsdag, juleklippedag, elevfester, idræt og spring på DHE, skitur, skolefodbold osv.

Studiecafé

I studiecaféen kan du hver uge få lektiehjælp af gymnasiets lærere. Synes du, at kemiske formler, matematiske beviser eller engelske gloser kræver ekstra benarbejde, og er dine forældre helt lost, så er studiecaféen et godt tilbud.

Det er også her, du og dine kammerater kan mødes til gruppearbejde om opgaver og afleveringer. 

Bliv klogere på UCRS Campus mange fede faciliteter og lokationer. Vi er en sammenslutning af flere skoler og kan derfor tilbyde HHX, HTX, EUD/EUX, VUC, 10. klasse og meget mere!

Studievejleder Gymnasiet Skjern

Snak med en vejleder om uddannelses mulighederne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Susanne Bæk Jakobsen
Susanne Bæk Jakobsen
Pædagogisk leder SJ@ucrs.dk Mobil: 21305497
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
”Jeg valgte Teknologi, fordi man arbejder selvstændigt i grupper med virkelighedsnære problemstillinger. Alt dette går op i en højere enhed, når man møder erhvervsfolk, som ser potentiale i ens produkt.
Jacob
Elev, HTX, Teknologi

Studieretnings[-]oversigt

Få et overblik over de obligatoriske fag, studieretningsfagene samt mulighederne for valgfag gennem de 3 år på denne studieretning.

Studieretningsfag Teknologi A Design B Obligatoriske fag Dansk A Matematik B Innovation C Fysik B Kemi B Engelsk B Idehistorie B Kommunikation/IT C Samfundsfag C Biologi C Valgfag (vælg 1-2) Innovation B Astronomi C Mediefag C/B Programmering C Retorik C Psykologi C Tysk C/B Samfundsfag B/A Fysik A Kemi A Engelsk A Matematik A Idræt C/B Teknikfag (vælg 1) Proces, levnedsmiddel og sundhed A Byggeri og energi A Digital design og udvikling A Design & produktion - mekatronik A
Studieretningsfag
Teknologi A
Design B
Obligatoriske fag
Dansk A
Matematik B
Innovation C
Fysik B
Kemi B
Engelsk B
Idehistorie B
Kommunikation/IT C
Samfundsfag C
Biologi C
Valgfag (vælg 1-2)
Innovation B
Astronomi C
Mediefag C/B
Programmering C
Retorik C
Psykologi C
Tysk C/B
Samfundsfag B/A
Fysik A
Kemi A
Engelsk A
Matematik A
Idræt C/B
Teknikfag (vælg 1)
Proces, levnedsmiddel og sundhed A
Byggeri og energi A
Digital design og udvikling A
Design & produktion - mekatronik A
Studieretningsfag 1.g 2.g 3.g
Teknologi A
Design B
Obligatoriske fag 1.g 2.g 3.g
Dansk A
Matematik B
Innovation C
Fysik B
Kemi B
Engelsk B
Idehistorie B
Kommunikation/IT C
Samfundsfag C
Biologi C
Valgfag (vælg 1-2) 1.g 2.g 3.g
Innovation B
Astronomi C
Mediefag C/B
Programmering C
Retorik C
Psykologi C
Tysk C/B
Samfundsfag B/A
Fysik A
Kemi A
Engelsk A
Matematik A
Idræt C/B
Teknikfag (vælg 1) 1.g 2.g 3.g
Proces, levnedsmiddel og sundhed A
Byggeri og energi A
Digital design og udvikling A
Design & produktion - mekatronik A

Tilmeld dig i dag

Ansøg om optagelse via optagelse.dk.

Hvis du går i skole, skal du bruge dit UNI-Login, som er oprettet på din skole. - kan du ikke huske det, så kan din skole hjælpe dig.

Er du over 18 skal du bruge dit NemID.

Gå til optagelse.dk

Bliv kontaktet

Du kan skrive dig op her, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00