uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Om studieretningen

Bliv klog på det væld af spændende fænomener og naturlove, der skaber vores fælles virkelighed og naturfaglige viden.

Her åbner verden sig for dig. Vores moderne samfund er fyldt med fysik, uden at vi tænker over det. Vi skal ud og eksperimentere i den nære verden, der omgiver os. Hvilke kræfter er du påvirket af? Og hvordan føles det?

Du kommer til at arbejde både teoretisk og praktisk med fysikken og matematikken, når vi undersøger og udforsker begreber, fænomener og fysiske love i såvel laboratoriet som i naturen.

Fysikundervisningen er praktisk anvendelig fysik på et stærkt matematisk fundament. Det bruger vi, når vi fx tager på golfbanen for at måle boldenes banekurve, eller når vi skal forstå den dopplereffekt, som er grundlaget for politiets fartmålinger.

Fysik og matematik spiller godt sammen, da vi bruger teoretiske, matematiske forklaringsrammer til at beregne på fysiske systemer, inden vi udfører eksperimenter.

Samarbejdet mellem Fysik og Matematik vil du især opleve i tværgående forløb, samt på ekskursioner og studieture.    

Studieretningen Mat•Fys giver dig de allerbedste muligheder for at læse videre inden for de naturvidenskabelige og tekniske fag. Her får du fuld faglig ballast til at forfølge din drøm om at blive fx nanoteknolog, ingeniør, forsker, maskinmester, softwaretekniker, geofysiker eller radiograf.

Studieretningsfag

Matematik A

I faget Matematik A lærer du at løse matematiske problemer i både teoretiske og praktiske opgaver. Du bliver klog på geometri, trigonometri, regning med vektorer, brug af variabler, opstilling af modeller, differentialligninger og funktionsbegrebet.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning og projektarbejde. Den giver dig evne til at beskrive og analysere problemer inden for teknik, naturvidenskab og samfund ved hjælp af matematiske teorier og modeller. Eksempelvis lærer du at opstille en model for et problem og at løse problemet.Fysik A

I Fysik A lærer du at planlægge og gennemføre eksperimenter, målinger og beregninger samt at behandle og vurdere dine resultater. Du skal bl.a. arbejde med emner som energi, elektriske kredsløb, atomfysik, lys, mekanik, termodynamik og elektriske felter.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, eksperimentelt arbejde og projektarbejde, der fokuserer på hverdagens problemer og forsøger at løse dem.

I Fysik A lærer du at vurdere og analysere fysiske problemstillinger ud fra fagets teorier og modelbegreber. Du får også viden om, hvordan fysiske modeller kan anvendes praktisk.

Livet på HTX Skjern

Bliv klogere på det fede studiemiljø og de muligheder HTX Skjern tilbyder eleverne.

Studiemiljø

På Gymnasiet HTX Skjern har vi et åbent studiemiljø, hvor vi lægger vægt på, at alle føler sig velkomne og trygge. En tæt og positiv kontakt mellem elever og lærere giver nærhed i hverdagen.

Moderne værksteder og laboratorier sikrer, at du får afprøvet fagenes teori og omsætter den til praksis. Det betyder, at du oplever variation i undervisningen, får masser af ”hands on” og kan arbejde kreativt.

Skolens mange fællesområder rummer så mange varierede arbejdspladser, at alle elever kan deltage i gruppearbejde uden for klasselokalerne. Det skaber optimale rammer for HTX´s særlige projektarbejdsform.

I Gymnasiet HTX´s studiecafé kan du flere gange ugentligt få lektiehjælp af lærere, og ugens to skemafrie timer gør, at du og dine kammerater kan mødes til gruppearbejde om opgaver og afleveringer.

Fællesskab og oplevelser

Hvert skoleår arrangerer elevrådet hyggelige aktivitetsdage, hvor der blandt andet er klassekonkurrencer og sjove kreative tiltag. Elevrådet er også tovholdere for en række årlige fester.

Du kommer desuden på studieture og ekskursioner med både din klasse og årgang. Dette inkluderer en introtur for alle nystartede førsteårselever, rystesammen-tur og ministudietur med klassen og ikke mindst en udlands-studietur.

Leadership & Entrepreneurship

Leadership-forløbet består af tre hovedelementer:

  • Universitetsundervisning
  • Virksomhedsbesøg
  • Planlægning og afvikling af event

Leadership-uddannelsen er et spændende forløb, som strækker sig over 70 lektioner, fordelt over 13 mandage efter normal skoletid. Her kombinerer vi teoretisk undervisning på akademisk niveau med virksomhedsbesøg, gennemførelsen af en event og en studietur til Kina eller USA.

Entrepreneur-forløbet består af tre hovedelementer:

  • Opstart af egen virksomhed
  • Universitetsundervisning
  • Virksomhedsbesøg

Forløbet indledes med en introduktion til “strukturerede kreative processer” og hjælp til udvikling af en virksomhedside. Du skal under hele forløbet selvstændigt og aktivt arbejde med opstart af din egen virksomhed under guidning og vejledning fra en mentor, som hver (virksomhed) gruppe tildeles.

Grønt Flag - Grøn Gymansieskole

Grønt Flag Grøn Gymnasieskole (GFGG) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet og udviklet i samarbejde med Ministeriet for Børn og Undervisning, Miljøministeriet, Tips- og Lottomidler til Friluftsrådet samt Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed (NTS).

GFGG er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling og er samtidig en certificeringsordning for gymnasieskoler, der arbejder mod en større bæredygtighed på institutionen både gennem undervisning og reelle handlinger.

For at en skole kan få det grønne flag, skal eleverne inddrages i arbejdet. Derfor oplever alle elever på både 1 og 3. årgang altid et undervisningsforløb om bæredygtighed. Der er almindelige oplysningskampagner og konkurrencer, så eleverne hele tiden bliver mindet om, at man skal huske at skåne miljøet.

Skolen skal hvert år indsende en rapport til Friluftsrådet, som tildeler flaget. I skoleåret 2015-2016 har tyve danske gymnasier fået flaget, og i Ringkøbing-Skjern Kommune er det indtil videre kun Gymnasiet HTX Skjern, som kan sende det grønne flag til tops på flagstangen.


En Grøn Gymnasieskole er en skole, der

  • sætter miljøundervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling højt på dagsordenen
  • tager vare på miljøet og arbejder frem mod at være mere bæredygtig
  • ønsker at synliggøre sin grønne profil 

SubUniversity

SubUniversity er et mentorbaseret projekt, hvor de deltagende elever bliver tildelt to universitetsstuderende som fungerer som mentorer og rollemodeller.

Forløbet er placeret i 2. g hvor eleverne i løbet af skoleåret deltager i fire særlige elevmøder på Aarhus Universitet. Gennem forløbet får eleverne indsigt i, hvad det indebærer at være studerende på en universitetsuddannelse.

Social aktiviteter

På Gymnasiet HTX har vi mange sociale aktiviteter som aktivitetsdag, juleklippedag, elevfester, idræt og spring på DHE, skitur, skolefodbold osv.

Studiecafé

I studiecaféen kan du hver uge få lektiehjælp af gymnasiets lærere. Synes du, at kemiske formler, matematiske beviser eller engelske gloser kræver ekstra benarbejde, og er dine forældre helt lost, så er studiecaféen et godt tilbud.

Det er også her, du og dine kammerater kan mødes til gruppearbejde om opgaver og afleveringer. 

Bliv klogere på UCRS Campus mange fede faciliteter og lokationer. Vi er en sammenslutning af flere skoler og kan derfor tilbyde HHX, HTX, EUD/EUX, VUC, 10. klasse og meget mere!

Studievejleder Gymnasiet Skjern

Snak med en vejleder om uddannelses mulighederne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Susanne Bæk Jakobsen
Susanne Bæk Jakobsen
Pædagogisk leder SJ@ucrs.dk Mobil: 21305497
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
”Jeg har valgt Matematik/Fysik, da jeg gerne vil læse noget inden for fysik på universitetet. Jeg synes kombinationen er speciel, da vi kommer ud og afprøver det vi lærer om i praksis.”
Sofie Kamp Stougaard
Elev, HTX, Mat/fys

Studieretnings[-]oversigt

Få et overblik over de obligatoriske fag, studieretningsfagene samt mulighederne for valgfag gennem de 3 år på denne studieretning.

Studieretningsfag Matematik A Fysik A Obligatoriske fag Dansk A Kemi B Engelsk B Teknologi B Idehistorie B Programmering C Biologi C Kommunikation/IT C Samfundsfag C Valgfag (vælg 1-2) Innovation C Astronomi C Mediefag C/B Retorik C Psykologi C Tysk C/B Samfundsfag B/A Fysik A Kemi A Engelsk A Matematik A Idræt C/B Teknikfag (vælg 1) Proces, levnedsmiddel og sundhed A Byggeri og energi A Digital design og udvikling A Design & produktion - mekatronik A
Studieretningsfag
Matematik A
Fysik A
Obligatoriske fag
Dansk A
Kemi B
Engelsk B
Teknologi B
Idehistorie B
Programmering C
Biologi C
Kommunikation/IT C
Samfundsfag C
Valgfag (vælg 1-2)
Innovation C
Astronomi C
Mediefag C/B
Retorik C
Psykologi C
Tysk C/B
Samfundsfag B/A
Fysik A
Kemi A
Engelsk A
Matematik A
Idræt C/B
Teknikfag (vælg 1)
Proces, levnedsmiddel og sundhed A
Byggeri og energi A
Digital design og udvikling A
Design & produktion - mekatronik A
Studieretningsfag 1.g 2.g 3.g
Matematik A
Fysik A
Obligatoriske fag 1.g 2.g 3.g
Dansk A
Kemi B
Engelsk B
Teknologi B
Idehistorie B
Programmering C
Biologi C
Kommunikation/IT C
Samfundsfag C
Valgfag (vælg 1-2) 1.g 2.g 3.g
Innovation C
Astronomi C
Mediefag C/B
Retorik C
Psykologi C
Tysk C/B
Samfundsfag B/A
Fysik A
Kemi A
Engelsk A
Matematik A
Idræt C/B
Teknikfag (vælg 1) 1.g 2.g 3.g
Proces, levnedsmiddel og sundhed A
Byggeri og energi A
Digital design og udvikling A
Design & produktion - mekatronik A

Tilmeld dig i dag

Ansøg om optagelse via optagelse.dk.

Hvis du går i skole, skal du bruge dit UNI-Login, som er oprettet på din skole. - kan du ikke huske det, så kan din skole hjælpe dig.

Er du over 18 skal du bruge dit NemID.

Gå til optagelse.dk

Bliv kontaktet

Du kan skrive dig op her, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00