uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Om uddannelsen

Her åbner verden sig for dig. Studieretningen Mat/Fys giver dig de allerbedste muligheder for at læse videre inden for naturvidenskab.

Måske er det ikke fremtiden, du tænker allermest på lige nu – men du skulle bare lige vide det: Matematik og fysik åbner verden. Ikke kun uddannelsesverdenen, men også den verden, vi lever i. For vi er omringet af matematik og fysik, og det skal vi undersøge og udforske.

Fysikundervisningen handler om praktisk anvendelig fysik på et matematisk fundament. Det undersøger vi, når vi eksempelvis tager på golfbanen for at måle boldenes flugtbane, og når vi skal lære at forstå den dopplereffekt, som er grundlaget for politiets fartmålinger.

Videnskab er den helt store fællesnævner på Mat•Fys. Studieretningen indeholder naturligvis en masse teori – i samspil med praktiske øvelser i laboratoriet. Men vi skal også ud og besøge virksomheder, der i praksis kan vise, hvad du kan bruge de spændende fag til.

Matematik og Fysik har som fag indbyrdes forbindelse og støtter hinanden. Dette oplever man i tværfagligt samarbejde, ekskursioner og studieture.

Studieretningsfag

Matematik A

I faget Matematik A lærer du at løse matematiske problemer i både teoretiske og praktiske opgaver. Du lærer om emner som geometri, trigonometri, regning med vektorer, brug af variabler, opstilling af modeller, grænseværdi, vektorfunktioner, differentialligninger og funktionsbegrebet.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning og projektarbejde.

Gennem undervisningen i faget vil du lære at beskrive og analysere problemer inden for emner som teknik, naturvidenskab og samfund ved hjælp af matematiske teorier og modeller. Eksempelvis lærer du at opstille en model for et problem og at løse problemet.Fysik A

I faget Fysik A lærer du at planlægge og gennemføre fysiske eksperimenter, målinger og beregninger og at behandle og vurdere dine resultater. Du lærer om emner som energi, elektriske kredsløb, atomfysik, bølger, mekanik, termodynamik samt elektriske felter.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, eksperimentelt arbejde og projektarbejde, der kigger på hverdagens problemer og forsøger at løse dem.

Gennem undervisningen i faget vil du lære at vurdere og analysere fysiske problemstillinger ud fra fagets teorier og modelbegreb. Du får også viden om, hvordan modeller kan anvendes.

Livet på HTX Skjern

Bliv klogere på det fede studiemiljø og de muligheder HTX Skjern tilbyder eleverne.

Nærhed

Vi er et trygt gymnasium, hvor alle kender alle. Det betyder, at der er et tæt fællesskab mellem eleverne og mellem lærere og elever. Det er vigtigt for os, at alle klasser fungerer socialt, så de bedste forudsætninger for læring og menneskelig udvikling er til stede. Vi prioriterer derfor ”ryste-sammen-aktiviteter” højt. Eksempelvis er HH1-klasserne på to hytteture, hvor fokus kun er fællesskab.

Rammer

Skolens studiemiljø med flotte faciliteter og hyggelige kroge gør det nemt at dyrke fællesskabet, mens man lærer. Den enkelte klasse har sit eget stamklasselokale, hvor langt de fleste undervisningstimer foregår. Her har man sin base.

Elevråd

Skolen har et velfungerende elevråd, som i samarbejde med lærere og ledelse arbejder for at skolen fungerer bedst muligt for alle. Der er tæt dialog, hvor man kigger langsigtet på skolens udvikling og gør dagligdagen så velfungerende som muligt. Formanden deltager hyppigt i møder med skolens ledelse, hvor fokus er på sammen at skabe bedst mulig undervisning og fællesskab.

Rejser

Der er stor rejseaktivitet på skolen. Nogle rejser klassevis. Andre er knyttet til specifikke aktiviteter.

  • 1.g: Malaga
  • 2.g: Alle elever er på studietur til en europæisk storby
  • 3.g: Berlin, Malaga, London, Liverpool/Manchester
  • 2. og 3.g: USA og Kina

Sport

Udover normal idrætsundervisning, har vi idrætsdage – med fokus på at dyste med et smil på læben. Vi deltager også i landsdækkende fodbold- og håndboldstævner for HHX-elever. Her er der både mulighed for at deltage på elite- og hygge-niveau.

Fester

Vi har hyppigt fester på skolen. Der er stor opbakning. Nogle fester har levende musik med landskendte navne, mens andre er temafester. Der er fantastisk stemning ved skolens fester og stor opbakning. Langt størstedelen af eleverne deltager ved alle skolens fester. Vi har frøfest, temafester, julefrokost, gallafest. Lærerne deltager også ved festerne.

Caféer

Der afholdes ofte fredagscaféer, hvor rejsende klasser arrangerer en hyggelig eftermiddag med øl, sodavand, breezere og underholdning. Det er en skøn måde at gå weekenden i møde, og der er stor deltagelse.

Fællesarrangementer

Flere gange årligt samles alle skolens til diverse fællessamlinger. Nogle gange er det en foredragsholder med et fagligt fokus. Andre gange er der fokus på elevernes virkelighed i hverdagen. Årets højdepunkt er juleafslutningen, hvor traditionen er, at vi går på ferie med et grin. Senest havde vi besøg af Mark Lefevre.

Bliv klogere på UCRS Campus mange fed faciliteter og lokationer. Vi er en sammenslutning af flere skoler og kan derfor tilbyde HHX, HTX, EUD/EUX, VUC, 10. klasse og meget mere!

Studievejleder Gymnasiet Skjern

Snak med en vejleder om uddannelses mulighederne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Susanne Bæk Jakobsen
Susanne Bæk Jakobsen
Pædagogisk leder SJ@ucrs.dk Mobil: 21305497
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
”Jeg har valgt Matematik/Fysik, da jeg gerne vil læse noget inden for fysik på universitetet. Jeg synes kombinationen er speciel, da vi kommer ud og afprøver det vi lærer om i praksis.”
Sofie Kamp Stougaard
Elev, HTX, Mat/fys

Studieretnings[-]oversigt

Få et overblik over de obligatoriske fag, studieretningsfagene samt mulighederne for valgfag gennem de 3 år på denne studieretning.

Studieretningsfag Afsætning A International økonomi A 2. Fremmedsprog Tysk B Spansk A Obligatoriske fag Dansk A Engelsk A Virksomhedsøkonomi B Historie B Matematik C Matematik B Erhvervsjura C Samfundsfag C Informatik C Almen sprogforståelse Økonomisk grundforløb Studieområdet Erhvervscase Valgfag Virksomhedsøkonomi A Tysk A Matematik A Samfundsfag B Kultureforståelse C Markedskommunikation C Idræt C Finansiering C Mediefag C Innovation C Psykologi C
Studieretningsfag
Afsætning A
International økonomi A
2. Fremmedsprog
Tysk B
Spansk A
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Virksomhedsøkonomi B
Historie B
Matematik C
Matematik B
Erhvervsjura C
Samfundsfag C
Informatik C
Almen sprogforståelse
Økonomisk grundforløb
Studieområdet
Erhvervscase
Valgfag
Virksomhedsøkonomi A
Tysk A
Matematik A
Samfundsfag B
Kultureforståelse C
Markedskommunikation C
Idræt C
Finansiering C
Mediefag C
Innovation C
Psykologi C
Studieretningsfag 1.g 2.g 3.g
Afsætning A
International økonomi A
2. Fremmedsprog 1.g 2.g 3.g
Tysk B
Spansk A
Obligatoriske fag 1.g 2.g 3.g
Dansk A
Engelsk A
Virksomhedsøkonomi B
Historie B
Matematik C
Matematik B
Erhvervsjura C
Samfundsfag C
Informatik C
Almen sprogforståelse
Økonomisk grundforløb
Studieområdet
Erhvervscase
Valgfag 1.g 2.g 3.g
Virksomhedsøkonomi A
Tysk A
Matematik A
Samfundsfag B
Kultureforståelse C
Markedskommunikation C
Idræt C
Finansiering C
Mediefag C
Innovation C
Psykologi C

Tilmeld dig i dag

Ansøg om optagelse via optagelse.dk.

Hvis du går i skole, skal du bruge dit UNI-Login, som er oprettet på din skole. - kan du ikke huske det, så kan din skole hjælpe dig.

Er du over 18 skal du bruge dit NemID.

Gå til optagelse.dk

Bliv kontaktet

Du kan skrive dig op her, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00