uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Om uddannelsen

Det kommunikerende menneske er i centrum, og du lærer at gennemskue den glitrende overflade, du ser på internettet, i film, på tv, i spil og hvor vi ellers støder på digital kommunikation.

Vi arbejder med computere, fordi du skal lære at bruge kommunikations-kanalen – men vi arbejder også med storytelling, dét at fortælle en god historie. Og den gode historie skal jo fortælles, uanset om du arbejder med kortfilm, computerspil, hjemmesider eller multimedieprodukter – kun fantasien sætter grænser.

I Kommunikation/IT lærer du at analysere og fremstille forskellige elektroniske produkter. Du lærer at forstå mekanismerne bag websider, plakater, computerspil og multimedieproduktioner, lige som du også lærer selv at formidle budskaber gennem de mange platforme. I arbejdet med medier kommer den mere humanistiske del ind i studieretningen, hvor fiktionsfilm og faktaprogrammer (og alt derimellem) bliver udsat for grundig analyse. Det giver dig en forståelse for den pulserende mediestorm, der hver dag rammer dig – lige som du også selv skal producere flere kortfilm og nyhedsprogrammer.

Kommunikation/IT og Design har som fag indbyrdes forbindelse og støtter hinanden. Det oplever man i tværfagligt samarbejde, ekskursioner og studieture.

Studieretningsfag

Kommunikation/IT A

I faget Kommunikation/IT A lærer du en masse omkring produktionen af kommunikation - både hos trykte såvel som digitale medier. Du lærer eksempelvis om emner som kommunikationsteori, fortælleteknik, visuel kommunikation, etik og love samt digitale værktøjer.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning og projektarbejde.

Gennem undervisningen vil du have tilegnet dig en masse viden omkring design, udtryksformer og produktionsmetoder i forhold til de forskellige typer af kommunikation, du har lært gennem faget.

Den viden bliver i løbet af de tre år brugt i konkrete projekter, der er både af skriftlig og mundtlig karakter.

 Design B

I faget Design B lærer du at planlægge og gennemføre et designprojekt ud fra kendskabet til fagets teori, fagudtryk, metoder og redskaber. Du lærer eksempelvis om emner som produktdesign, designhistorie, visualiseringsmetoder (eksempelvis 3D-skitsering), researchmetoder samt designparametre.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning og projektarbejde, hvor der både arbejdes i grupper såvel som individuelt.

I løbet af faget bliver du trænet i metoder til visualisering og lærer, hvordan man skal researche til et projekt, eksempelvis via spørgeundersøgelser, interviews eller observationer.

Livet på HTX Skjern

Bliv klogere på det fede studiemiljø og de muligheder HTX Skjern tilbyder eleverne.

Nærhed

Vi er et trygt gymnasium, hvor alle kender alle. Det betyder, at der er et tæt fællesskab mellem eleverne og mellem lærere og elever. Det er vigtigt for os, at alle klasser fungerer socialt, så de bedste forudsætninger for læring og menneskelig udvikling er til stede. Vi prioriterer derfor ”ryste-sammen-aktiviteter” højt. Eksempelvis er HH1-klasserne på to hytteture, hvor fokus kun er fællesskab.

Rammer

Skolens studiemiljø med flotte faciliteter og hyggelige kroge gør det nemt at dyrke fællesskabet, mens man lærer. Den enkelte klasse har sit eget stamklasselokale, hvor langt de fleste undervisningstimer foregår. Her har man sin base.

Elevråd

Skolen har et velfungerende elevråd, som i samarbejde med lærere og ledelse arbejder for at skolen fungerer bedst muligt for alle. Der er tæt dialog, hvor man kigger langsigtet på skolens udvikling og gør dagligdagen så velfungerende som muligt. Formanden deltager hyppigt i møder med skolens ledelse, hvor fokus er på sammen at skabe bedst mulig undervisning og fællesskab.

Rejser

Der er stor rejseaktivitet på skolen. Nogle rejser klassevis. Andre er knyttet til specifikke aktiviteter.

  • 1.g: Malaga
  • 2.g: Alle elever er på studietur til en europæisk storby
  • 3.g: Berlin, Malaga, London, Liverpool/Manchester
  • 2. og 3.g: USA og Kina

Sport

Udover normal idrætsundervisning, har vi idrætsdage – med fokus på at dyste med et smil på læben. Vi deltager også i landsdækkende fodbold- og håndboldstævner for HHX-elever. Her er der både mulighed for at deltage på elite- og hygge-niveau.

Fester

Vi har hyppigt fester på skolen. Der er stor opbakning. Nogle fester har levende musik med landskendte navne, mens andre er temafester. Der er fantastisk stemning ved skolens fester og stor opbakning. Langt størstedelen af eleverne deltager ved alle skolens fester. Vi har frøfest, temafester, julefrokost, gallafest. Lærerne deltager også ved festerne.

Caféer

Der afholdes ofte fredagscaféer, hvor rejsende klasser arrangerer en hyggelig eftermiddag med øl, sodavand, breezere og underholdning. Det er en skøn måde at gå weekenden i møde, og der er stor deltagelse.

Fællesarrangementer

Flere gange årligt samles alle skolens elever til diverse fællessamlinger. Nogle gange er det en foredragsholder med et fagligt fokus. Andre gange er der fokus på elevernes virkelighed i hverdagen. Årets højdepunkt er juleafslutningen, hvor traditionen er, at vi går på ferie med et grin. Senest havde vi besøg af Mark Lefevre.

Bliv klogere på UCRS Campus mange fed faciliteter og lokationer. Vi er en sammenslutning af flere skoler og kan derfor tilbyde HHX, HTX, EUD/EUX, VUC, 10. klasse og meget mere!

Studievejleder Gymnasiet Skjern

Snak med en vejleder om uddannelses mulighederne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Susanne Bæk Jakobsen
Susanne Bæk Jakobsen
Pædagogisk leder SJ@ucrs.dk Mobil: 21305497
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
”Jeg har valgt Kommunikation/IT, da jeg godt kan lide at arbejde med spil og grafisk design, hvilket man har mulighed for at gøre på studieretningen. Man kan skabe lige hvad man vil med de programmer, der er til rådighed.”
Poul Hounsvad
Elev, HTX, Kom/IT

Studieretnings[-]oversigt

Få et overblik over de obligatoriske fag, studieretningsfagene samt mulighederne for valgfag gennem de 3 år på denne studieretning.

Studieretningsfag Tysk A Spansk A Obligatoriske fag Dansk A Engelsk A Afsætning B Historie B Virksomhedsøkonomi B Erhvervsjura C Informatik C Matematik C Samfundsfag C International økonomi B Almen sprogforståelse Økonomisk grundforløb Studieområdet Valgfag International økonomi A Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Matematik B Samfundsfag B Kulturforståelse C Markedskommunikation C Idræt C Finansiering C Mediefag C Innovation C Psykologi C
Studieretningsfag
Tysk A
Spansk A
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
Historie B
Virksomhedsøkonomi B
Erhvervsjura C
Informatik C
Matematik C
Samfundsfag C
International økonomi B
Almen sprogforståelse
Økonomisk grundforløb
Studieområdet
Valgfag
International økonomi A
Afsætning A
Virksomhedsøkonomi A
Matematik B
Samfundsfag B
Kulturforståelse C
Markedskommunikation C
Idræt C
Finansiering C
Mediefag C
Innovation C
Psykologi C
Studieretningsfag 1.g 2.g 3.g
Tysk A
Spansk A
Obligatoriske fag 1.g 2.g 3.g
Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
Historie B
Virksomhedsøkonomi B
Erhvervsjura C
Informatik C
Matematik C
Samfundsfag C
International økonomi B
Almen sprogforståelse
Økonomisk grundforløb
Studieområdet
Valgfag 1.g 2.g 3.g
International økonomi A
Afsætning A
Virksomhedsøkonomi A
Matematik B
Samfundsfag B
Kulturforståelse C
Markedskommunikation C
Idræt C
Finansiering C
Mediefag C
Innovation C
Psykologi C

Tilmeld dig i dag

Ansøg om optagelse via optagelse.dk.

Hvis du går i skole, skal du bruge dit UNI-Login, som er oprettet på din skole. - kan du ikke huske det, så kan din skole hjælpe dig.

Er du over 18 skal du bruge dit NemID.

Gå til optagelse.dk

Bliv kontaktet

Du kan skrive dig op her, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00