uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Om uddannelsen

Vi bruger meget tid i laboratoriet, hvor du lærer at bruge udstyret, når vi eksperimenterer med gensplejsning, ølbrygning, brødfremstilling og meget mere.

Drømmer du om en fremtid som læge, dyrlæge, sygeplejerske, fysioterapeut eller andre naturvidenskabelige fag, så ved du, at det er vigtigt at have styr på biologi, kemi og moderne teknologi. Det får du her!

Teori er spændende, men vi bruger også meget tid ude af klasselokalet. Vi skal teste vores egen krop, lave undersøgelser i naturen og besøge virksomheder, der bruger bioteknologi fx bryggerier, landbrug og mejerier.

Bioteknologi er et fag, der stiller krav til etikken. Hvor kan man tillade sig at ”lege Gud” i gensplejsning? Kan vi tillade os at brænde fødevarer af for at få mere grøn energi? Det er store spørgsmål, og derfor vil du i samfundsfag arbejde med vekselvirkningen mellem den bioteknologiske forskning og samfundets udvikling.

Med denne studieretning får du adgang til stort set alle de naturvidenskabelige uddannelser, kemiske, biologiske, medicinstudier og ingeniøruddannelser.

Bioteknologi og Samfundsfag har som fag indbyrdes forbindelse og støtter hinanden. Dette oplever man i tværfagligt samarbejde, ekskursioner og studieture.

Studieretningsfag

Bioteknologi A

I faget Bioteknologi A får du en masse viden, der relaterer sig til emner som menneskets fysiologi, genteknologi, enzymer samt biokemiske forbindelser, for blot at nævne et par af de overordnede emner, som faget er bygget op omkring.

I løbet af timerne vil der både være lærerstyret undervisning, feltundersøgelser og arbejde i laboratoriet, hvor den teori, du har lært i klasselokalerne, bliver brugt i praksis.

Gennem undervisningen vil du tilegne dig evner, der kan være med til at finde bæredygtige og innovative løsninger på samfunds- og miljømæssige udfordringer – eksempelvis omkring gensplejsning og kloning.

 Samfundsfag B

I faget Samfundsfag B lærer du om samfundsfaglige emner, der beskrives med fagets fagsprog og metoder. Du lærer om emner som de forskellige økonomiske politikker, demokrati, EU og generelle samfundsfaglige problemstillinger.

I løbet af timerne vil der både være lærerstyret undervisning, oplæg og debatter, projektarbejde samt aktiviteter uden for klassen – eksempelvis ekskursioner og feltundersøgelser.

Gennem undervisningen vil du tilegne dig viden om en lang række emner. Eksempelvis lærer du om sammenhængen mellem økonomisk vækst, teknologisk udvikling og bæredygtig udvikling, mens der også er fokus på, hvilke faktorer skaber social forandring.

Livet på HTX Skjern

Bliv klogere på det fede studiemiljø og de muligheder HTX Skjern tilbyder eleverne.

Studiemiljø

På Gymnasiet HTX Skjern har vi et åbent studiemiljø, hvor vi lægger vægt på, at alle føler sig velkomne og trygge. En tæt og positiv kontakt mellem elever og lærere giver nærhed i hverdagen.

Moderne værksteder og laboratorier sikrer, at du får afprøvet fagenes teori og omsætter den til praksis. Det betyder, at du oplever variation i undervisningen, får masser af ”hands on” og kan arbejde kreativt.

Skolens mange fællesområder rummer så mange varierede arbejdspladser, at alle elever kan deltage i gruppearbejde uden for klasselokalerne. Det skaber optimale rammer for HTX´s særlige projektarbejdsform.

I Gymnasiet HTX´s studiecafé kan du flere gange ugentligt få lektiehjælp af lærere, og ugens to skemafrie timer gør, at du og dine kammerater kan mødes til gruppearbejde om opgaver og afleveringer.

Fællesskab og oplevelser

Hvert skoleår arrangerer elevrådet hyggelige aktivitetsdage, hvor der blandt andet er klassekonkurrencer og sjove kreative tiltag. Elevrådet er også tovholdere for en række årlige fester.

Du kommer desuden på studieture og ekskursioner med både din klasse og årgang. Dette inkluderer en introtur for alle nystartede førsteårselever, rystesammen-tur og ministudietur med klassen og ikke mindst en udlands-studietur.

Leadership & Entrepreneurship

Leadership-forløbet består af tre hovedelementer:

  • Universitetsundervisning
  • Virksomhedsbesøg
  • Planlægning og afvikling af event

Leadership-uddannelsen er et spændende forløb, som strækker sig over 70 lektioner, fordelt over 13 mandage efter normal skoletid. Her kombinerer vi teoretisk undervisning på akademisk niveau med virksomhedsbesøg, gennemførelsen af en event og en studietur til Kina eller USA.

Entrepreneur-forløbet består af tre hovedelementer:

  • Opstart af egen virksomhed
  • Universitetsundervisning
  • Virksomhedsbesøg

Forløbet indledes med en introduktion til “strukturerede kreative processer” og hjælp til udvikling af en virksomhedside. Du skal under hele forløbet selvstændigt og aktivt arbejde med opstart af din egen virksomhed under guidning og vejledning fra en mentor, som hver (virksomhed) gruppe tildeles.

Grønt Flag - Grøn Gymansieskole

Grønt Flag Grøn Gymnasieskole (GFGG) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet og udviklet i samarbejde med Ministeriet for Børn og Undervisning, Miljøministeriet, Tips- og Lottomidler til Friluftsrådet samt Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed (NTS).

GFGG er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling og er samtidig en certificeringsordning for gymnasieskoler, der arbejder mod en større bæredygtighed på institutionen både gennem undervisning og reelle handlinger.

For at en skole kan få det grønne flag, skal eleverne inddrages i arbejdet. Derfor oplever alle elever på både 1 og 3. årgang altid et undervisningsforløb om bæredygtighed. Der er almindelige oplysningskampagner og konkurrencer, så eleverne hele tiden bliver mindet om, at man skal huske at skåne miljøet.

Skolen skal hvert år indsende en rapport til Friluftsrådet, som tildeler flaget. I skoleåret 2015-2016 har tyve danske gymnasier fået flaget, og i Ringkøbing-Skjern Kommune er det indtil videre kun Gymnasiet HTX Skjern, som kan sende det grønne flag til tops på flagstangen.


En Grøn Gymnasieskole er en skole, der

  • sætter miljøundervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling højt på dagsordenen
  • tager vare på miljøet og arbejder frem mod at være mere bæredygtig
  • ønsker at synliggøre sin grønne profil 

SubUniversity

SubUniversity er et mentorbaseret projekt, hvor de deltagende elever bliver tildelt to universitetsstuderende som fungerer som mentorer og rollemodeller.

Forløbet er placeret i 2. g hvor eleverne i løbet af skoleåret deltager i fire særlige elevmøder på Aarhus Universitet. Gennem forløbet får eleverne indsigt i, hvad det indebærer at være studerende på en universitetsuddannelse.

Social aktiviteter

På Gymnasiet HTX har vi mange sociale aktiviteter som aktivitetsdag, juleklippedag, elevfester, idræt og spring på DHE, skitur, skolefodbold osv.

Studiecafé

I studiecaféen kan du hver uge få lektiehjælp af gymnasiets lærere. Synes du, at kemiske formler, matematiske beviser eller engelske gloser kræver ekstra benarbejde, og er dine forældre helt lost, så er studiecaféen et godt tilbud.

Det er også her, du og dine kammerater kan mødes til gruppearbejde om opgaver og afleveringer. 

Bliv klogere på UCRS Campus mange fede faciliteter og lokationer. Vi er en sammenslutning af flere skoler og kan derfor tilbyde HHX, HTX, EUD/EUX, VUC, 10. klasse og meget mere!

Studievejleder Gymnasiet Skjern

Snak med en vejleder om uddannelses mulighederne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Susanne Bæk Jakobsen
Susanne Bæk Jakobsen
Pædagogisk leder SJ@ucrs.dk Mobil: 21305497
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
”Jeg har valgt Bioteknologi/samfundsfag, da jeg gerne i fremtiden vil arbejde inden for medicin eller bioteknologi. Studieretningen er speciel, da jeg får mulighed for at arbejde med emner, som jeg kunne tænke mig at uddanne mig inden for. Vi har variation i vores arbejdsmetoder og har mange tværfaglige forløb. ”
Rebekka Bundgaard
Elev, HTX, Biotek/Samf

Studieretnings[-]oversigt

Få et overblik over de obligatoriske fag, studieretningsfagene samt mulighederne for valgfag gennem de 3 år på denne studieretning.

Studieretningsfag Bioteknologi A Idræt B Obligatoriske fag Dansk A Matematik B Fysik B Kemi B Engelsk B Teknologi Idehistorie B Kommunikation/IT C Samfundsfag C 1 Valgfag B/C 1 Valgfag A/B/C Teknikfag A Valgfag Innovation C Astronomi C Mediefag C Programmering C Tysk C Retorik C Samfundsfag B Psykologi C Tysk C/B Mediefag C/B Samfundsfag B/A Fysik A Kemi A Engelsk A Matematik A Teknikfag Proces, levnedsmiddel og sundhed Byggeri og energi Digital design og udvikling Design & produktion - mekatronik
Studieretningsfag
Bioteknologi A
Idræt B
Obligatoriske fag
Dansk A
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Engelsk B
Teknologi
Idehistorie B
Kommunikation/IT C
Samfundsfag C
1 Valgfag B/C
1 Valgfag A/B/C
Teknikfag A
Valgfag
Innovation C
Astronomi C
Mediefag C
Programmering C
Tysk C
Retorik C
Samfundsfag B
Psykologi C
Tysk C/B
Mediefag C/B
Samfundsfag B/A
Fysik A
Kemi A
Engelsk A
Matematik A
Teknikfag
Proces, levnedsmiddel og sundhed
Byggeri og energi
Digital design og udvikling
Design & produktion - mekatronik
Studieretningsfag 1.g 2.g 3.g
Bioteknologi A
Idræt B
Obligatoriske fag 1.g 2.g 3.g
Dansk A
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Engelsk B
Teknologi
Idehistorie B
Kommunikation/IT C
Samfundsfag C
1 Valgfag B/C
1 Valgfag A/B/C
Teknikfag A
Valgfag 1.g 2.g 3.g
Innovation C
Astronomi C
Mediefag C
Programmering C
Tysk C
Retorik C
Samfundsfag B
Psykologi C
Tysk C/B
Mediefag C/B
Samfundsfag B/A
Fysik A
Kemi A
Engelsk A
Matematik A
Teknikfag 1.g 2.g 3.g
Proces, levnedsmiddel og sundhed
Byggeri og energi
Digital design og udvikling
Design & produktion - mekatronik

Tilmeld dig i dag

Ansøg om optagelse via optagelse.dk.

Hvis du går i skole, skal du bruge dit UNI-Login, som er oprettet på din skole. - kan du ikke huske det, så kan din skole hjælpe dig.

Er du over 18 skal du bruge dit NemID.

Gå til optagelse.dk

Bliv kontaktet

Du kan skrive dig op her, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00