uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Om uddannelsen

Vi bruger meget tid i laboratoriet, hvor du lærer at bruge udstyret, når vi eksperimenterer med gensplejsning, ølbrygning, brødfremstilling og meget mere.

Drømmer du om en fremtid som læge, dyrlæge, sygeplejerske, fysioterapeut eller andre naturvidenskabelige fag, så ved du, at det er vigtigt at have styr på biologi, kemi og moderne teknologi. Det får du her!

Teori er spændende, men vi bruger også meget tid ude af klasselokalet. Vi skal teste vores egen krop, lave undersøgelser i naturen og besøge virksomheder, der bruger bioteknologi fx bryggerier, landbrug og mejerier.

Bioteknologi er et fag, der stiller krav til etikken. Hvor kan man tillade sig at ”lege Gud” i gensplejsning? Kan vi tillade os at brænde fødevarer af for at få mere grøn energi? Det er store spørgsmål, og derfor vil du i samfundsfag arbejde med vekselvirkningen mellem den bioteknologiske forskning og samfundets udvikling.

Med denne studieretning får du adgang til stort set alle de naturvidenskabelige uddannelser, kemiske, biologiske, medicinstudier og ingeniøruddannelser.

Bioteknologi og Samfundsfag har som fag indbyrdes forbindelse og støtter hinanden. Dette oplever man i tværfagligt samarbejde, ekskursioner og studieture.

Studieretningsfag

Bioteknologi A

I faget Bioteknologi A får du en masse viden, der relaterer sig til emner som menneskets fysiologi, genteknologi, enzymer samt biokemiske forbindelser, for blot at nævne et par af de overordnede emner, som faget er bygget op omkring.

I løbet af timerne vil der både være lærerstyret undervisning, feltundersøgelser og arbejde i laboratoriet, hvor den teori, du har lært i klasselokalerne, bliver brugt i praksis.

Gennem undervisningen vil du tilegne dig evner, der kan være med til at finde bæredygtige og innovative løsninger på samfunds- og miljømæssige udfordringer – eksempelvis omkring gensplejsning og kloning.

 Samfundsfag B

I faget Samfundsfag B lærer du om samfundsfaglige emner, der beskrives med fagets fagsprog og metoder. Du lærer om emner som de forskellige økonomiske politikker, demokrati, EU og generelle samfundsfaglige problemstillinger.

I løbet af timerne vil der både være lærerstyret undervisning, oplæg og debatter, projektarbejde samt aktiviteter uden for klassen – eksempelvis ekskursioner og feltundersøgelser.

Gennem undervisningen vil du tilegne dig viden om en lang række emner. Eksempelvis lærer du om sammenhængen mellem økonomisk vækst, teknologisk udvikling og bæredygtig udvikling, mens der også er fokus på, hvilke faktorer skaber social forandring.

Livet på HTX Skjern

Bliv klogere på det fede studiemiljø og de muligheder HTX Skjern tilbyder eleverne.

Nærhed

Vi er et trygt gymnasium, hvor alle kender alle. Det betyder, at der er et tæt fællesskab mellem eleverne og mellem lærere og elever. Det er vigtigt for os, at alle klasser fungerer socialt, så de bedste forudsætninger for læring og menneskelig udvikling er til stede. Vi prioriterer derfor ”ryste-sammen-aktiviteter” højt. Eksempelvis er HH1-klasserne på to hytteture, hvor fokus kun er fællesskab.

Rammer

Skolens studiemiljø med flotte faciliteter og hyggelige kroge gør det nemt at dyrke fællesskabet, mens man lærer. Den enkelte klasse har sit eget stamklasselokale, hvor langt de fleste undervisningstimer foregår. Her har man sin base.

Elevråd

Skolen har et velfungerende elevråd, som i samarbejde med lærere og ledelse arbejder for at skolen fungerer bedst muligt for alle. Der er tæt dialog, hvor man kigger langsigtet på skolens udvikling og gør dagligdagen så velfungerende som muligt. Formanden deltager hyppigt i møder med skolens ledelse, hvor fokus er på sammen at skabe bedst mulig undervisning og fællesskab.

Rejser

Der er stor rejseaktivitet på skolen. Nogle rejser klassevis. Andre er knyttet til specifikke aktiviteter.

  • 1.g: Malaga
  • 2.g: Alle elever er på studietur til en europæisk storby
  • 3.g: Berlin, Malaga, London, Liverpool/Manchester
  • 2. og 3.g: USA og Kina

Sport

Udover normal idrætsundervisning, har vi idrætsdage – med fokus på at dyste med et smil på læben. Vi deltager også i landsdækkende fodbold- og håndboldstævner for HHX-elever. Her er der både mulighed for at deltage på elite- og hygge-niveau.

Fester

Vi har hyppigt fester på skolen. Der er stor opbakning. Nogle fester har levende musik med landskendte navne, mens andre er temafester. Der er fantastisk stemning ved skolens fester og stor opbakning. Langt størstedelen af eleverne deltager ved alle skolens fester. Vi har frøfest, temafester, julefrokost, gallafest. Lærerne deltager også ved festerne.

Caféer

Der afholdes ofte fredagscaféer, hvor rejsende klasser arrangerer en hyggelig eftermiddag med øl, sodavand, breezere og underholdning. Det er en skøn måde at gå weekenden i møde, og der er stor deltagelse.

Fællesarrangementer

Flere gange årligt samles alle skolens til diverse fællessamlinger. Nogle gange er det en foredragsholder med et fagligt fokus. Andre gange er der fokus på elevernes virkelighed i hverdagen. Årets højdepunkt er juleafslutningen, hvor traditionen er, at vi går på ferie med et grin. Senest havde vi besøg af Mark Lefevre.

Bliv klogere på UCRS Campus mange fed faciliteter og lokationer. Vi er en sammenslutning af flere skoler og kan derfor tilbyde HHX, HTX, EUD/EUX, VUC, 10. klasse og meget mere!

Studievejleder Gymnasiet Skjern

Snak med en vejleder om uddannelses mulighederne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Susanne Bæk Jakobsen
Susanne Bæk Jakobsen
Pædagogisk leder SJ@ucrs.dk Mobil: 21305497
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
”Jeg har valgt Bioteknologi/samfundsfag, da jeg gerne i fremtiden vil arbejde inden for medicin eller bioteknologi. Studieretningen er speciel, da jeg får mulighed for at arbejde med emner, som jeg kunne tænke mig at uddanne mig inden for. Vi har variation i vores arbejdsmetoder og har mange tværfaglige forløb. ”
Rebekka Bundgaard
Elev, HTX, Biotek/Samf

Studieretnings[-]oversigt

Få et overblik over de obligatoriske fag, studieretningsfagene samt mulighederne for valgfag gennem de 3 år på denne studieretning.

Studieretningsfag Afsætning A International økonomi A 2. Fremmedsprog Tysk B Spansk A Obligatoriske fag Dansk A Engelsk A Virksomhedsøkonomi B Historie B Matematik C Matematik B Erhvervsjura C Samfundsfag C Informatik C Almen sprogforståelse Økonomisk grundforløb Studieområdet Erhvervscase Valgfag Virksomhedsøkonomi A Tysk A Matematik A Samfundsfag B Kultureforståelse C Markedskommunikation C Idræt C Finansiering C Mediefag C Innovation C Psykologi C
Studieretningsfag
Afsætning A
International økonomi A
2. Fremmedsprog
Tysk B
Spansk A
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Virksomhedsøkonomi B
Historie B
Matematik C
Matematik B
Erhvervsjura C
Samfundsfag C
Informatik C
Almen sprogforståelse
Økonomisk grundforløb
Studieområdet
Erhvervscase
Valgfag
Virksomhedsøkonomi A
Tysk A
Matematik A
Samfundsfag B
Kultureforståelse C
Markedskommunikation C
Idræt C
Finansiering C
Mediefag C
Innovation C
Psykologi C
Studieretningsfag 1.g 2.g 3.g
Afsætning A
International økonomi A
2. Fremmedsprog 1.g 2.g 3.g
Tysk B
Spansk A
Obligatoriske fag 1.g 2.g 3.g
Dansk A
Engelsk A
Virksomhedsøkonomi B
Historie B
Matematik C
Matematik B
Erhvervsjura C
Samfundsfag C
Informatik C
Almen sprogforståelse
Økonomisk grundforløb
Studieområdet
Erhvervscase
Valgfag 1.g 2.g 3.g
Virksomhedsøkonomi A
Tysk A
Matematik A
Samfundsfag B
Kultureforståelse C
Markedskommunikation C
Idræt C
Finansiering C
Mediefag C
Innovation C
Psykologi C

Tilmeld dig i dag

Ansøg om optagelse via optagelse.dk.

Hvis du går i skole, skal du bruge dit UNI-Login, som er oprettet på din skole. - kan du ikke huske det, så kan din skole hjælpe dig.

Er du over 18 skal du bruge dit NemID.

Gå til optagelse.dk

Bliv kontaktet

Du kan skrive dig op her, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00