uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Fag

Se studieretningsfag, valgfag og obligatoriske fag for studieretningerne på Gymnasiet HTX Skjern

Biotek/idræt

Opbygning af studieretningen:

 • Bioteknologi A
 • Idræt B
 • Dansk A
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Engelsk B
 • Teknologi B
 • Idehistorie B
 • Kommunikation/IT C
 • Samfundsfag C
 • Valgfag B/C - 2. år
 • Valgfag A/B/C - 3. år
 • Teknikfag A 

Kom/IT

Opbygning af studieretningen:

 • Kommunikation/IT A
 • Design B
 • Mediefag C
 • Dansk A
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Engelsk B
 • Teknologi B
 • Idehistorie B
 • Biologi C
 • Samfundsfag C
 • Valgfag B/C - 2. år
 • Valgfag A/B/C - 3. år
 • Teknikfag A

 

Teknologi

Opbygning af studieretningen:

 • Teknologi A
 • Design B
 • Innovation C
 • Dansk A
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Engelsk B
 • Idehistorie B
 • Kommunikation/IT C
 • Samfundsfag C
 • Biologi C
 • Valgfag B/C - 2. år
 • Valgfag A/B/C - 3. år
 • Teknikfag A

Mat/fys

Opbygning af studieretningen:

 • Matematik A
 • Fysik A
 • Programmering C
 • Dansk A
 • Kemi B
 • Engelsk B
 • Teknologi B
 • Idehistorie B
 • Biologi C
 • Kommunikation/IT C
 • Samfundsfag C
 • Valgfag B/C - 2. år
 • Valgfag A/B/C - 3. år
 • Teknikfag A

Biotek/samf.

Opbygning af studieretningen:

 • Bioteknologi A
 • Samfundsfag B
 • Dansk A
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Engelsk B
 • Teknologi B
 • Idehistorie B
 • Kommunikation/IT C
 • Valgfag B/C - 2. år
 • Valgfag A/B/C - 3. år
 • Teknikfag A

Valgfag 2. år

 • Innovation C
 • Astronomi C
 • Mediefag C
 • Programmering C
 • Tysk C
 • Retorik C
 • Samfundsfag B

Valgfag 3. år

 • Astronomi C
 • Innovation C
 • Psykologi C
 • Retorik C
 • Tysk C/B
 • Mediefag C/B
 • Samfundsfag B/A
 • Fysik A
 • Kemi A
 • Engelsk A
 • Matematik A

Teknikfag

På 3. år skal du vælge mellem et af fire teknik fag, uanset hvilken studieretning du er på.

Teknikfaget har du 8 timer hver uge.

 • Design og produktion - Mekatronik A
 • Byggeri og energi A
 • Digitalt design og udvikling A
 • Process, levnedsmiddel og sundhed A

Læs mere

 

 

Proces, levnedsmiddel og sundhed

I teknikfag A – proces, levnedsmiddel og sundhed vil du få fortrolighed med viden og teknologier, der har betydning for sundhed, sygdom og miljø.

Du får bl.a. undervisning i emner som:

 • Projektstyring
 • Analysemetoder og kvalitetsvurdering
 • Sundhed og miljø
 • Bioteknologi

De valgtemaer, HTX derudover kan vælge mellem, er bl.a.: procesteknologi, kemisk produktion, miljøteknik, fødevarer, anvendt bioteknologi, mikrobiologi og livsstil - sundhed.

Undervisningen>veksler mellem projektarbejde og emneundervisning og praktisk arbejde i værksted og laboratorium. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde. Afsluttende omfatter undervisningen et projekt, der danner udgangspunkt for projektprøven i faget. 

I teknikfag A - proces, levnedsmiddel og sundhed er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til informationssøgning, dataopsamling, beregning og styring.


Byggeri og energi

I teknikfag A – byggeri og energi vil du opnå fortrolighed med processer for planlægning, fremstilling og udvikling af produkter og konstruktioner og med den tekniske og naturvidenskabelige viden, der bruges i processerne.

Du får bl.a. undervisning i emner som:

 • Projektstyring
 • Analysemetoder og kvalitetsvurdering
 • Sundhed og miljø
 • Bioteknologi

De valgtemaer, din skole derudover kan vælge mellem, er bl.a.: bygningskonstruktioner, elinstallationer, vvs-installationer, bygningsautomatisering, energianlæg, byggekomponenter, landmåling og anlægsarbejde og arkitektur.

Undervisningenveksler mellem projektarbejde, emneundervisning og praktisk arbejde i værksted og laboratorium. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

I teknikfag A – byggeri og energi er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til informationssøgning, beregning, styring og tegning.


Digital design og udvikling

I teknikfag A – Digitalt design og udvikling vil du opnå fortrolighed med teknologier til udvikling og femstilling af produkter og til styring og automatisering af processer i en produktion.

På faget bliver du sat ind i en række obligatoriske nøgletemaer, og derudover udvælger din skole 2 valgtemaer samt et fordybelsesområde.

Projektstyring er et af nøgletemaerne, hvor du får indsigt i styringsværktøjer og samarbejdsformer. Du får også en indsigt i datasikkerhed, designprincipper og digital kommunikation.

Endvidere kommer du til at beskæftige dig med materialeteknologi, så du bliver i stand til at foretage valg af egnede materialer til en given opgave.

De valgtemaer, din skole derudover kan vælge mellem, ligger inden for områderne datamodeller, databehandling, robotter og intelligente systemer.

Undervisningenveksler mellem projektarbejde og emneundervisning og praktisk arbejde i værksted og laboratorium. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

I teknikfag A digitalt design og udvikling er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til informationssøgning, beregning, styring og tegning.

 

Design og produktion - Mekatronik

Formålet med undervisningen i teknikfag A udvikling og produktion er, at du får erfaringer med at planlægge og gennemføre selvstændige projekter, fx at formidle større tekniske projektforløb mundtligt og skriftligt.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

 • Projektstyring
 • Produktudvikling
 • Produktions- og procesovervågning
 • Materialeteknologi

De valgtemaer, din skole derudover kan vælge mellem, er bl.a.:

 • Processer, maskin
 • Konstruktion, maskin
 • Analog- og digitalteknik, el
 • Apparatteknik, el

Undervisningentager udgangspunkt i projektbaseret og meget praksisnær undervisning, der veksler mellem teori og praksis. Der indgår forsøg, demonstrationer, fremstilling og materiale- og produktprøvning, og virksomheder inddrages i undervisningen. Den afsluttende del af undervisningen byder på et projekt, der danner udgangspunkt for projektprøven i faget.

Design og produktion - Mekatronik A (fagbeskrivelse)
91kb
Download

Tilmeld dig i dag

Ansøg om optagelse via optagelse.dk.

Hvis du går i skole, skal du bruge dit UNI-Login, som er oprettet på din skole. - kan du ikke huske det, så kan din skole hjælpe dig.

Er du over 18 skal du bruge dit NemID.

Gå til optagelse.dk

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00