uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Om uddannelsen

Studieretningen for dig, der gerne vil arbejde med matematik og økonomi, og som måske drømmer om en karriere inden for fx. den finansielle- eller den økonomiske sektor.

Studieretningsfag

Matematik A

I faget Matematik A lærer du at løse matematiske problemer i både teoretiske og praktiske opgaver. Du lærer om emner som geometri, trigonometri, regning med vektorer, brug af variabler, opstilling af modeller, grænseværdi, vektorfunktioner, differentialligninger og funktionsbegrebet.  

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning og projektarbejde. Gennem undervisningen i faget vil du lære at beskrive og analysere problemer inden for emner som teknik, naturvidenskab og samfund ved hjælp af matematiske teorier og modeller.  

 Virksomhedsøkonomi A

Gennem faget Virksomhedsøkonomi A vil du lære at beskæftige dig med emner, der omhandler erhvervsvirksomheders økonomiske beslutninger og adfærd. Du lærer at klarlægge samt behandle de økonomiske udfordringer, der knytter sig til en virksomhed, mens der også er fokus på, hvilke forhold har betydning for en virksomheds økonomi.  

Gennem undervisningen vil emner som økonomisk analyse, virksomhedsstrategi og budgettering blive berørt.  

Bliv klogere på UCRS Campus mange fed faciliteter og lokationer. Vi er en sammenslutning af flere skoler og kan derfor tilbyde HHX, HTX, EUD/EUX, VUC, 10. klasse og meget mere!

Studievejleder Gymnasiet Skjern

Snak med en vejleder om uddannelses mulighederne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Susanne Bæk Jakobsen
Susanne Bæk Jakobsen
Pædagogisk leder SJ@ucrs.dk Mobil: 21305497
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
”Jeg har valgt den økonomiske studieretning fordi jeg gerne vil arbejde videre med matematik og økonomi. Man udfordres konstant inden for de økonomiske fag ved at have virksomhedsøkonomi og matematik på A-niveau. To fag, der hænger fint sammen, når man elsker at arbejde analytisk og i dybden med tal.”
Emma Josefsen
Elev, HHX, Økonomi

Studieretnings[-]oversigt

Få et overblik over de obligatoriske fag, studieretningsfagene samt mulighederne for valgfag gennem de 3 år på denne studieretning.

Studieretningsfag Kommunikation/IT A Design B Obligatoriske fag Mediefag C Dansk A Matematik B Fysik B Kemi B Engelsk B Teknologi B Idehistorie B Biologi C Samfundsfag C Valgfag Innovation C Astronomi C Mediefag C Mediefag C/B Programmering C Retorik C Psykologi C Tysk C Tysk C/B Sanfundsfag B Samfundsfag B/A Fysik A Kemi A Engelsk A Matematik A Teknikfag Proces, levnedsmiddel og sundhed Byggeri og energi Digital design og udvikling Design & produktion - mekatronik
Studieretningsfag
Kommunikation/IT A
Design B
Obligatoriske fag
Mediefag C
Dansk A
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Engelsk B
Teknologi B
Idehistorie B
Biologi C
Samfundsfag C
Valgfag
Innovation C
Astronomi C
Mediefag C
Mediefag C/B
Programmering C
Retorik C
Psykologi C
Tysk C
Tysk C/B
Sanfundsfag B
Samfundsfag B/A
Fysik A
Kemi A
Engelsk A
Matematik A
Teknikfag
Proces, levnedsmiddel og sundhed
Byggeri og energi
Digital design og udvikling
Design & produktion - mekatronik
Studieretningsfag 1.g 2.g 3.g
Kommunikation/IT A
Design B
Obligatoriske fag 1.g 2.g 3.g
Mediefag C
Dansk A
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Engelsk B
Teknologi B
Idehistorie B
Biologi C
Samfundsfag C
Valgfag 1.g 2.g 3.g
Innovation C
Astronomi C
Mediefag C
Mediefag C/B
Programmering C
Retorik C
Psykologi C
Tysk C
Tysk C/B
Sanfundsfag B
Samfundsfag B/A
Fysik A
Kemi A
Engelsk A
Matematik A
Teknikfag 1.g 2.g 3.g
Proces, levnedsmiddel og sundhed
Byggeri og energi
Digital design og udvikling
Design & produktion - mekatronik

Tilmeld dig i dag

Gymnasiet HHX Skjern gør dig klar til videregående uddannelse.

Det er det oplagte valg, hvis du sigter mod en karriere i private eller offentlige virksomheder.

Hvis du kommer direkte fra folkeskolen, skal du søge via din skolevejleder. Ansøgningsfristen er 15. marts, men der kan søges indtil skolestart.

Gå til optagelse.dk

Bliv kontaktet

Du kan skrive dig op her, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00