uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Om uddannelsen

Studieretningen for dig, der gerne vil arbejde med matematik og økonomi, og som måske drømmer om en karriere inden for fx. den finansielle- eller den økonomiske sektor.

Studieretningsfag

Matematik A

I faget Matematik A lærer du at løse matematiske problemer i både teoretiske og praktiske opgaver. Du lærer om emner som geometri, trigonometri, regning med vektorer, brug af variabler, opstilling af modeller, grænseværdi, vektorfunktioner, differentialligninger og funktionsbegrebet.  

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning og projektarbejde. Gennem undervisningen i faget vil du lære at beskrive og analysere problemer inden for emner som teknik, naturvidenskab og samfund ved hjælp af matematiske teorier og modeller.  

 Virksomhedsøkonomi A

Gennem faget Virksomhedsøkonomi A vil du lære at beskæftige dig med emner, der omhandler erhvervsvirksomheders økonomiske beslutninger og adfærd. Du lærer at klarlægge samt behandle de økonomiske udfordringer, der knytter sig til en virksomhed, mens der også er fokus på, hvilke forhold har betydning for en virksomheds økonomi.  

Gennem undervisningen vil emner som økonomisk analyse, virksomhedsstrategi og budgettering blive berørt.  

Bliv klogere på UCRS Campus mange fede faciliteter og lokationer. Vi er en sammenslutning af flere skoler og kan derfor tilbyde HHX, HTX, EUD/EUX, VUC, 10. klasse og meget mere!

Kontakt gymnasiet HHX Skjern

Snak med os om uddannelsen og hør mere om dine muligheder. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Frits Andersen
Frits Andersen
Underviser FA@ucrs.dk
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
”Jeg har valgt den økonomiske studieretning fordi jeg gerne vil arbejde videre med matematik og økonomi. Man udfordres konstant inden for de økonomiske fag ved at have virksomhedsøkonomi og matematik på A-niveau. To fag, der hænger fint sammen, når man elsker at arbejde analytisk og i dybden med tal.”
Emma Josefsen
Elev, HHX, Økonomi

Studieretnings[-]oversigt

Få et overblik over de obligatoriske fag, studieretningsfagene samt mulighederne for valgfag gennem de 3 år på denne studieretning.

Studieretningsfag Matematik A Virksomhedsøkonomi A Obligatoriske fag Dansk A Engelsk A Afsætning B Historie B International økonomi B 2. fremmedsprog Samfundsfag C Informatik C Erhvervsjura C 1 valgfag C/B 1 valgfag C/B/A Valgfag Idræt C Kulturforståelse C Mediefag C Psykologi C A-fag der ikke indgår i studieretningen
Studieretningsfag
Matematik A
Virksomhedsøkonomi A
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
Historie B
International økonomi B
2. fremmedsprog
Samfundsfag C
Informatik C
Erhvervsjura C
1 valgfag C/B
1 valgfag C/B/A
Valgfag
Idræt C
Kulturforståelse C
Mediefag C
Psykologi C
A-fag der ikke indgår i studieretningen
Studieretningsfag 1.g 2.g 3.g
Matematik A
Virksomhedsøkonomi A
Obligatoriske fag 1.g 2.g 3.g
Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
Historie B
International økonomi B
2. fremmedsprog
Samfundsfag C
Informatik C
Erhvervsjura C
1 valgfag C/B
1 valgfag C/B/A
Valgfag 1.g 2.g 3.g
Idræt C
Kulturforståelse C
Mediefag C
Psykologi C
A-fag der ikke indgår i studieretningen

Tilmeld dig i dag

Gymnasiet HHX Skjern gør dig klar til videregående uddannelse.

Det er det oplagte valg, hvis du sigter mod en karriere i private eller offentlige virksomheder.

Hvis du kommer direkte fra folkeskolen, skal du søge via din skolevejleder. Ansøgningsfristen er 15. marts, men der kan søges indtil skolestart.

Gå til optagelse.dk

Bliv kontaktet

Du kan skrive dig op her, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00