uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Om studieretningen

Sæt det kommunikerende menneske i centrum, skab fede fortællinger med moderne informationsteknologi og lær at gennemskue denne verdens glitrende digitale overflade.

I faget Kommunikation og IT er der fokus på kommunikerende menneske, og du lærer at gennemskue dét, du møder på internettet samt i tv, film, spil og anden digital formidling.

Du kommer til at arbejde meget med computere og programmer som de redskaber, al digital kommunikation udspringer fra. Du bliver også skarp på storytelling - dét at fortælle en god historie. Den gode historie er nemlig omdrejningspunktet, uanset om du arbejder med kortfilm, computerspil, hjemmesider eller multimedieprodukter. Kun fantasien sætter grænser!

Kommunikation og IT er tæt knyttet til faget Design, fordi de to fag har et naturligt fællesskab og samarbejde. Som Batman og Robin.

Design beskæftiger sig med formskabte objekters kommunikation til os. Hvad enten det er møblet i hjørnet af værelset, vores opfattelse af byens rum eller menuen på din smartphone, så er de alle designet af mennesker, til mennesker. Samarbejdet mellem kommunikation og design har - ligesom Batman og Robin – potentialet til at gøre verdenen til et bedre sted.

Studieretningen Kom/IT•Design gi´r dig et godt afsæt, hvis du vil arbejde med grafisk design, arkitektur, filmproduktion, journalistik, markedsføring, kommunikation, spiludvikling, og en masse andre forskellige it-uddannelser som vi ikke liiiige kan huske lige nu. Men ”google that shit”, så finder du ud af det.

Studieretningsfag

Kommunikation og IT A

Her lærer du at analysere og fremstille forskellige digitale produkter. Du trænes i at forstå mekanismerne bag websider, plakater, computerspil og multimedieproduktioner, lige som du også øves i selv at formidle budskaber gennem de mange platforme. Ved brug af relevante teorier, metoder og faglige redskaber opnår du viden, der gør dig i stand til få en god visuel ide, planlægge dens udførelse, designe produktet og vurdere din kommunikations effekt på omverdenen.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning og projektarbejde, der kan være både gruppebaseret og individuelt.

 Design B

I faget Design B lærer du at planlægge og gennemføre et designprojekt på basis af teori, fagudtryk, metoder og redskaber. Du bliver dus med produktdesign, arkitektur og byrumsdesign, designhistorie, logodesign, visualiseringsmetoder (fx 3D-skitsering), researchmetoder og designparametre.

Du vil også blive trænet i visualisering, samt lære hvordan du ved hjælp af spørgeundersøgelser, interviews og observationer kan researche til et projekt.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning og projektarbejde, såvel gruppebaseret som individuelt.

Se alle fag og valg på Kom/IT•Design lige her.

Hvad kan jeg blive?

Via linket her, kan du se alle de videregående uddannelser du kan søge ind på, alt efter hvilke fag du vælger på din ungdomsuddannelse. Gå på opdagelse her

 

Se mål og indhold for de enkelte fag i Børne- og Undervisningsministeriets læreplaner.

Livet på Gymnasiet HTX Skjern

Bliv klogere på det fede studiemiljø og de muligheder HTX Skjern tilbyder eleverne.

Studiemiljø

Gymnasiet HTX Skjern har et åbent studiemiljø, hvor det er vigtigt kan føle sig velkomne og trygge. En tæt og positiv kontakt mellem elever og lærere giver nærhed i hverdagen. Du får tildelt en kontaktlærer/ klasselærer, der har særligt ansvar for, at du trives godt på skolen, og gymnasiets mentor kan desuden hjælpe dig til at tackle særlige eventuelle særlig udfordringer.

Moderne værksteder og laboratorier sikrer, at du får afprøvet fagenes teori og omsætter den til praksis. Det betyder, at du oplever variation i undervisningen, får masser af ”hands-on” og kan arbejde kreativt.

Gymnasiets mange fællesområder rummer mange varierede arbejdspladser, så gruppearbejde kan foregå uden for klasselokalerne. Det skaber optimale rammer for HTX's særlige projektarbejdsform, men også for det sociale liv på skolen.

I Gymnasiet HTX Skjerns ugentlige studiecafé kan du få lektiehjælp, og du og dine kammerater kan mødes til gruppearbejde om opgaver og afleveringer.

 

Fællesskab og oplevelser

Hvert skoleår arrangerer elevrådet aktivitetsdage, hvor der blandt andet er hygge, klassekonkurrencer og sjove, kreative tiltag. Elevrådet er også tovholder for en række årlige fester på selve gymnasiet.

Du kommer på studieture og ekskursioner med både din klasse og årgang. Dette inkluderer en lejrskoletur i dit første skoleår og to udlands-studieture - én i både andet og tredje skoleår. Derudover får du mulighed for at tage med dine gymnasiekammerater på en årlige nytårs-skitur til Østrig, samt et spændende fire ugers studieophold til Zambia.

Fællesskab og oplevelser

Fællesskab og oplevelser

Hvert skoleår arrangerer elevrådet aktivitetsdage, hvor der blandt andet er hygge, klassekonkurrencer og sjove, kreative tiltag. Elevrådet er også tovholder for en række årlige fester på selve gymnasiet.

Du kommer på studieture og ekskursioner med både din klasse og årgang. Dette inkluderer en lejrskoletur i dit første skoleår og to udlands-studieture - én i både andet og tredje skoleår. Derudover får du mulighed for at tage med dine gymnasiekammerater på en årlige nytårs-skitur til Østrig, samt et spændende fire ugers studieophold til Zambia.

Faglige tilbud    

 • Studiecafé: Ugentlig for lektiehjælp på gymnasiet.
 • Læseklub: Ugentlig inspiration til og deling af læseoplevelser.
 • SubUniversity: Besøgs- og brobygningsforløb på Aarhus Universitet.
 • Leadership: Fritidsundervisning med fokus på ledelse samt planlægning og afvikling af events. Egenbetaling på afsluttende udlandsrejse.
 • Entrepreneurship: Fritidsundervisning med fokus på innovation, iværksætteri og opstart af egen virksomhed.
 • Grønt Gymnasium: Udvalg med ansvar for bæredygtighed og miljøfokus på skolen.
 • Det Rullende Gymnasium: Elev-styret ung-til-ung-undervisning på kommunens overbygningsskoler.
 • Studieophold: 4 ugers rejse til Zambia i det sydlige Afrika, med fokus på kulturmøde og global ansvarlighed. På andet studieår. Egenbetaling.

Sociale tilbud

 • Fredags-café: Fyraftens-hygge med spil og lidt læskende til ganen. Ca. én gang månedligt.
 • Fester: Fredag-aftens-hygge med musik, dans og bar mm. 4-5 gange årligt.
 • Gamer-events: Overnatnings-arrangementer for spil-glade elever og deres venner.
 • Elevråd: Elevernes talerør og koordinerende udvalg for tiltag, aktiviteter og fester.
 • Skitur: Årlig bustur til Østrig, i juleferiens sidste dage. Egenbetaling.

Studiecafé

I studiecaféen kan du hver uge få lektiehjælp af gymnasiets lærere. Synes du, at kemiske formler, matematiske beviser eller engelske gloser kræver ekstra benarbejde, og er dine forældre helt lost, så er studiecaféen et godt tilbud.

Det er også her, du og dine kammerater kan mødes til gruppearbejde om opgaver og afleveringer. 

Grøn Gymnasieskole

Grøn Skole for gymnasieskoler er et undervisningsprogram for bæredygtig udvikling, og er samtidig en certificeringsordning for gymnasieskoler, der arbejder mod større bæredygtighed på skolen både gennem undervisning og reelle handlinger. Skolerne tildeles et grønt flag som bevis på deres deltagelse i programmet.

For at en skole kan få det grønne flag, skal den opfylde en række kriterier, og eleverne skal inddrages i arbejdet. Derfor oplever alle elever på både 1. og 3. årgang altid et undervisningsforløb om bæredygtighed. Derudover skal skolen have et miljøråd, hvor eleverne har mulighed for at bidrage til at flytte skolen i en grønnere retning.

Skolen skal hvert år indsende en rapport til Friluftsrådet, som tildeler flaget. I skoleåret 2019-2020 er ca. 35 danske gymnasier tilmeldt programmet, og i Ringkøbing-Skjern Kommune er det indtil videre kun Gymnasiet HTX Skjern, som kan sende det grønne flag til tops på flagstangen. I 2019 fik Gymnasiet HTX Skjern sit 6. grønne flag.

Grøn gymnasieskole er en del af det internationale program Eco-Schools, der drives af Foundation for Environmental Education (FEE). I alt er ca. 59.000 skoler fra 68 forskellige lande en del af Eco-Schools programmet - herunder 40 gymnasier i Danmark.

En Grøn Gymnasieskole er en skole, der:

 • sætter bæredygtig udvikling højt på dagsordenen
 • ønsker at tage vare på natur og miljø og arbejder frem mod at være mere bæredygtig
 • ønsker at synliggøre sin grønne profil

Du kan læse med om Grøn Gymnasieskole her: Grønne gymnasieskoler

 

Elevrådet

Elevrådet

Elevrådet sikrer elevernes demokratiske indflydelse i skolens hverdag, og der vælges en repræsentant fra hver klasse. Elevrådet mødes jævnligt i skoletidens pauser for at diskutere aktuelle emner med betydning for gymnasiets sociale og faglige liv, samt for at planlægge aktiviteter, fester og nye tiltag.

Elevrådet er også repræsenteret i skolens (UCRS´) bestyrelse.

Leadership & Entrepreneurship

Leadership-forløbet består af tre hovedelementer:

 • Universitetsundervisning
 • Virksomhedsbesøg
 • Planlægning og afvikling af event

Leadership-uddannelsen er et spændende forløb, som strækker sig over 70 lektioner, fordelt over 13 mandage efter normal skoletid. Her kombinerer vi teoretisk undervisning på akademisk niveau med virksomhedsbesøg, gennemførelsen af en event og en studietur til Kina eller USA.

Entrepreneur-forløbet består af tre hovedelementer:

 • Opstart af egen virksomhed
 • Universitetsundervisning
 • Virksomhedsbesøg

Forløbet indledes med en introduktion til “strukturerede kreative processer” og hjælp til udvikling af en virksomhedside. Du skal under hele forløbet selvstændigt og aktivt arbejde med opstart af din egen virksomhed under guidning og vejledning fra en mentor, som hver (virksomhed) gruppe tildeles.

Bliv klogere på UCRS Campus mange fede faciliteter og lokationer. Vi er en sammenslutning af flere skoler og kan derfor tilbyde HHX, HTX, EUD/EUX, VUC, 10. klasse og meget mere!

Studievejleder Gymnasiet Skjern

Snak med en vejleder om uddannelses mulighederne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Susanne Bæk Jakobsen
Susanne Bæk Jakobsen
Teamleder, Center for Vejledning SJ@ucrs.dk Mobil: 21305497
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
”Jeg har valgt Kommunikation/IT, da jeg godt kan lide at arbejde med spil og grafisk design, hvilket man har mulighed for at gøre på studieretningen. Man kan skabe lige hvad man vil med de programmer, der er til rådighed.”
Poul Hounsvad
Elev, HTX, Kom/IT

Studieretnings[-]oversigt

Få et overblik over de obligatoriske fag, studieretningsfagene samt mulighederne for valgfag gennem de 3 år på denne studieretning.

Studieretningsfag Kommunikation/IT A Design B Obligatoriske fag Dansk A Matematik B Fysik B Kemi B Engelsk B Biologi C Teknologi B Mediefag C Idehistorie B Samfundsfag C Valgfag (vælg 1-2) Innovation C Astronomi C Retorik C Psykologi C Kulturforståelse C Programmering C/B Idræt C/B Tysk C/B Mediefag B Samfundsfag B Fysik A Kemi A Engelsk A Matematik A Teknikfag (vælg 1) Proces, levnedsmiddel og sundhed A Byggeri og energi A Digital design og udvikling A Design & produktion - mekatronik A
Studieretningsfag
Kommunikation/IT A
Design B
Obligatoriske fag
Dansk A
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Engelsk B
Biologi C
Teknologi B
Mediefag C
Idehistorie B
Samfundsfag C
Valgfag (vælg 1-2)
Innovation C
Astronomi C
Retorik C
Psykologi C
Kulturforståelse C
Programmering C/B
Idræt C/B
Tysk C/B
Mediefag B
Samfundsfag B
Fysik A
Kemi A
Engelsk A
Matematik A
Teknikfag (vælg 1)
Proces, levnedsmiddel og sundhed A
Byggeri og energi A
Digital design og udvikling A
Design & produktion - mekatronik A
Studieretningsfag 1.g 2.g 3.g
Kommunikation/IT A
Design B
Obligatoriske fag 1.g 2.g 3.g
Dansk A
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Engelsk B
Biologi C
Teknologi B
Mediefag C
Idehistorie B
Samfundsfag C
Valgfag (vælg 1-2) 1.g 2.g 3.g
Innovation C
Astronomi C
Retorik C
Psykologi C
Kulturforståelse C
Programmering C/B
Idræt C/B
Tysk C/B
Mediefag B
Samfundsfag B
Fysik A
Kemi A
Engelsk A
Matematik A
Teknikfag (vælg 1) 1.g 2.g 3.g
Proces, levnedsmiddel og sundhed A
Byggeri og energi A
Digital design og udvikling A
Design & produktion - mekatronik A

Tilmeld dig i dag

Ansøg om optagelse via optagelse.dk.

Hvis du går i skole, skal du bruge dit UNI-Login, som er oprettet på din skole. - kan du ikke huske det, så kan din skole hjælpe dig.

Er du over 18 skal du bruge dit NemID.

Gå til optagelse.dk

Bliv kontaktet

Du kan skrive dig op her, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00