Studieretninger

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Grundforløbet

Det første tre måneder på HTX kaldes grundforløbet. 

På alle gymnasier er der nu indført et grundforløb. Det overordnede formål med grundforløbet er at udvikle eleverne fra folkeskole- til gymnasieelever. Forløbet består af undervisning i dansk, engelsk, matematik, 2. fremmedsprog og et studieområde. Studieområdet omfatter en række emneforløb, der går på tværs af fagene, og hvor du arbejder med metoder og arbejdsformer.

Derudover indgår it, en sproglig og kommunikativ dimension, motion, sundhed og bevægelse samt innovation og iværksætteri på grundforløbet.

På den måde bliver du i løbet af grundforløbet mere afklaret om valget af den studieretning, som vil fylde resten af din gymnasietid.

Hvad sker der på Grundforløbet?

Der gennemføres to undervisningsforløb i grundforløbet. Et økonomisk grundforløb og et med almen sprogforståelse. De to forløb afsluttes med prøver, hvor resultatet tæller med på dit eksamensbevis.

I grundforløbet bliver du også undervist i de obligatoriske fag, dansk, matematik, engelsk, 2. fremmedsprog, samfundsfag, og informatik.

Gennem grundforløbet bliver du introduceret til de forskellige studieretninger. Du kommer også til en evalueringssamtale, hvor du sammen med en lærer drøfter dine karriereønsker, faglige interesser, styrker og svagheder, og på dén baggrund vælger du studieretning.

Efter grundforløbet dannes de studieretningsklasser, der gælder resten af gymnasietiden.

Studieretningerne

De sidste 2,5 år på Gymnasiet HTX Skjern kaldes studieretningsforløbet.

Studieretningsforløbet er en "pakke" af studieretningsfag. Studieretningen rummer fag, der giver dig mulighed for at arbejde med emner, som har din særlige interesse. Valgfagene er de fag, du selv vælger som supplement.

Uanset hvilken studieretning du vælger, opnår du de samme formelle kompetencer, og du vil i alle tilfælde få en eksamen, der kvalificerer dig til både en kort, en mellemlang og en lang videregående uddannelse.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
Vidste du at, HTX er det gymnasium, der med sine obligatoriske fag giver adgang til FLEST videregående uddannelser.
Lærerstaben
Gymnasiet HTX Skjern
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Studievejledning

Har du spørgsmål omkring valg af uddannelse eller har du brug for at høre mere om dine muligheder?

Du har mange muligheder på UCRS og vil du gerne være sikker på dit valg eller høre mere om dine muligheder er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejleder sidder klar til at hjælpe dig, hvad enten du skal vælge uddannelse, er i gang med en uddannelse eller bare har brug for en snak.

Studievejlederne på UCRS står altid klar til at hjælpe dig, så tøv ikke med at kontakte dem. Her er blot et par af emner, du kan tage op med din studievejleder:

  • Hvad har jeg af fremtidsmuligheder - både job og videreuddannelse?
  • Hvilke valgfag passer bedst til mig? 
Billede af Ulla Fløe Andersen
Ulla Fløe Andersen
Underviser ua@ucrs.dk Mobil: 24756150
Brobygning

Oplev vores uddannelser - kom på Brobygning på UCRS!

Vil du vide mere om de forskellige uddannelser vi kan byde på? Så vælg Brobygning på UCRS!

Oplev Gymnasiet HHX i Ringkøbing. 
Oplev Gymnasiet HHX • Gymnasiet HTX • Erhvervsuddannelser EUD teknisk og merkantil • EUX teknisk & merkantil i Skjern.

Se dine mange muligheder!