uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Om HTX

Gymnasiet HTX Skjern gi´r dig 3 gode år på et moderne gymnasium, hvor naturvidenskab, teknik, kommunikation og innovation er i fokus.

Vi tilbyder dig en spændende og afvekslende studietid, hvor du bliver en del af et godt læringsfællesskab kendetegnet af nysgerrighed, fordybelse, nærvær, humor og plads til forskellighed.  Gymnasiet HTX Skjern har ca. 250 elever og 24 undervisere.

Gymnasiet HTX Skjern har moderne faciliteter til alsidig og tidssvarende undervisning, hvor den enkelte elevs kompetencer og udvikling er i fokus. Lyse klasselokaler, hyggelige fællesområder og veludstyrede laboratorier/værksteder danner optimale rammer for elevaktiviteter, gruppearbejde, projektforløb og hands-on. Dette tilgodeser både elevernes og samfundets krav til det erhvervsrettede gymnasium, hvor fagligheden og læringen er relevant, vedkommende og brugbar.

Livet på Gymnasiet HTX Skjern

Bliv klogere på det fede studiemiljø og de muligheder, Gymnasiet HTX Skjern tilbyder eleverne.

Studiemiljø

Gymnasiet HTX Skjern har et åbent studiemiljø, hvor det er vigtigt kan føle sig velkomne og trygge. En tæt og positiv kontakt mellem elever og lærere giver nærhed i hverdagen. Du får tildelt en kontaktlærer/ klasselærer, der har særligt ansvar for, at du trives godt på skolen, og gymnasiets mentor kan desuden hjælpe dig til at tackle særlige eventuelle særlig udfordringer.

Moderne værksteder og laboratorier sikrer, at du får afprøvet fagenes teori og omsætter den til praksis. Det betyder, at du oplever variation i undervisningen, får masser af ”hands-on” og kan arbejde kreativt.

Gymnasiets mange fællesområder rummer mange varierede arbejdspladser, så gruppearbejde kan foregå uden for klasselokalerne. Det skaber optimale rammer for HTX's særlige projektarbejdsform, men også for det sociale liv på skolen.

I Gymnasiet HTX Skjerns ugentlige studiecafé kan du få lektiehjælp, og du og dine kammerater kan mødes til gruppearbejde om opgaver og afleveringer.

 

Fællesskab og oplevelser

Hvert skoleår arrangerer elevrådet aktivitetsdage, hvor der blandt andet er hygge, klassekonkurrencer og sjove, kreative tiltag. Elevrådet er også tovholder for en række årlige fester på selve gymnasiet.

Du kommer på studieture og ekskursioner med både din klasse og årgang. Dette inkluderer en lejrskoletur i dit første skoleår og to udlands-studieture - én i både andet og tredje skoleår. Derudover får du mulighed for at tage med dine gymnasiekammerater på en årlige nytårs-skitur til Østrig, samt et spændende fire ugers studieophold til Zambia.

Fællesskab og oplevelser

Fællesskab og oplevelser

Hvert skoleår arrangerer elevrådet aktivitetsdage, hvor der blandt andet er hygge, klassekonkurrencer og sjove, kreative tiltag. Elevrådet er også tovholder for en række årlige fester på selve gymnasiet.

Du kommer på studieture og ekskursioner med både din klasse og årgang. Dette inkluderer en lejrskoletur i dit første skoleår og to udlands-studieture - én i både andet og tredje skoleår. Derudover får du mulighed for at tage med dine gymnasiekammerater på en årlige nytårs-skitur til Østrig, samt et spændende fire ugers studieophold til Zambia.

Faglige tilbud    

 • Studiecafé: Ugentlig for lektiehjælp på gymnasiet.
 • Læseklub: Ugentlig inspiration til og deling af læseoplevelser.
 • SubUniversity: Besøgs- og brobygningsforløb på Aarhus Universitet.
 • Leadership: Fritidsundervisning med fokus på ledelse samt planlægning og afvikling af events. Egenbetaling på afsluttende udlandsrejse.
 • Entrepreneurship: Fritidsundervisning med fokus på innovation, iværksætteri og opstart af egen virksomhed.
 • Grønt Gymnasium: Udvalg med ansvar for bæredygtighed og miljøfokus på skolen.
 • Det Rullende Gymnasium: Elev-styret ung-til-ung-undervisning på kommunens overbygningsskoler.
 • Studieophold: 4 ugers rejse til Zambia i det sydlige Afrika, med fokus på kulturmøde og global ansvarlighed. På andet studieår. Egenbetaling.

Sociale tilbud

 • Fredags-café: Fyraftens-hygge med spil og lidt læskende til ganen. Ca. én gang månedligt.
 • Fester: Fredag-aftens-hygge med musik, dans og bar mm. 4-5 gange årligt.
 • Gamer-events: Overnatnings-arrangementer for spil-glade elever og deres venner.
 • Elevråd: Elevernes talerør og koordinerende udvalg for tiltag, aktiviteter og fester.
 • Skitur: Årlig bustur til Østrig, i juleferiens sidste dage. Egenbetaling.

Studiecafé

I studiecaféen kan du hver uge få lektiehjælp af gymnasiets lærere. Synes du, at kemiske formler, matematiske beviser eller engelske gloser kræver ekstra benarbejde, og er dine forældre helt lost, så er studiecaféen et godt tilbud.

Det er også her, du og dine kammerater kan mødes til gruppearbejde om opgaver og afleveringer. 

Grøn Gymnasieskole

Grøn Skole for gymnasieskoler er et undervisningsprogram for bæredygtig udvikling, og er samtidig en certificeringsordning for gymnasieskoler, der arbejder mod større bæredygtighed på skolen både gennem undervisning og reelle handlinger. Skolerne tildeles et grønt flag som bevis på deres deltagelse i programmet.

For at en skole kan få det grønne flag, skal den opfylde en række kriterier, og eleverne skal inddrages i arbejdet. Derfor oplever alle elever på både 1. og 3. årgang altid et undervisningsforløb om bæredygtighed. Derudover skal skolen have et miljøråd, hvor eleverne har mulighed for at bidrage til at flytte skolen i en grønnere retning.

Skolen skal hvert år indsende en rapport til Friluftsrådet, som tildeler flaget. I skoleåret 2019-2020 er ca. 35 danske gymnasier tilmeldt programmet, og i Ringkøbing-Skjern Kommune er det indtil videre kun Gymnasiet HTX Skjern, som kan sende det grønne flag til tops på flagstangen. I 2019 fik Gymnasiet HTX Skjern sit 6. grønne flag.

Grøn gymnasieskole er en del af det internationale program Eco-Schools, der drives af Foundation for Environmental Education (FEE). I alt er ca. 59.000 skoler fra 68 forskellige lande en del af Eco-Schools programmet - herunder 40 gymnasier i Danmark.

En Grøn Gymnasieskole er en skole, der:

 • sætter bæredygtig udvikling højt på dagsordenen
 • ønsker at tage vare på natur og miljø og arbejder frem mod at være mere bæredygtig
 • ønsker at synliggøre sin grønne profil

Du kan læse med om Grøn Gymnasieskole her: Grønne gymnasieskoler

 

Elevrådet

Elevrådet

Elevrådet sikrer elevernes demokratiske indflydelse i skolens hverdag, og der vælges en repræsentant fra hver klasse. Elevrådet mødes jævnligt i skoletidens pauser for at diskutere aktuelle emner med betydning for gymnasiets sociale og faglige liv, samt for at planlægge aktiviteter, fester og nye tiltag.

Elevrådet er også repræsenteret i skolens (UCRS´) bestyrelse.

Leadership & Entrepreneurship

Leadership-forløbet består af tre hovedelementer:

 • Universitetsundervisning
 • Virksomhedsbesøg
 • Planlægning og afvikling af event

Leadership-uddannelsen er et spændende forløb, som strækker sig over 70 lektioner, fordelt over 13 mandage efter normal skoletid. Her kombinerer vi teoretisk undervisning på akademisk niveau med virksomhedsbesøg, gennemførelsen af en event og en studietur til Kina eller USA.

Entrepreneur-forløbet består af tre hovedelementer:

 • Opstart af egen virksomhed
 • Universitetsundervisning
 • Virksomhedsbesøg

Forløbet indledes med en introduktion til “strukturerede kreative processer” og hjælp til udvikling af en virksomhedside. Du skal under hele forløbet selvstændigt og aktivt arbejde med opstart af din egen virksomhed under guidning og vejledning fra en mentor, som hver (virksomhed) gruppe tildeles.

Ferieplan

Her kan du se årets og det kommende års ferieplan på Gymnasiet HTX Skjern

Ferieplan 2020/2021

Ferieplan 2020/2021

 • 10. august 2020 – skolestart
 • 12. oktober – 16. oktober 2020 – Efterårsferie (uge 42)
 • 21. december 2021 – 4. januar 2021 – Juleferie
 • 15. februar – 22. februar 2021 – Vinterferie
 • 29. marts – 5. april 2021 – Påskeferie
 • 30. april 2021 – Store Bededag
 • 13. maj – 16. maj 2021– Kr. Himmelfartsferie
 • 24. maj 2021 – 2. Pinsedag
 • 5. juni 2020 – Grundlovsdag
 • 26. juni 2021 – Skoleåret slutter

Ferieplan 2021/2022

Ferieplan 2021/2022

 • 11. august 2021 – Skolestart
 • 18. oktober – 22. oktober 2021 – Efterårsferie (uge 42)
 • 22. december 2021 – 2. januar 2022 – Juleferie
 • 14. februar – 20. februar 2022 – Vinterferie
 • 9. april – 18. april 2022 – Påskeferie
 • 13. maj 2022 – Store Bededag
 • 26. maj – 29. maj 2022– Kr. Himmelfartsferie
 • 6. juni 2022 – 2. Pinsedag
 • 25. juni 2022 – Skoleåret slutter

Tilmeld dig i dag

Ansøg om optagelse via optagelse.dk.

Hvis du går i skole, skal du bruge dit UNI-Login, som er oprettet på din skole. - kan du ikke huske det, så kan din skole hjælpe dig.

Er du over 18 skal du bruge dit NemID.

Gå til optagelse.dk

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00