For virksomheder turisme

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Hvad skal du, som virksomhed, vide?

Den nye turismeuddannelse vil være til stor fordel for din virksomhed, og branchen vil kunne drage fordel af uddannelsen. For det første skal uddannelsen bidrage til at opkvalificere arbejdsstyrken inden for turismebranchen ved at tilbyde specialiseret viden og færdigheder. Derudover kan en veluddannet arbejdsstyrke bidrage til at forbedre gæsteoplevelsen i branchen, da uddannelsen har fag som værtskab, service og kvalitet, kulturforståelse og andre vigtige færdigheder, der er nødvendige for at levere en fremragende service til gæsterne.

Uddannelsen er blevet udviklet i samarbejde med medarbejdere og ledere fra turismebranchen, der i den grad har fingeren på pulsen og ved hvilke kompetencer, der er brug for.

Vil du sikre, at du og din lærling får en god start på jeres fælles rejse?

Læs her – for du skal vide at:


Du kan tilbyde din lærling løn allerede fra grundforløbet, hvis du sørger for at lave en kontrakt med det samme. Det betyder, at din lærling får løn med det samme.
UCRS hjælper gerne med at udforme kontrakterneder er refusion på løn

der er refusion på skolehjemsophold
der er delvis refusion (80%) på kørsel på al kørsel til og fra skolen
UCRS sørger for at indberette til virk.dk, så du er sikret refusion på løn, kørsel og skolehjem

Læs mere om lønrefusion på www.virk.dk og få de nyeste tal. Her kan du se, hvad der gælder præcist for dig og din virksomhed.

Du er altid velkommen til at kontakte os på skolen ved spørgsmål – se kontakter på bagsiden.

Husk også, at der er mulighed for opgradering af medarbejdere via AMU-kurser, der er garanti for gennemførelse.

Godt at vide

Herunder kan du som virksomhed blive meget klogere på hvordan og hvorledes en praktikplads hos jer kommer i stand.

Økonomi

Virksomheder kan få refunderet nogle af udgifterne ved at have elever gennem AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)
Der er følgende muligheder:

  • Lønrefusion under elevens skoleophold.
  • Befordring - tilskud til elevens transport under skoleophold
  • Løntilskud for EUD-elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale.

Læs mere om AUB

Læreplads.dk

lærepladsen.dk finder din virksomhed:

  • overblik over din elevs uddannelsesforløb
  • overblik over elevens fravær på skolen
  • samlet overblik over alle virksomhedens lærlinge
  • søge godkendelse til bestemte uddannelser
  • indgå digitale uddannelsesaftaler, tillæg og ophævelser

På lærepladsen.dk logger ind med dit MitID. Har du problemer, så bedes du kontakte supporten hos lærepladsen.dk

Voksenlærling

Man kan blive voksenlærling hvis man er fyldt 25 år og er i arbejde eller ledig. I dag hedder forløbet EUV (ErhvervsUddannelse for Voksne)

Ordningen sikrer, at du får voksenløn under uddannelsen, svarende til lønnen som ufaglært inden for området, mens virksomheden får et tilskud til lønnen.

Du kan i flere tilfælde få godskrevet relevant erhvervserfaring, og derved gennemføre uddannelsen på kortere tid.

Den uddannelse man ønsker at tage, skal være på positivlisten fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Uddannelser på positivlisten de regionale arbejdsmarkedsråd.
Se desuden bekendtgørelsenfor voksenlærlinge.

For at tage en uddannelse, når du er over 25 år, skal have lavet en RKV ( Realkompetencevurdering). Den får du lavet på skolen. Kontakt Studievejleder, Lone Strandgaard

For virksomheder der ønsker at ansætte en voksenlærling

Virksomheden kan kontakte det lokale jobcenter for at høre om løntilskud til lærlinge over 25 år.
Virksomheden skal selv betale, hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget.
Når voksenlærlingen er på skole, får virksomheden AUB-refusion efter gældende regler.
Udbetalinger fra AUB fåes via selvbetjening på virk.dk

Virksomhedsgodkendelse

For at få en elev skal du virksomhedsgodkendes.

Det bliver du ved at udfylde dokumentet her, og sende det til Hanne Vestergaard Kristensen på mail: hv@ucrs.dk

Virksomhedsgodkendelse Til Turismeassistentuddannelsen
519kb
Download
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Hjælp til papirarbejdet

Skolens medarbejdere står altid parat til at hjælpe med papirarbejdet og eventuelle spørgsmål du og din virksomhed måtte have.

Billede af Luise Ravn Andersen
Luise Ravn Andersen
Elevadministration lra@ucrs.dk Telefon: 96801542
Billede af Hanne Vestergaard Kristensen
Hanne Vestergaard Kristensen
Leder af EUD & EUX Business, VUC og Kompetencegruppen hv@ucrs.dk Mobil: 23304656
Lene Isager Lindberg Video1

Hør mere

Hvad er en turismeassistent uddannelse?

Miniature Hanne

Virksomhedsgodkendelse

Hvordan får jeg en elev i min virksomhed?