For virksomheder

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Hjælp til papirarbejdet

Skolens medarbejdere står altid parat til at hjælpe med papirarbejdet og eventuelle spørgsmål du og din virksomhed måtte have.

Smed

Billede af Charlotte Vigtoft Nielsen
Charlotte Vigtoft Nielsen
Administrationskoordinator cvn@ucrs.dk Telefon: 96801516

Mekaniker

Billede af Sanne Korsgaard
Sanne Korsgaard
Elevadministration skj@ucrs.dk Telefon: 96801519

Montageoperatør
Automatiktekniker

Billede af Mia Nikoline Storgaard Hansen
Mia Nikoline Storgaard Hansen
Kontorelev msh@ucrs.dk Telefon: 96801520

EUX
Mekaniker
Smed

Billede af Luise Ravn Andersen
Luise Ravn Andersen
Elevadministration lra@ucrs.dk Telefon: 96801542

Godt at vide

Herunder kan du som virksomhed blive meget klogere på hvordan og hvorledes en praktikplads hos jer kommer i stand.

Økonomi

Virksomheder kan få refunderet nogle af udgifterne ved at have elever gennem AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)
Der er følgende muligheder:

  • Lønrefusion under elevens skoleophold.
  • Befordring - tilskud til elevens transport under skoleophold
  • Løntilskud for EUD-elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale.

Læs mere om AUB

Læreplads.dk

lærepladsen.dk finder din virksomhed:

  • overblik over din elevs uddannelsesforløb
  • overblik over elevens fravær på skolen
  • samlet overblik over alle virksomhedens lærlinge
  • søge godkendelse til bestemte uddannelser
  • indgå digitale uddannelsesaftaler, tillæg og ophævelser

På lærepladsen.dk logger ind med dit MitID. Har du problemer, så bedes du kontakte supporten hos lærepladsen.dk

Voksenlærling

Man kan blive voksenlærling hvis man er fyldt 25 år og er i arbejde eller ledig. I dag hedder forløbet EUV (ErhvervsUddannelse for Voksne)

Ordningen sikrer, at du får voksenløn under uddannelsen, svarende til lønnen som ufaglært inden for området, mens virksomheden får et tilskud til lønnen.

Du kan i flere tilfælde få godskrevet relevant erhvervserfaring, og derved gennemføre uddannelsen på kortere tid.

Den uddannelse man ønsker at tage, skal være på positivlisten fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Uddannelser på positivlisten de regionale arbejdsmarkedsråd.
Se desuden bekendtgørelsenfor voksenlærlinge.

For at tage en uddannelse, når du er over 25 år, skal have lavet en RKV ( Realkompetencevurdering). Den får du lavet på skolen. Kontakt Studievejleder, Lone Strandgaard

For virksomheder der ønsker at ansætte en voksenlærling

Virksomheden kan kontakte det lokale jobcenter for at høre om løntilskud til lærlinge over 25 år.
Virksomheden skal selv betale, hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget.
Når voksenlærlingen er på skole, får virksomheden AUB-refusion efter gældende regler.
Udbetalinger fra AUB fåes via selvbetjening på virk.dk

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Har du spørgsmål til RKV eller andet relevant for din elev eller kommende elev, så kontakt vores studievejleder

Billede af Lone Strandgaard
Lone Strandgaard
Vejleder, Teknisk EUD lst@ucrs.dk Mobil: 22999065