Smedeuddannelsen

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Om uddannelsen

Interesserer du dig for at designe, svejse, bukke, klippe, bore, fræse og dreje i forskellige metaller, så er uddannelsen som klejnsmed formentlig noget for dig.

I løbet af uddannelsen berører du en lang række forskellige emner. Eksempelvis kommer du til at bruge 3D tegneprogrammer, robotteknologi og arbejde med forskellige metaller, som du skal designe diverse produkter i og senere fremstille på værkstedet.

Uddannelsen er bygget op omkring forskellige profiler – klejnsmed, montagesmed og multismed. Rustfast smed og aluminiumssmed.

Du vælger profil på hovedforløbet. Se video om uddannelsen og læs mere om de enkelte profiler nedenfor.

Opstart

Januar & August

Økonomi

SU & Elevløn

Adgangskrav

9./10. klasse

Varighed

4 år

Skoleoplæring

Skoleoplæring muligt

Mulighed for EUX

Ja

Mød Patrick

Patrick har valgt at uddanne sig til smed, fordi han gerne vil have en alsidig hverdag og fordi han ved, at der er masser af arbjede til ham, når han er færdiguddannet.

Hør ham fortælle om undervisningsformen, og hvordan den giver mening for ham. Når du kan det du lærer på skolen, så er der ingen grænser for, hvad du kan lave!

Læs mere om profilerne

Klejnsmed sort

Med profilen klejnsmed sort vil du få den nødvendige viden og erfaring til at designe og udvikle stålkonstruktioner, maskiner og automatiske anlæg. Samtidig vil du kunne løse et meget bredt udsnit af mange spændende smedeopgaver.

Her lærer du at lave ting i stålplader og stålprofiler som brandtrapper, stiger, låse, porte og pengeskabe. Du kan også medvirke i fremstilling af vindmølletårne, broer, rørkonstruktioner og meget andet. Du lærer at svejse, og kan tage svejsecertifikat under uddannelsen.

Som klejnsmed arbejder du også med computerstyrede systemer (CNC-udstyr).

Multi smed

Med profilen multismed vil du få den nødvendige viden og erfaring til at arbejde med alt inden for montage af varme- og koldvandsinstallationer. Som multismed har du særlige kompetencer til fremstilling og montering af forskellige materialer i forbindelse med stålkonstruktionsopgaver. Derudover kommer du til at arbejde med højteknologiske maskiner og robotter

 

 

 

Montage smed

Med profilen montagesmed vil du få den nødvendige viden og erfaring til at arbejde med stålkonstruktioner, gangbroer/platforme, trapper, rækværk, gelændere og altaner.

Rustfast smed

Med profilen rustfast smed vil du få den nødvendige viden og erfaring til at bearbejde rustfrit stål i forbindelse med konstruktionsopgaver. Du lærer at arbejde med mange forskellige processer, værktøjer, højteknologiske maskiner og robotter indenfor rustfrie materialer.

Du lærer at svejse, bukke og klippe, bore, skære og efterbehandle rustfri materialer, og du kan tage svejsecertifikat under uddannelsen. Du fremstiller typisk rustfri beholdere og rørsystemer.

Aluminium smed

Med profilen aluminiumssmed vil du få den nødvendige viden og erfaring til at arbejde med aluminium, et materiale, der åbner en verden af spændende design- og konstruktionsmæssige muligheder. Materialets unikke egenskaber giver frie hænder i formgivningen og uanset om formen skal være cylindrisk, ellipseformet, buet, konisk eller noget helt femte, har du efter endt uddannelse ekspertisen og kompetencerne til at kunne udfør enhver given opgave.

Mød Hans

Hans Uhd er afdelingsleder på UCRS Skjern Tekniske Skole, Metal. Her fortæller han om bæredygtighed i smedefaget, og hvordan eleverne undervises i et samarbejde mellem faglærer og dansklærer.

I projektet 'Grøn smed', som er et samarbejde mellem UCRS, Learnmark Horsens og Tradium Randers, arbejdes der med at skabe en undervisning, der giver eleverne de bedste forudsætninger for at skabe en grøn fremtid i et sort fag.

Praktiske informationer

Mangler du fortsat information om uddannelsen, kan du finde det her.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen starter med et grundforløb, der varer enten 20 eller 40 uger. Herefter skal du i praktik, hvor der veksles mellem perioder i praktik og undervisning på skolen. 

Skole

I løbet af din tid på skolen er der både undervisning i teorilokalet samt i værkstedet. I grundforløbet bliver du udover de uddannelsesrelaterede fag undervist i grundfag som engelsk, fysik, matematik og dansk, mens du også har øvrige fag som førstehjælp og arbejdsmiljø.

Oplæring

I løbet af din oplæringstid bliver du oplært i arbejdsopgaver, der hører til uddannelsen. Det er dit eget ansvar at finde en læreplads. Har du ved udgangen af grundforløbet endnu ikke fundet en læreplads, vil skolen gerne hjælpe dig.

Profiler

Klejnsmed sort: med profilen klejnsmed sort vil du få den nødvendige viden og erfaring til at designe og udvikle stålkonstruktioner, maskiner og automatiske anlæg. Samtidig vil du kunne løse et meget bredt udsnit af mange spændende smedeopgaver.

Multismed: Med profilen multismed vil du få den nødvendige viden og erfaring til at arbejde med alt inden for montage af varme- og koldvandsinstallationer. Som multismed har du særlige kompetencer til fremstilling og montering af forskellige materialer i forbindelse med stålkonstruktionsopgaver. Derudover kommer du til at arbejde med højteknologiske maskiner og robotter.

Montagesmed: Med profilen montagesmed vil du få den nødvendige viden og erfaring til at arbejde med stålkonstruktioner, gangbroer/platforme, trapper, rækværk, gelændere og altaner.

Rustfast smed: Med profilen rustfast smed vil du få den nødvendige viden og erfaring til at bearbejde rustfrit stål i forbindelse med konstruktionsopgaver. Du lærer at arbejde med mange forskellige processer, værktøjer, højteknologiske maskiner og robotter indenfor rustfrie materialer.

Aluminiumssmed: Med profilen aluminiumssmed vil du få den nødvendige viden og erfaring til at arbejde med aluminium, et materiale, der åbner en verden af spændende design- og konstruktionsmæssige muligheder. Materialets unikke egenskaber giver frie hænder i formgivningen og uanset om formen skal være cylindrisk, ellipseformet, buet, konisk eller noget helt femte, har du efter endt uddannelse ekspertisen og kompetencerne til at kunne udfør enhver given opgave.

Uddannelses[-]sted

Du har mulighed for at tage hele din uddannelse på UCRS Skjern Tekniske Skole. Det inkluderer både grundforløb og hovedforløb.  

Økonomi

Uddannelsen er gratis.  

Har du en uddannelsesaftale på plads fra den dag du starter på grundforløbet, får du elevløn. Elevlønnen gives fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft. Typisk starter den med at ligge mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger årligt. 

Hvis du ikke har en uddannelsesaftale på grundforløbet og er du over 18 år, kan du søge SU.

Adgangskrav

For at blive optaget på grundforløbet, skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve. Du skal samtidig have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse.

For at fortsætte på hovedforløbet, skal du have bestået grundforløbsprøven samt de tilhørende overgangskrav.

Skoleoplæring

Har du ved endt grundforløb endnu ikke fundet en læreplads, tilbydes der skoleoplæring, som foregår på skolen. En måned efter at have afsluttet uddannelsens grundforløb starter skoleoplæringen, der afsluttes, når du bliver tilbudt en læreplads hos en virksomhed. Så længe du er i skoleoplæring skal du opfylde følgende krav: 

 • Du skal være egnet
 • Du skal være fagligt mobil
 • Du skal være geografisk mobil
 • Du skal være aktivt søgende

Denne vurdering foretages af skolen. 

SPS (Special Pædagogisk Støtte)

På Skjern Tekniske Skole bliver samtlige elever screenet for ordblindhed og evt. andre udfordringer i grundfagene. Hvis du er diagnosticeret ordblind eller har andre udfordringer, så kan der søges et antal SPS timer, og ordblinde vil blive tildelt en IT-rygsæk. Du vil få tilbudt at blive knyttet til en mentor, som kan hjælpe dig med at få struktur og overblik over dit studie. Mentoren kommer til dig i det omfang I bliver enige om – og det kan være både i teori-/grundfagsundervisningen samt i den undervisning, som foregår på værkstedet.

Desuden har skolen mentorer, som alle elever kan tage kontakt til. Det kan fx være ved personlige problemer, problemer med mødestabilitet, misbrugsproblematikker m.m.

EUX

Uddannelsen kan tages som EUX, og både grundforløb og hovedforløb kan tages på Skjern Tekniske Skole.

Fremtids[-]muligheder

Bliver du uddannet som klejnsmed kan du eksempelvis komme til at arbejde på et smedeværksted, på fjernvarme- eller kraftværker eller på boreplatforme.

Der er også mulighed for at videreuddanne dig, hvor du eksempelvis kan fortsætte på en af følgende uddannelser: 

 • Driftsteknolog – offshore
 • Energiteknolog
 • Installatør, VVS
 • Produktionsteknolog

Certifikater og korte kurser

Skal du har fornyet dit certifikat eller vil du bare gerne lære at svejse eller har du brug for at få genopfrisket din viden, så se alle vores korte svejsekurser her.

Certifikater og korte kurser

Sådan kommer du i gang

Alle tilmeldinger foregår via optagelse.dk

 • Går du i 9. eller 10. klasse skal du søge ind via optagelse.dk
  Her optages du på grundforløb 1.  Se dine muligheder her
  Har du lavet en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du starte på grundforløb 2.
 • Når du starter på en uddannelse på UCRS, skal du vælge én af vores 4 fagretninger.
 • Er du gået ud af skolen for mere end 2 år siden kan du blive optaget på grundforløb 2. Se dine muligheder her
 • Er du fyldt 25 år skal du, som et led i optagelsen, have lavet en Realkompetencevurdering (RKV) sammen med skolen. Din RKV afgør om du kan få merit for nogle af dine
  kompetencer. Som udgangspunkt starter du på grundforløb 2.
 • Er du i tvivl, så kontakt studievejleder Lone Strandgaard på 2299 9065 eller lst@ucrs.dk

Gå til optagelse.dk

Studievejleder
EUD og EUX Teknisk

Mekaniker Metal Teknologi

Snak med en vejleder om uddannelserne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Lone Strandgaard
Lone Strandgaard
Vejleder, Teknisk EUD lst@ucrs.dk Mobil: 22999065

Skolehjem

Elever på UCRS i Skjern har mulighed for at bo på skolehjemmet. Vi har plads til 146 elever der ønsker at bo i studiemiljøet.

Studielivet på UCRS

Din tid på skolen er meget mere end undervisning og karakterer. I løbet af studietiden arrangerer skolen fester, filmaftener, sportsturneringer og LAN-weekender sammen med dine medstuderende. 

Gennem ugen arrangeres der ligeledes en masse spændende aktiviteter, der giver et pusterum fra undervisningen. Blandt andet: 

 • Aktivitetsdage, hvor der konkurreres i alt fra fodbold til BezzerWizzer
 • Udflugter, der ryster klassen godt sammen
 • Samarbejde med virksomheder
 • Studieture – både i Danmark og i udlandet

 

Læs mere om studielivet

Tilmeld dig i dag

Er du klar til en erhvervsuddannelse, der sætter skub i karrieren?

En erhvervsuddannelse gør dig klar til at gå direkte i arbejde indenfor det område, du vælger at specialisere dig i.

Gå til optagelse.dk

}