Kvalitet

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Læs mere

VUC Ringkøbing-Skjern er en del af UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern.

De generelle informationer om kvalitet findes på uddannelsescenterets overordnede.

Evalueringer

Hvert 2. år gennemføres der tilfredshedsundersøgelser blandt vores kursister. 

 

Uddannelsesudvalg

Referater VUC uddannelsesudvalg.

Karakter[-]statistik

Se vores karakterstatistikker nedenfor.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Vejledning

Kontakt vejlederen for tilmelding. Samme får I sammensat en plan for dig og din uddannelse på VUC, som passer til dig og dine behov.

Vi tilbyder bl.a. kollektiv og individuel vejledning af medarbejdere og rådgiver om mulighederne for økonomisk støtte (SVU - Statens VoksenUddannelsesstøtte) i forbindelse med uddannelsesforløb.

Vi er også altid parate til at rådgive eller besvare spørgsmål om uddannelse på din virksomhed.