Sådan kommer du igang

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Vælg din vej ind på
Skjern Tekniske Skole

Vælg din vej ind på
EUD & EUX Business

Du går i 9. eller 10. klasse?

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du starte på grundforløbets 1. del (GF1).

Du skal desuden være vurderet uddannelsesparat og have indsendt en studievalgsportfolio sammen med din ansøgning.

Du skal ansøge senest 1. marts via www.optagelse.dk, hvorefter din uddannelse typisk starter i august. Du kan søge ind på GF1 i op til to år efter, du er gået ud af 9. eller 10. klasse.

Direkte fra 9./10. klasse

Du er gået ud af 9. eller 10. klasse

Er det mere end to år siden, du er gået ud af 9. eller 10. klasse, kan du springe GF1 over og starte direkte på grundforløbets 2. del (GF2).

Du skal ansøge via www.optagelse.dk. Der kan være uddannelsesstart flere gange om året, typisk i august og i januar. Kontakt din skolevejleder, eller tjek skolens hjemmeside for at få information om ansøgningsfrist.

Du har en STX, HF eller HTX

Hvis du har en gymnasial uddannelse, kan du tage et afkortet grundforløb på fem uger, som også kaldes EUS. Efter din EUS kan du starte på hovedforløbet.

Du skal ansøge via www.optagelse.dk. Der er uddannelsesstart fire gange om året, og har du en god selvdisciplin, kan du tage din EUS online.

Du har en HHX

Har du en bestået HHX, kan du søge direkte ind på hovedforløbet og springe grundforløbet over. For at starte på detailhandelsuddannelsens hovedforløb skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed eller være optaget i skoleoplæring.

Du er over 25 år

Hvis du er over 25 år, kan du tage et særligt tilrettelagt forløb, der kaldes erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Her får du lagt din egen uddannelsesplan, hvor du bygger videre på den erfaring og den uddannelse, du har i forvejen. 

Du skal ansøge via www.optagelse.dk. Hvis du ønsker mere information inden studiestart, kan du henvende dig til den erhvervsskole, du ønsker at gå på.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Studievejledning

Har du spørgsmål omkring valg af uddannelse eller har du brug for at høre mere om dine muligheder? Studievejlederne på UCRS står altid klar til at hjælpe dig.

Du har mange muligheder på UCRS og vil du gerne være sikker på dit valg eller høre mere om dine muligheder er du altid velkommen til at kontakte os. Vi sidder klar til at hjælpe dig, hvad enten du skal vælge uddannelse, er i gang med en uddannelse eller bare har brug for en snak.

Tøv ikke med at kontakte os. Her er blot et par af emner, du kan tage op med din studievejleder:

  • Hvad har jeg af fremtidsmuligheder - både job og videreuddannelse?
  • Hvilke valgfag passer bedst til mig?
  • Jeg er i tvivl om, hvilken vej jeg skal gå, kan I hjælpe?
  • Hvordan er det med SU, elevløn, transport o.s.v.?
Billede af Lone Strandgaard
Lone Strandgaard
Vejleder, Teknisk EUD lst@ucrs.dk Mobil: 22999065
Billede af Hanne Vestergaard Kristensen
Hanne Vestergaard Kristensen
Leder af EUD & EUX Business, VUC og Kompetencegruppen hv@ucrs.dk Mobil: 23304656

Tilmeld dig i dag

Er du klar til en EUD eller EUX, der sætter skub i karrieren?

En erhvervsuddannelse gør dig klar til at gå direkte i arbejde indenfor det område, du vælger at specialisere dig i. En EUX gør det samme, men giver også mulighed for, med studentereksamen, at du kan tage en lang eller mellemlang videregående uddannelse.

Gå til optagelse.dk

}