uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Adgang til Praktikcenteret

Ved start i Praktikcenteret indgås en skoleaftale mellem dig og Praktikcenteret.

Ved optagelse indgår praktikcentret en skoleaftale med eleven. Aftalen skal indeholde en detaljeret plan for elevens praktikuddannelse med tilhørende skoleundervisning, herunder bestemmelser om hvordan optagelsesbetingelserne skal opfyldes, hvordan og hvornår eleven forventes at nå uddannelsens mål, og hvordan der følges op på planen.

For at kunne blive optaget i skolepraktik skal du deltage i et obligatorisk orienteringsmøde på skolen samt erklæres egnet af skolens vejleder.

Ved start på Praktikcenteret og så længe du er i skolepraktik skal du opfylde EMMA-kravene.
EMMA er en forkortelse, som står for:

  • Egnet
  • FagligMobil
  • GeografiskMobil 
  • Aktivt søgende 

Hvis du er interesseret i skolepraktik, skal du ved opstart på grundforløbet give skolen besked. Det er vigtigt at få undersøgt om der er skolepraktik i den erhvervsuddannelse som du ønsker.
Der kan være fyldt eller kvoten kan være brugt. Men skolen vil være behjælpelig med at finde en løsning på dit skolepraktikønske.


På Praktikcenteret ved Skjern Tekniske Skole udbyder vi skolepraktik inden for klejnsmed, montageoperatør og personvognsmekaniker. 

Tilmeld dig i dag

Er du klar til en EUD eller EUX, der sætter skub i karrieren?

En erhvervsuddannelse gør dig klar til at gå direkte i arbejde indenfor det område, du vælger at specialisere dig i. En EUX gør det samme, men giver også mulighed for, med studentereksamen, at du kan tage en lang eller mellemlang videregående uddannelse.

Gå til optagelse.dk

Studievejleder EUD og EUX Teknisk

Snak med en vejleder om uddannelserne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Lone Strandgaard
Lone Strandgaard
Studievejleder, Teknisk EUD LST@ucrs.dk Mobil: 22999065

Skolehjem

Elever på UCRS i Skjern har mulighed for at bo på skolehjemmet. Vi har plads til 110 elever der ønsker at bo i studiemiljøet.