uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Hvem kan få SU?

På UCRS kan du søge om SU - Statens uddannelsesstøtte under hele eller dele af din uddannelse. Du er berettiget til SU, hvis du opfylder følgende krav:
  • Du skal være fyldt 18 år.
  • Du skal gå på en uddannelse, som er godkendt til SU, og du skal være studieaktiv. 
  • Du skal være dansk statsborger. Udenlandske statsborgere har mulighed for at få SU, hvis de opfylder nogle særlige betingelser.
  • Du må ikke modtage anden offentlig støtte til leveomkostninger ved siden af.
  • Du må gerne have et fritidsjob, men du må ikke tjene for meget ved siden af din SU. Det beløb, som du må tjene ved siden af, kaldes et fribeløb, og tjener du over dette, så skal du betale en del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage.

Læs meget mere om SU og hvordan du søger SU på su.dk

Sådan søger du SU

SU er opdelt i fire kvartaler. Du kan få SU i kvartalet efter, at du er fyldt 18 år, og du kan tidligst søge én måned før kvartalet starter. Dvs. hvis du fylder 18 år i februar måned, så kan du først få SU fra 1. april, og du kan først søge om SU efter 1. marts.

Når du skal søge SU, kan du tidligst søge det én måned før, den dato du kan få SU fra. Hvis du eksempelvis kan få SU fra den 1. juli, så kan du tidligst søge SU den 1. juni.

Selve det at søge SU skal du gøre på www.su.dk, hvor du også kan læse mere om reglerne for SU. 

SU udbetales én gang om måneden og er forudbetalt. Størrelsen på din SU afhænger af, hvilken uddannelse som du er i gang med, hvor du bor (ude- eller hjemmeboende), og hvor gammel du er.
Læs mere om SKAT, SU og SU-lån her.

Hvis du er forsørger, så har du mulighed for at få særlig støtte. Læs mere inde på www.su.dk.

OBS!

Før du søger SU, skal du være opmærksom på en række ting. Det tager omkring 2-3 uger fra du søger SU til din SU-ansøgning er godkendt hos SU-styrelsen. For at søge, skal du have styr på følgende:

  • Du skal have et gyldigt NEM-ID. Har du ikke dette, kan du bestille det på www.nem-id.nu eller ved at gå på dit lokale borger-servicecenter.
  • Du skal have en nem-konto i din bank.
  • Du skal være optaget på en uddannelse. Du kan tidligst søge om SU en måned inden, at du starter på en uddannelse.
  • Du skal være fyldt 18 år. Husk, at du først kan få SU kvartalet efter du er fyldt 18.
  • Du skal have oprettet en E-boks på www.e-boks.dk
Hvis du skifter uddannelsesretning undervejs i din uddannelse, følger din SU ikke med. Sker det, skal du søge om SU igen til din nye uddannelse.
Vær opmærksom på, at alle meddelelser som vedrører din SU bliver sendt til din e-boks.