Offentlig transport

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Transport

Går du på en ungdomsuddannelse, kan du søge om Ungdomskort. Med et ungdomskort får du rabat på offentlig transport mellem din skole og din bopæl. Udover at transporten mellem uddannelsessted og bopæl bliver billigere, giver Ungdomskortet dig også mulighed for at rejse rundt i Danmark til lavere pris.

Ungdomskortet fungerer som et periodekort, som du viser når du stiger på bussen, eller når du bliver kontrolleret i tog eller metro.

Går du på en erhvervsuddannelse EUD eller EUX, og har du indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du ikke få ungdomskort. Her dækkes transporten af arbejdsgiveren.

Er du i tvivl om din mulighed for ungdomskort, så kontakt studievejlederen på din uddannelse for at få svar på dine spørgsmål.

Studievejleder
Gymnasiet Skjern

Snak med os om uddannelsen og hør mere om dine muligheder. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Ulla Fløe Andersen
Ulla Fløe Andersen
Uddannelsesleder, Gymnasiet HTX & HHX Skjern ua@ucrs.dk Mobil: 24756150

Studievejleder
Gymnasiet HHX Ringkøbing

Snak med en vejleder om uddannelses-mulighederne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Ellen Morsing Kristensen
Ellen Morsing Kristensen
Studievejleder emk@ucrs.dk Mobil: 22759500

Studievejleder
EUD og EUX Teknisk

Mekaniker Metal Teknologi

Snak med en vejleder om uddannelserne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Lone Strandgaard
Lone Strandgaard
Vejleder, Teknisk EUD lst@ucrs.dk Mobil: 22999065

Leder
EUD & EUX Business

Turisme Detail Handel Kontor

Kontakt mig for at høre mere om uddannelserne og dine muligheder. Om du er kommende elev eller virksomhed, så er jeg altid klar til at hjælpe!

Billede af Hanne Vestergaard Kristensen
Hanne Vestergaard Kristensen
Leder af EUD & EUX Business, VUC og Kompetencegruppen hv@ucrs.dk Mobil: 23304656

Kontakt 10'eren

Snak med os om dine muligheder eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Carsten Bjerg
Carsten Bjerg
Uddannelsesleder 10’eren og Teamleder VUC cab@ucrs.dk Mobil: 30900126