Mød vores studievejledere

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Studievejledning

Har du spørgsmål omkring valg af uddannelse eller har du brug for at høre mere om dine muligheder?

På UCRS har hver skole sin egen studievejleder. Du har mange muligheder på UCRS og vil du gerne være sikker på dit valg eller høre mere om dine muligheder er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere sidder klar til at hjælpe dig, hvad enten du skal vælge uddannelse, er i gang med en uddannelse eller bare har brug for en snak.

Har du spørgsmål omkring valg af uddannelse, eller har du brug for at høre mere om de mange muligheder, UCRS giver dig? Er du i tvivl om dine fremtidsmuligheder - både job og videreuddannelse, eller er du i tvivl om, hvilke valgfag du skal vælge?

Måske du har spørgsmål vedr. SU eller transport til og fra skole?

Kontakt vores studievejledere, der er parat til at hjælpe, informere og inspirere dig, hvad enten du skal til at vælge uddannelse, er i gang med en uddannelse eller har brug for mere indsigt i uddannelsessystemets ordninger og krav.

Her kan du også altid henvende dig for at få en inspirerende rundvisning, en afklarende samtale eller gode tips og råd om studievalg, fag og karriereveje, en snak om din trivsel på skolen og meget andet.

Studievejleder
EUD og EUX Teknisk

Mekaniker Metal Teknologi

Snak med en vejleder om uddannelserne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Lone Strandgaard
Lone Strandgaard
Vejleder, Teknisk EUD lst@ucrs.dk Mobil: 22999065

Leder
EUD & EUX Business

Turisme Detail Handel Kontor

Kontakt mig for at høre mere om uddannelserne og dine muligheder. Om du er kommende elev eller virksomhed, så er jeg altid klar til at hjælpe!

Billede af Hanne Vestergaard Kristensen
Hanne Vestergaard Kristensen
Leder af EUD & EUX Business, VUC og Kompetencegruppen hv@ucrs.dk Mobil: 23304656

Studievejleder
Gymnasiet Skjern

Snak med os om uddannelsen og hør mere om dine muligheder. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Ulla Fløe Andersen
Ulla Fløe Andersen
Uddannelsesleder, Gymnasiet HTX & HHX Skjern ua@ucrs.dk Mobil: 24756150

Studievejleder
Gymnasiet HHX Ringkøbing

Snak med en vejleder om uddannelses-mulighederne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Ellen Morsing Kristensen
Ellen Morsing Kristensen
Studievejleder emk@ucrs.dk Mobil: 22759500

Kontakt 10'eren

Snak med os om dine muligheder eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Carsten Bjerg
Carsten Bjerg
Uddannelsesleder 10’eren og Teamleder VUC cab@ucrs.dk Mobil: 30900126
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Har du brug for specialpædagogisk støtte?

Har du spørgsmål vedr. ordblindhed, læsevanskeligheder, psykiske problematikker eller andet i forbindelse med dit uddannelsesvalg, så er du altid velkommen til at kontakte os vedrørende særlig støtte til uddannelsen udover disse tidspunkter.

Læs mere her

Kontakt vores SPS mentorer direkte:

Billede af Stine Birkedal Jensen
Stine Birkedal Jensen
SPS-vejleder og mentor sbj@ucrs.dk Mobil: 21941912

Studievalg Danmark  

Studievalg vejleder nær dig!
“Jeg havde en masse tanker og ideer om min fremtid, men havde svært ved at finde rundt i det hele. At tale med en vejleder gav både overblik og mere ro i maven”

 

På UCRS gymnasierne kommer Elena H. K. Jensen fra Studievalg Danmark. Hun vejleder om uddannelses- og karriereveje efter gymnasiet. Hun holder kollektive oplæg for alle årgange og har tider til individuel vejledning. Besøg studievalg.dk og book vejledning. Der kommer beskeder på Uddata/teams, når hun er her. Elena kan altid kontaktes på mail: ehe@studievalg.dk

 

Studievalg vejleder om:

  • Tvivl og valg
  • Sabbatår
  • Videregående uddannelse
  • Erhvervsuddannelse
  • Optagelse
  • Adgangskrav
  • Supplering
  • Job og karriere
  • Efteruddannelse
  • Og meget mere. 

 

I gang med sabbatår?

Studievalg er her også, når du er blevet student. Alle tanker, tvivl og spørgsmål om uddannelse er vigtige og velkomne – Også selvom du slet ikke ved, hvad du vil. Det er muligt at booke individuel vejledning på dit gamle gymnasium.

 

Studievalg.dk du også finde Studievalgs online arrangementer. Alle er velkomne.   

Elena H. K. Jensen
Studie- og karrierevejleder

3333 2023

ehe@studievalg.dk

Færdig med gymnasiet?

Brug for inspiration og retning?

Så kan du overveje en EUD på en landets erhvervsskoler.

Med en EUD kan du dygtiggøre dig inden for dit fag, blande studier og arbejde, få løn under praktik og se frem til gode jobmuligheder. Ikke mindst inden for byggeri, teknik, fødevarer, handel og kontor.

Her på UCRS har du mulighed for at uddanne dig indenfor

Fødevarer, jordbrug of oplevelser

Teknologi, byggeri, transport

Kontor, handel, forretningsservice

Vil du åbne din egen eksportvirksomhed eller være selvstændig håndværker? Vil du arbejde med bæredygtighed og bidrage til et grønnere Danmark? Eller vil du læse videre? Så er en EUD et godt springbræt.

Har du en uddannelsesaftale med en virksomhed, får du lærlingeløn fra den dag, du begynder på uddannelsen, uanset om du starter på grundforløbet eller hovedforløbet.

Har du ikke en uddannelsesaftale, kan du søge om SU under grundforløbet, hvis du er over 18 år.

Få en spændende og afvekslende hverdag, hvor du får mulighed for at skabe og udvikle dig i den retning, der giver mening for dig.

Har du afsluttet gymnasiet og ved ikke, hvad du skal?

Overvej en EUD

UCRN (84 Of 202)

Kom videre

F.eks. indenfor fødevare-, service- og oplevelsesbranchen

UCRN (97 Of 202)

Kom videre

F.eks. indenfor automation eller montage 

UCRS 9975

Kom videre

F.eks. handel, kontor eller butik

Besøg vores skoler