Kvalitet

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Kvalitet

Kompetencegruppen er en del af UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern.

De generelle informationer om kvalitet findes på uddannelsescenterets overordnede kvalitetsside

Evalueringer

Overholdelse af loven om gennemsigtighed og åbenhed forudsætter, at vi her på hjemmesiden 
giver adgang til relevante oversigter over evaluerings resultaterne for kursister og virksomheder. 

På AMU-området følger Kompetencegruppen derfor den kvalitetspraksis, som er udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Evalueringsredskabet er et fælles system som omfatter:

  • Deltagernes evaluering af AMU
  • Virksomhedernes evaluering af AMU
  • Effektmåling af AMU

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er:

  • At forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling
  • At sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v.
  • At tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU

Læs mere om det fælles kvalitetssystem, spørgsmål og evalueringer på viskvalitet.dk, hvor alle resultater ligger.

 

Evaluering deltagere fordelt på spørgsmål

1. kvartal 2023

2. kvartal 2023

3. kvartal 2023

4. kvartal 2023

1. kvartal 2022

2. kvartal 2022

3. kvartal 2022

4. kvartal 2022

1. kvartal 2021

2. kvartal 2021

3. kvartal 2021

4. kvartal 2021 

1. kvartal 2020

2. kvartal 2020

3. kvartal 2020

4. kvartal 2020

Evaluering deltagere fordelt på uddannelsesområder

1. kvartal 2023

2. kvartal 2023

3. kvartal 2023

4. kvartal 2023

1. kvartal 2022

2. kvartal 2022

3. kvartal 2022

4. kvartal 2022

1. kvartal 2021

2. kvartal 2021

3. kvartal 2021

4. kvartal 2021

1. kvartal 2020

2. kvartal 2020

3. kvartal 2020

4. kvartal 2020

Evaluering deltagere fordelt på mål

1. kvartal 2023

2. kvartal 2023

3. kvartal 2023

4. kvartal 2023

1. kvartal 2022

2. kvartal 2022

3. kvartal 2022

4. kvartal 2022

1. kvartal 2021

2. kvartal 2021

3. kvartal 2021

4. kvartal 2021

2. kvartal 2020

2. kvartal 2020

3. kvartal 2020

4. kvartal 2020

Udbudspolitik

Udbudspolitik for VEU-Center Midtvest/UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern.

Fælles Udbudspolitik 2024 KPMV
308kb
Download

Udlagt undervisning

08.03.24 Oversigt Udlagt Undervisning
866kb
Download

Reglementer

Se de overordnede studie- og ordensregler for UCRS her: Kvalitet UCRS.

Gennemførsel

Gennemførselsprocenter 2023

1. kvartal 93,2%
2. kvartal 83,7%
3. kvartal 97,9%
4. kvartal 92,2%


Gennemførselsprocenter 2022

1. kvartal 99,5%
2. kvartal 92,9%
3. kvartal 97,5%
4. kvartal 97,7%

Gennemførselsprocenter 2021

1. kvartal 96,03%
2. kvartal 91,6%
3. Kvartal 88,3%
4. kvartal 98,4%

Gennemførselsprocenter 2020

1. kvartal 85,69%
2. kvartal 96,36%
3. kvartal 91,97%
4. kvartal 87,2%

Gennemførselsprocenter 2019

1. kvartal 97,45%
2. kvartal 99,52%
3. kvartal 96,8%
4. kvartal 98,2%

Gennemførselsprocenter 2018

1. kvartal 99,70%
2. kvartal 99,68%
3. kvartal 99,26%
4. kvartal 99,5%

Gennemførselsprocenter 2017

1. kvartal 91,60%
2. kvartal 96,37%
3. kvartal 94,67%
4. kvartal 99,21% 

Gennemførselsprocenter 2016

1. kvartal 99,8%
2. kvartal 99,9%
3. kvartal 99,6%
4. kvartal 99,7%

Gennemførelsesprocenter 2015

1. kvartal 98%
2. kvartal 99%
3. kvartal 99%
4. kvartal 99,8%

Gennemførelsesprocenter 2014

1. kvt. 98 %
2. kvt. 99 %
3. kvt. 99 %
4. kvt. 99 %

Information om prøver i AMU

Fra 1. januar 2020 afsluttes alle AMU-uddannelser med en prøve.  

Prøven skal bestås for at deltageren kan opnå et AMU-bevis. Hvis prøven ikke bestås, er det muligt at gå til omprøve.

Alle deltagere, der er tilmeldt en AMU-uddannelse, er tilmeldt prøven.   

Prøven afholdes fortrinsvis på kursets sidste dag, medmindre der informeres om andet på kursets første dag. Deltageren modtager information om selve prøven på uddannelsens første dag.  

Deltagerne oplyses om prøvens afholdelse, tidspunkt, tidsrummet, prøveramme, prøvegrundlag og bedømmelsesgrundlag, samt evt. særlige prøvevilkår.  

Deltageren orienteres ligeledes om, at prøveresultatet som udgangspunkt meddeles i forlængelse af prøven og inden afslutningen på AMU-uddannelsen.   

 Deltageren kan klage over prøveafviklingen. Klager over forhold ved prøver indgives individuelt af deltageren til UCRS. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen indgives senest 10 hverdage efter modtaget prøvebedømmelse.  

Yderligere information om prøver i AMU fremgår af ministeriets hjemmeside:  AMU Prøver   

LUU - Lokalt uddannelses udvalg

Se det lokale uddannelses udvalg for Kompetencegruppen: LUU