Metal, Teknologi og Byggeri - EUX

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Om Metal, Teknologi og Byggeri

Med dette grundforløb i bagagen kan du gå i mange forskellige retninger.

Du kan blandt andet uddanne dig som klejnsmed, montageoperatør, data og kommunikation, industritekniker, elektriker, samt uddannelser indenfor bygge branchen eksempelvis tømrer, murer bygningsmaler med flere. Netop disse uddannelser vil du i løbet af grundforløbet afprøve dig selv indenfor.

På GF 1 har du i 5 uger mulighed for at vælge det område du har lyst til at specialisere dig i, fx klejnsmed, montageoperatør eller bygge og anlæg. Efter endt grundforløb er du meget bedre klædt på til at vælge en uddannelse, som passer lige til dig.

Undervisningen er dels praktisk og dels teoretisk, så du løbende kommer til at arbejde med en masse spændende cases og faglige eksperimenter. Undervisningen varierer mellem holdundervisning og gruppearbejde, samt værksteds- og klasseundervisning.

Hvis du vælger at uddanne dig til klejnsmed og montageoperatør, så kan du tage hele uddannelsen - både grundforløb og hovedforløb - på Skjern Tekniske Skole. De øvrige uddannelser inden for Metal og Teknologi tilbyder vi på grundforløb 1 og 2, mens hovedforløbet foregår på andre erhvervsskoler.

Vælger du en af Uddannelserne inden for området byggeri tilbyder vi GF 1 på UCRS og derefter skal du videre på en anden skole og fortsætte din uddannelse på GF 2 og hovedforløb.

Uddannelserne

Undervisningsforløbet på Metal, Teknologi og Byggeri berører spændende områder.
På et GF1 forløb vil du bl.a. stifte bekendtskab med disse områder, alt afhængig af dit individuelle valg:

 • Robotteknologi
 • Tegningslæsning, programmering og 3D print
 • Metal bearbejdsningsteknikker
 • Kendskab til svejsemetoder
 • Fremstilling af produkter indenfor metalindustrien
 • Håndværksmæssig kendskab indenfor bygge og anlæg
 • Traditionelle el-installationer
 • Pneumatik

Adgangskrav

Direkte fra 9./10. klasse

Har du afsluttet 9. eller 10. klasse inden for det seneste år,
begynder du på grundforløbets første del (GF1). Læs mere.

Direkte fra 9./10. klasse

Under 25 år

Er det mere end et år siden, du har afsluttet 9. eller 10. klasse, og er du under 25 år, begynder du din uddannelse direkte på grundforløbets 2. del (GF2). Grundforløbet varer 20 uger og du skal ved opstart vælge hvilken specifik uddannelse du vil tage.

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du have et gennemsnit på 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangseksamen eller tilsvarende.

Undervisningen på GF2 er en blanding af grundfag, et uddannelsesspecifikt fag og valgfag. Undervisningen foregår mest muligt på værkstedet, hvor din underviser vil koble teori og praktisk undervisning sammen så du får et bedre indblik i, hvad du skal bruge teorien du lærer til på værkstedet.

Efter afslutning af GF2 skal du på hovedforløbet. Her skal du have en uddannelsesaftale for at kunne starte. Har du ikke en uddannelsesaftale kan du eventuelt gå i skolepraktik.

Over 25 år

Er du over 25 år, vurderer vi dine erfaringer og kompetencer fra uddannelser, kurser og jobs. Derefter sammensætter vi en erhvervsuddannelse specifikt til dig.

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du have et gennemsnit på 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangseksamen eller tilsvarende.

Hvis du er fyldt 25 år skal du på et EUV (ErhvervsUddannelse for Voksne) forløb.

Du påbegynder dit uddannelsesforløb med grundforløbets 2. del (GF2), som vil have en varighed af 0-20 uger, afhængig af de kompetencer du allerede har opnået. Grundforløbets længde beregnes ud fra følgende tre hovedområder:

 • Voksne uden relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse.
 • Voksne med relevant erhvervserfaring eller med tidligere gennemført uddannelse.
 • Voksne med mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Du vil også kunne opnå merit (afkortning) i forbindelse med gennemførelsen af hovedforløbet. Uddannelsesforløbets længde vil altid bero på en individuel kompetenceafklaring. Det vil sige, at du bliver indkaldt på skolen til en teoretisk og praktisk afklaring inden du påbegynder din uddannelse.

 erhvervsuddannelse.dk kan du tage en vejledende test for at se, hvordan dit forløb kan se ud.

Du kan påbegynde dit uddannelsesforløb med en uddannelsesaftale, hvilket berettiger dig til elevløn under hele uddannelsen.

Har du ikke en uddannelsesaftale, er du berettiget til at modtage Statens Uddannelsesstøtte (SU) mens du gennemfører grundforløbet.

Undervisningen på GF2 er en blanding af grundfag, et uddannelsesspecifikt fag og valgfag. Undervisningen foregår mest muligt på værkstedet, hvor din underviser vil koble teori og praktisk undervisning sammen så du får et bedre indblik i, hvad du skal bruge teorien du lærer til på værkstedet.

Efter afslutning af GF2 skal du på hovedforløbet. Her skal du have en uddannelsesaftale for at kunne starte. Har du ikke en uddannelsesaftale kan du evt. gå i skolepraktik.

Studievejleder EUD og EUX Teknisk

Snak med en vejleder om uddannelserne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Lone Strandgaard
Lone Strandgaard
Studievejleder LST@ucrs.dk Mobil: 22999065

Skolehjem

Elever på UCRS i Skjern har mulighed for at bo på skolehjemmet. Vi har plads til 110 elever der ønsker at bo i studiemiljøet.

SPS
(Special Pædagogisk Støtte)


På Skjern Tekniske Skole bliver samtlige elever screenet for ordblindhed og evt. andre udfordringer i grundfagene. Hvis du er diagnosticeret ordblind eller har andre udfordringer, så kan der søges et antal SPS timer, og ordblinde vil blive tildelt en IT-rygsæk. Du vil få tilbudt at blive knyttet til en mentor, som kan hjælpe dig med at få struktur og overblik over dit studie. Mentoren kommer til dig i det omfang I bliver enige om – og det kan være både i teori-/grundfagsundervisningen samt i den undervisning, som foregår på værkstedet.

Desuden har skolen mentorer, som alle elever kan tage kontakt til. Det kan fx være ved personlige problemer, problemer med mødestabilitet, misbrugsproblematikker m.m.

Læs mere om SPS

 

Tilmeld dig i dag

Er du klar til en EUD eller EUX, der sætter skub i karrieren?

En erhvervsuddannelse gør dig klar til at gå direkte i arbejde indenfor det område, du vælger at specialisere dig i. En EUX gør det samme, men giver også mulighed for, med studentereksamen, at du kan tage en lang eller mellemlang videregående uddannelse.

Gå til optagelse.dk

OBS!

Skal du har fornyet dit certifikat eller vil du bare gerne lære at svejse eller har du brug for at få genopfrisket din viden, så se alle vores korte svejsekurser her.

Efteruddannelse og korte kurser