uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Mød Susanne

Jeg hedder Susanne og er din vejleder på HTX.

Vejledningen på HTX er delt op i en gymnasievejledning og en vejledning i forhold til videregående uddannelse.

Jeg vil gerne vil hjælpe dig med gymnasievejledningen. Den vejledning handler om at trives de tre år du er her.

Trivsel er når du har det godt og tingene glider. Ikke nødvendigvis hver dag, men de fleste dage. Når du trives, så du kan få det bedste ud af din dag, både i forhold til venner, fag, gruppearbejde, afleveringer og lektier.

Tre år er lang tid og det ville være underligt hvis ikke du stødte på noget der er svært. Nogle gange løser ting sig af sig selv! Andre gange må du gøre noget og måske tale med nogen om de muligheder der er. Ofte er det bare oplagt at tale med de nærmeste om det – forældre, bedsteforældre, søskende og venner. Andre gange er det en god ide at du taler med en voksen som du har tillid til, men som også er udenforstående.

Det vigtigste er,  at du taler med nogen når noget brænder på – at du ikke går alene med det.

Hvem kan du så tale med på HTX?

Du kan tale med mig. Jeg har kontor sammen med Hella, der lægger skema. Jeg er tilgængelig stort set alle dage – enten på kontoret eller på mail, telefon eller sms. Jeg kan ikke ordne hele verdenen, men jeg kan lægge øre til og jeg kan finde yderligere hjælp, hvis det er det du har brug for.

Derudover, så har du det første halve år du er her, også en kontaktlærer som du har samtaler med. Ved samtalerne snakker man også om trivsel, studievaner og aktiviteter ved siden af skolen.

De 2½ år du er i studieretningen har du en klasselærer. Klasselæreren tager sig især af klassens trivsel og det kan handle om klassens energi og klasserumskultur, gruppearbejde og grupper og bordopstilling, men også sociale arrangementer og studieture. Klasselæreren kan du selvfølgelig også gå til med individuelle problemer.

Den lærer du er mest tryg ved må du også altid gå til.

For al vejledning gælder det at samtalen er fortrolig, og at oplysninger kun gives videre hvis man har aftalt det. Undtaget er dog hvis der er forhold der gør at vi bliver alvorligt bekymrede for din trivsel, men så fortæller vi dig det …..  varm kartoffel!!!!

 

Hvis du har spørgsmål om videregående uddannelse, så kan du lave en aftale med Elena fra Studievalg.dk. Elena kommer rundt i klasserne og fortæller om sit vejledningsarbejde allerede på 1. år, og her vil hun også fortælle om hvordan man aftaler en tid med hende.

Hvis du har spørgsmål om SU og transport, så kan Ditte på kontoret hjælpe dig.

Valg af videregående uddannelse?
Spørg en vejleder fra Studievalg!   

Her på gymnasiet kommer Elena Hedegaard Kjær Jensen fra Studievalg. Hun tilbyder personlige samtaler og oplæg om valg af videregående uddannelse for alle årgange.

”Alle dine spørgsmål om uddannelse er vigtige og velkomne ... store som små!”

Studievalg vejleder om

  • Videregående uddannelse
  • Optagelse.dk/ansøgning
  • Tvivl og valg
  • Adgangskrav
  • Kvote 1 og 2
  • Supplering
  • Sabbat
  • Jobperspektiv
  • Efteruddannelse

Book vejledning

Hvis ikke Elena er på skolen, når du har brug for vejledning, er du velkommen til at sende en mail. Studievalgsvejledning må også gerne bruges, efter du er blevet student.

Elena Hedegaard Kjær Jensen
Studie- og karrierevejleder

ehe@studievalg.dk

 

Nyttige links

Studievalg.dk

Studievalg på Facebook

Ug.dk

Ug.dk/inspiration                                                                 

Optagelse.dk

Gribverden.dk

Su.dk 

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00