International Business & Culture
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Om uddannelsen

Studieretningen handler om sprog, kulturforståelse, samfundsforhold og handel, og hvordan de bruges i danske eksportvirksomheder, international handel og turisme.

I undervisningen arbejder vi både med sprog, handel, kultur, samfund og økonomi i engelske, spanske og tyske sprogområder. Vi besøger og samarbejder med lokale eksportvirksomheder og turistforeninger, og der er studieture til udlandet alle tre år.

Du skal vælge studieretningen, hvis…

  • Du er interesseret i moderne sprog og kulturer i andre lande, men samtidig vil lære om turisme, handel, markedsføring og international økonomi.
  • Du kan lide at kommunikere og møde nye kulturer, kan du med tre fremmedsprog åbne døre til store dele af verden.

Uanset om du ønsker en karriere i Danmark eller udlandet, er fremtiden international.

Studieretningsfag

Spansk A

Gennem faget Spansk A vil du lære at udtrykke dig korrekt på spansk, både mundtligt og skriftligt, mens du også vil tilegne dig viden omkring kulturelle og samfundsmæssige forhold i de spansktalende lande.

Undervisningen varierer mellem forskellige former. Du får lov at lytte, samtale, læse og skrive på spansk og arbejder med emner inden for spansk kultur samt spanske samfunds- or erhvervsmæssige forhold i Spanien og Amerika.

I løbet af timerne vil der både være lærerstyret undervisning, mens der også er gruppe- og selvstændigt arbejde.

 Tysk B

I tysk fortsættersprog på B-niveau lærer du at deltage i samtale og diskussion på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk, lige som du lærer at skrive sproget og oversætte forskellige typer af ubearbejdede nyere og ældre tysksprogede tekster.

Du vil bl.a. få gennemgået de grundlæggende principper for sprogets opbygning og grammatik, og du lærer at udtrykke dig skriftligt på tysk med et varieret ordforråd og med sikkerhed i de centrale bøjninger og sætningskonstruktioner.

Studiemiljø

Bliv klogere på studiemiljøet.

Nærhed

Vi er et trygt gymnasium, hvor alle kender alle. Det betyder, at der er et tæt fællesskab mellem eleverne og mellem lærere og elever. Det er vigtigt for os, at alle klasser fungerer socialt, så de bedste forudsætninger for læring og menneskelig udvikling er til stede. Vi prioriterer derfor ”ryste-sammen-aktiviteter” højt. Eksempelvis er HH1-klasserne på to hytteture, hvor fokus kun er fællesskab.

Rammer

Skolens studiemiljø med flotte faciliteter og hyggelige kroge gør det nemt at dyrke fællesskabet, mens man lærer. Den enkelte klasse har sit eget stamklasselokale, hvor langt de fleste undervisningstimer foregår. Her har man sin base.

Elevråd

Skolen har et velfungerende elevråd, som i samarbejde med lærere og ledelse arbejder for at skolen fungerer bedst muligt for alle. Der er tæt dialog, hvor man kigger langsigtet på skolens udvikling og gør dagligdagen så velfungerende som muligt. Formanden deltager hyppigt i møder med skolens ledelse, hvor fokus er på sammen at skabe bedst mulig undervisning og fællesskab.

Rejser

Der er stor rejseaktivitet på skolen. Nogle rejser klassevis. Andre er knyttet til specifikke aktiviteter.

  • 1.g: Malaga
  • 2.g: Alle elever er på studietur til en europæisk storby
  • 3.g: Berlin, Malaga, London, Liverpool/Manchester
  • 2. og 3.g: USA og Kina

Sport

Udover normal idrætsundervisning, har vi idrætsdage – med fokus på at dyste med et smil på læben. Vi deltager også i landsdækkende fodbold- og håndboldstævner for HHX-elever. Her er der både mulighed for at deltage på elite- og hygge-niveau.

Fester

Vi har hyppigt fester på skolen. Der er stor opbakning. Nogle fester har levende musik med landskendte navne, mens andre er temafester. Der er fantastisk stemning ved skolens fester og stor opbakning. Langt størstedelen af eleverne deltager ved alle skolens fester. Vi har frøfest, temafester, julefrokost, gallafest. Lærerne deltager også ved festerne.

Caféer

Der afholdes ofte fredagscaféer, hvor rejsende klasser arrangerer en hyggelig eftermiddag med øl, sodavand, breezere og underholdning. Det er en skøn måde at gå weekenden i møde, og der er stor deltagelse.

Fællesarrangementer

Flere gange årligt samles alle skolens til diverse fællessamlinger. Nogle gange er det en foredragsholder med et fagligt fokus. Andre gange er der fokus på elevernes virkelighed i hverdagen. Årets højdepunkt er juleafslutningen, hvor traditionen er, at vi går på ferie med et grin. Senest havde vi besøg af Mark Lefevre.

Bliv klogere på UCRS Campus mange fed faciliteter og lokationer. Vi er en sammenslutning af flere skoler og kan derfor tilbyde HHX, HTX, EUD/EUX, VUC, 10. klasse og meget mere!

Studievejleder HHX Ringkøbing

Snak med en vejleder om uddannelsesmulighederne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Marianne Møller Kirkgaard
Marianne Møller Kirkgaard
Studievejleder mmk@ucrs.dk Mobil: 24431636
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
” Lærerne er meget sprudlende, her er en anderledes undervisning, og man kan mærke, at lærerne vil eleverne. Jeg er glad for de mange sprogtimer og de nye fag, som jeg kan relatere til min hverdag - det gør skoledagen mere interessant og spændende.”
Stine
Elev, HHX, International Business & Culture

Studieretnings[-]oversigt

Få et overblik over de obligatoriske fag, studieretningsfagene samt mulighederne for valgfag gennem de 3 år på denne studieretning.

Studieretningsfag Spansk A Afsætning A Obligatoriske fag Dansk A Engelsk A Afsætning B Historie B International økonomi B Virksomhedsøkonomi B 2. fremmedsprog Tysk B (fortsætter) eller Spansk A (begynder) Erhvervsjura C Informatik C Matematik C Samfundsfag C 1 valgfag C/B 1 valgfag C/B/A Valgfag Idræt C Kulturforståelse C Mediefag C Psykologi C A-fag der ikke indgår i studieretningen
Studieretningsfag
Spansk A
Afsætning A
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
Historie B
International økonomi B
Virksomhedsøkonomi B
2. fremmedsprog Tysk B (fortsætter) eller Spansk A (begynder)
Erhvervsjura C
Informatik C
Matematik C
Samfundsfag C
1 valgfag C/B
1 valgfag C/B/A
Valgfag
Idræt C
Kulturforståelse C
Mediefag C
Psykologi C
A-fag der ikke indgår i studieretningen
Studieretningsfag 1.g 2.g 3.g
Spansk A
Afsætning A
Obligatoriske fag 1.g 2.g 3.g
Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
Historie B
International økonomi B
Virksomhedsøkonomi B
2. fremmedsprog Tysk B (fortsætter) eller Spansk A (begynder)
Erhvervsjura C
Informatik C
Matematik C
Samfundsfag C
1 valgfag C/B
1 valgfag C/B/A
Valgfag 1.g 2.g 3.g
Idræt C
Kulturforståelse C
Mediefag C
Psykologi C
A-fag der ikke indgår i studieretningen

Tilmeld dig i dag

Ansøg om optagelse via optagelse.dk.

Hvis du går i skole, skal du bruge dit UNI-Login, som er oprettet på din skole. - kan du ikke huske det, så kan din skole hjælpe dig.

Er du over 18 skal du bruge dit NemID.

Gå til optagelse.dk

Bliv kontaktet

Du kan skrive dig op her, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00