Studierejser

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

På UCRS Gymnasiet HTX Skjern åbner verden sig for dig, når du sammen med dine kammerater og lærere tager på ophold og ture i både ind- og udland. Du kan glæde dig til følgende spændende og berigende oplevelser med både fagligt, kulturelt og socialt indhold:

  • Første årgang: Lejrskole i Danmark - 3 dage i efteråret.
  • Anden årgang: Studietur til udlandet - 4 dage i uge 41.
  • Tredje årgang: Studietur til udlandet - 5 dage i uge 41.

Derudover har du på anden årgang mulighed for at komme på 4 ugers studieophold til Zambia, uge 40-43. Den ligger samtidig med anden årgangs studietur, og vil derfor træde i stedet for denne. Se nedenstående beskrivelse.

Der kan i forbindelse med studieture/ekskursioner o.l. opkræves deltagerbetaling efter gældende regler. Læs mere her, under 'Studieture'

Studieophold i Zambia

Vælg fire ugers udlandsophold uanset studieretning. Få en unik chance for at udvikle og forbedre dine sprogfærdigheder samt dine samarbejds- og problemløsnings-kompetencer.

Vi rejser ud i verden for at opleve og blive klogere, så her får du værdifuld erfaring i en global sammenhæng. Turen går til Zambia, og den planlægges og udføres i samarbejde med Mellemfolkeligt Sam­virke. Studieopholdet er en enestående chance for at kombinere teori med praksis og konkrete oplevelser i arbejdet med klimaforandringernes konsekvenser, uddannelse, globalisering, traditionel levevis i et moderne samfund og andre udviklingsproblematikker.

Verden er vores klasseværelse, og vi skal møde afrikanske samfund og lokale, som står med begge ben plantet i konkrete problemstillinger. Tag med og blive klogere på verden, på globale udfordringer, og måske også på dig selv.

Vi arbejder i øjeblikket på at komme til Zambia igen i efteråret 2024. Vi opdaterer løbende siden her med info.

Ta' med til Zambia

og få en lille bid af en stor oplevelse!

Zambia1

Kom med på rejsen

- Gymnasiet Skjern Zambia 2022

Der kan i forbindelse med studieture/ekskursioner o.l. opkræves deltagerbetaling efter gældende regler. Læs mere her, under 'Studieture'

Tilmeld dig i dag

Ansøg om optagelse via optagelse.dk.

Hvis du går i skole, skal du bruge dit UNI-Login, som er oprettet på din skole. - kan du ikke huske det, så kan din skole hjælpe dig.

Er du over 18 skal du bruge dit NemID.

Gå til optagelse.dk