Studierejser

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Studieture på HHX

Kendskab og forståelse for verden omkring os

Vi giver dig mulighed for at opnå et øget kendskab til og forståelse for andre landes befolkning, sprog, kultur og levevis. Derigennem forbereder vi dig også på at leve og handle i et globaliseret marked.

Hvert år tilbyder vi derfor samtlige HHX-elever et rejseprogram i et fagligt integreret forløb.

HHX 1. år – ”Faglighed og socialt samvær”

Første år tager klasserne på tur et sted i Danmark. Det kan være Ålborg, Århus, København, en spejderhytte, eller et helt femte sted, som planlægges af rejselærerne. Turen vil altid have et fagligt formål, og der vil være virksomhedsbesøg eller studiebesøg indlagt på turen.

Turen har også det formål at ryste de nye klasser sammen, og der vil derfor være arrangeret sociale arrangementer, som eleverne deltager i. Det faglige indhold anvendes senere i undervisningen.

HHX 2. år – ”Tyskland – den lille afstand med den store betydning”

Studierejsen tilbydes i tilknytning til undervisningen. Turen i år går til Hamburg, hvor virksomhedsbesøg og forlagt undervisning vil præge turen.

HHX 3. år – ”To kontinenter – tre kulturer”

På 3. år rejser vi til Spanien. Temaet er ”To kontinenter – tre kulturer”

Turen indeholder både projektarbejde, forlagt undervisning og indsigt i andre kulturer.

Det faglige indhold er kultur og globalisering. Når vi kommer hjem fortsætter arbejdet med den spanske, afrikanske og engelske kultur i både den almindelige undervisning og i et projekt om Det Internationale Område.

Der kan i forbindelse med studieture/ekskursioner o.l. opkræves deltagerbetaling efter gældende regler. Læs mere her, under 'Studieture'

Studieophold i Zambia

Udover ovenstående har du på anden årgang mulighed for at komme på 4 ugers studieophold til Zambia, uge 40-43. Den ligger samtidig med anden årgangs studietur, og vil derfor træde i stedet for denne. Se nedenstående beskrivelse.

Vælg fire ugers udlandsophold uanset studieretning. Få en unik chance for at udvikle og forbedre dine sprogfærdigheder samt dine samarbejds- og problemløsnings-kompetencer.

Vi rejser ud i verden for at opleve og blive klogere, så her får du værdifuld erfaring i en global sammenhæng. Turen går til Zambia, og den planlægges og udføres i samarbejde med Mellemfolkeligt Sam­virke. Studieopholdet er en enestående chance for at kombinere teori med praksis og konkrete oplevelser i arbejdet med klimaforandringernes konsekvenser, uddannelse, globalisering, traditionel levevis i et moderne samfund og andre udviklingsproblematikker.

Verden er vores klasseværelse, og vi skal møde afrikanske samfund og lokale, som står med begge ben plantet i konkrete problemstillinger. Tag med og blive klogere på verden, på globale udfordringer, og måske også på dig selv.

Vi arbejder i øjeblikket på at komme til Zambia igen i efteråret 2024. Vi opdaterer løbende siden her med info.

Zambia1

Kom med på rejsen

- Gymnasiet Skjern Zambia 2022

Tilmeld dig i dag

Gymnasiet HHX Skjern gør dig klar til videregående uddannelse.

Det er det oplagte valg, hvis du sigter mod en karriere i private eller offentlige virksomheder.

Hvis du kommer direkte fra folkeskolen, skal du søge via din skolevejleder. Ansøgningsfristen er 15. marts, men der kan søges indtil skolestart.

Gå til optagelse.dk