Smedeuddannelsen

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
Opstart

August

Økonomi

SU & Elevløn

Adgangskrav

9./10. klasse

Varighed

5 år

Skolepraktik

Skolepraktik muligt

Studenterhue

Ja

Om uddannelsen

Interesserer du dig for at svejse, bukke, klippe, bore, fræse, dreje samt skære gevind i forskellige metaller, så er uddannelsen som klejnsmed formentlig noget for dig.

I løbet af uddannelsen berører du en lang række forskellige emner. Eksempelvis kommer du til at arbejde med 3D tegneprogrammer, hvor du skal designe diverse produkter i forskellige metaller, som du senere skal fremstille på værkstedet.

Sådan kommer du i gang

 

Der er flere forskellige måder at begynde din uddannelse på, hvilket kommer an på din alder og erfaring.  

 • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen marts måned. Hvis du starter året efter, du er gået ud af skolen, er ansøgningsfristen september. Medmindre du har lavet en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du først gennemføre grundforløbets første del. Ansøgning foregår gennem optagelse.dk.
 • Er du ikke fyldt 25 år og er gået ud af skolen for mere end 1 år siden, ansøger du gennem optagelse.dk.  Dog skal du være opmærksom på, at der er adgangskrav til grundforløbets 2. del.    

Gå til optagelse.dk

Praktiske informationer

Mangler du fortsat information om uddannelsen, kan du finde det her.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen starter med et grundforløb og et hovedforløb, der er opbygget som en almindelig erhvervsuddannelse. Herefter skal du i praktik, hvor der veksles mellem perioder i praktik og undervisning på skolen.

Skole

I din tid på skolen er grundfag og valgfag blevet udskiftet med fag på gymnasialt niveau. Her får du fag som dansk og matematik, der er gjort relevante til din uddannelse samt de videregående uddannelser, du har mulighed for at tage.  

I løbet af din tid på skolen vil du gennemføre følgende fag: 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Teknologi B
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknikfag A, Udvikling og produktion

Herudover kommer du i din tid på skolen også til at skulle lave både et erhvervsområde- samt et eksamensprojekt.

Praktik

I løbet af din praktiktid bliver du oplært i arbejdsopgaver, der hører til uddannelsen. Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads. Har du ved udgangen af grundforløbet endnu ikke fundet en praktikplads, vil skolen gerne hjælpe dig.

Uddannelses[-]sted

Du har mulighed for at tage hele din uddannelse på UCRS. Det inkluderer både grundforløb og hovedforløb.   

Økonomi

Uddannelsen er gratis.  

Har du en uddannelsesaftale på plads fra den dag du starter på grundforløbet, får elevløn. Elevlønnen gives fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft. Typisk starter den med at ligge mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger årligt. 

Hvis du ikke har en uddannelsesaftale på grundforløbet og er du over 18 år, kan du søge SU.

Adgangskrav

For at blive optaget på grundforløbet, skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve. Du skal samtidig have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse.

For at fortsætte på hovedforløbet, skal du have bestået grundforløbsprøven samt de tilhørende overgangskrav.

Skoleoplæring

Har du ved endt grundforløb endnu ikke fundet en læreplads, tilbydes der skoleoplæring, som foregår på skolen. En måned efter at have afsluttet uddannelsens grundforløb starter skoleoplæringen, der afsluttes, når du bliver tilbudt en læreplads hos en virksomhed. Så længe du er i skoleoplæringen skal du opfylde følgende krav:   

 • Du skal være egnet
 • Du skal være fagligt mobil
 • Du skal være geografisk mobil
 • Du skal være aktivt søgende

Denne vurdering foretages af skolen.   

Fremtids[-]muligheder

Med din EUX-uddannelse har du direkte adgang til et job på et smedeværksted, på fjernvarme- eller kraftværker eller på boreplatforme. Derudover har du også direkte adgang til videregående uddannelse, på lige fod med andre gymnasiale uddannelser.

Skolehjem

Elever på UCRS i Skjern har mulighed for at bo på skolehjemmet. Vi har plads til 146 elever der ønsker at bo i studiemiljøet.

Studielivet på UCRS

Et godt studiemiljø ser vi som afgørende for den udvikling, du gennemgår sammen med dine kammerater i løbet af din uddannelse. På UCRS lægger vi store vægt på de sociale rammer.

 På EUX får du ud over din tid sammen med kammeraterne i studietiden også muligheden for at være en del af et stærkt og unikt fællesskab.

Vi er overbeviste om, at når du føler dig godt tilpas, styrkes lysten til at lære – også uden for klasseundervisningen. Du bliver en del af noget større.

På tværs af EUX-årgangene arrangeres der fester og fredagscaféer

 • Aktivitetsdage, hvor der konkurreres i alt fra fodbold til brætspil
 • Udflugter, der ryster klassen godt sammen.
 • Virksomhedsbesøg – måske fremtidige samarbejdspartnere
 • Studieture – både i Danmark og i udlandet

Derudover er der et elevråd, der kan have stor betydning for aktiviteterne på skolen. Det giver dig en unik mulighed for mange andre oplevelser og medbestemmelse.

Læs mere om studielivet

Tilmeld dig i dag

Er du klar til en erhvervsuddannelse med studentereksamen?

På EUX åbner du dine muligheder for at gå direkte i arbejde, indenfor det fag du har dygtiggjort dig i, eller læse videre - enten med det samme eller senere i livet.

Gå til optagelse.dk

}