Kontoruddannelsen

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
Opstart

August & Januar

Økonomi

SU & Elevløn

Adgangskrav

9./10. klasse

Varighed

4 år

Skoleoplæring

Skoleoplæring muligt

Mulighed for EUX

Kun som EUX

Om kontoruddannelsen

Arbejd i offentlige eller private virksomheder eller organisationer

Med en EUD eller EUX kontoruddannelse specialiserer du dig inden for enten private eller offentlige virksomheder og kan varetage forskellige administrative funktioner.

Du bliver undervist i fag som administration, kommunikation, it, service, økonomi, regnskab, markedsføring og lovgivning.

Med de mange forskellige fag bliver du godt klædt på til at kunne varetage mange forskellige opgaver. Nogle af fagene vil afhænge af din specialisering.

Som færdiguddannet kan du varetage administrative funktioner i både offentlige og private virksomheder.

EUX - gymnasiefagene

Hvis du vil videreuddanne dig, giver de gymnasiefag, du har på eux-kontoruddannelsen, dig også mulighed for at læse videre.

Gymnasiefagene fagene er blandt andet dansk A, engelsk B og it B. Afhængigt af fagretningerne har du fx matematik B, psykologi C og innovation C.

Hvor det er muligt, vil fagene blive kombineret, så der er tæt sammenhæng mellem gymnasie- og kontorfagene, så du kan fornemme en sammenhæng i de ting, du lærer. Det er med til at gøre eux-kontoruddannelsen helt unik.

Tager du uddannelsen som EUX, får du en gymnasial eksamen, der giver dig flere muligheder indenfor videreuddannelse bl.a. på universitetet.

Sådan kommer du i gang

Alle tilmeldinger foregår via optagelse.dk

 • Går du i 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen marts måned.
  Her optages du på grundforløb 1.

 

 • Har du været ude af folkeskolen mere end 2 år, eller har du lavet en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du starte på grundforløb 2.
  Vær dog opmærksom på at du skal have dansk og engelsk på C-niveau inden du påbegynder skolens hovedforløb, hvis du starter en uddannelse på EUD & EUX Business.

 

 • Er du fyldt 25 år skal du, som et led i optagelsen, have lavet en Realkompetencevurdering (RKV) sammen med skolen. Din RKV afgør om du kan få merit for nogle af dine kompetencer. Som udgangspunkt starter du på grundforløb 2.

 

 • Er du i tvivl, så kontakt Leder af EUD & EUX Business Hanne Vestergaard Kristensen tlf: 23304656 eller mail hv@ucrs.dk

Gå til optagelse.dk

Praktiske informationer

Mangler du fortsat information om uddannelsen, kan du finde det her.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen starter med et grundforløb, der varer enten 20 eller 40 uger. Herefter skal du i praktik, hvor der veksles mellem perioder i praktik og undervisning på hovedforløbsskolen. 

Skole

Dit første år på skolen foregår med undervisning. I løbet af grundforløb 1 er du i virksomhedsforlagt undervisning i en uge.

Oplæring

Efter det første år på EUD Kontoruddannelsen vil du få en toårig oplæringsperiode, hvor du specialiserer dig inden for offentlig- eller privat administration. Når du er færdig med grundforløbet, skal du i gang med dit studieår.

Har du ved udgangen af studieåret endnu ikke fundet en læreplads, er der mulighed for skoleoplæring.

Grund- og hovedforløb

Grundforløb

Dit første år her på UCRS Butik & e-handel foregår med undervisning. Her vil du skulle have 3-5 grundfag på C niveau og aflægge en grundforløbsprøve. Der vil i denne periode være fem dages virksomhedsforlagt undervisning.

Fag på GF1:

 • Grundfag: Dansk C, Engelsk C, Samfundsfag C
 • Erhvervsfag 1+2+3
 • Valgfag, bonusfag, støttefag på GF1 fx: Erhvervsfag niveau 2, Tysk E,

Fag på GF2:

 • Grundfag: Afsætning C, Erhvervsinformatik C, Virksomhedsøkonomi C, Matematik C, Organisation C
 • Det uddannelsesspecifikke fag (detail, handel, kontor)

 Studieår:
Grundfag: Dansk A, Engelsk B, Informatik B, Virksomhedsøkonomi B
Valgfag: Matematik B, Afsætning B, Innovation C, Erhvervsjura C, Tysk C

Hovedforløb i en virksomhed:
Efter du har gennemført grundforløbet på EUX Kontor, kan du gå videre til hovedforløbet som er en toårig praktikperiode, hvor du specialiserer dig inden for offentlig- eller privat administration.

Uddannelses[-]sted

Efter du har gennemført grundforløbet på UCRS, skal videre på hovedforløbet.

I løbet af dit hovedforløb skal du på flere korte skoleophold, som tilbydes på en hovedforløbsskole.

Økonomi

Uddannelsen er gratis at tage. Er du over 18 år, får du SU så længe du går på EUD & EUX Business.
På hovedforløbet får du elevløn. Har du en uddannelsesaftale på plads fra den dag du starter på grundforløbet, får du elevløn fra første dag.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve. Du skal samtidig have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse.

Skoleoplæring

Har du ved endt grundforløb endnu ikke fundet en læreplads, tilbydes der skoleoplæring, som foregår på hovedforløbsskolen. En måned efter at have afsluttet uddannelsens grundforløb starter skoleoplæringen, der afsluttes, når du bliver tilbudt en læreplads hos en virksomhed. Så længe du er i skoleoplæring skal du opfylde følgende krav: 

 • Du skal være egnet
 • Du skal være fagligt mobil
 • Du skal være geografisk mobil
 • Du skal være aktivt søgende

Denne vurdering foretages af hovedforløbsskolen.

Fremtids[-]muligheder

Med en Kontoruddannelse kan du se frem til en hverdag inden for mange forskellige erhverv. Du specialiserer dig inden for enten private eller offentlige virksomheder og kan varetage forskellige administrative funktioner.

Når du er udlært, vil der også være mulighed for videreuddannelse på bl.a. Universitetet, Erhvervsakademiet el.a.

Leder
EUD & EUX Business

Turisme Detail Handel Kontor

Kontakt mig for at høre mere om uddannelserne og dine muligheder. Om du er kommende elev eller virksomhed, så er jeg altid klar til at hjælpe!

Billede af Hanne Vestergaard Kristensen
Hanne Vestergaard Kristensen
Leder af EUD & EUX Business, VUC og Kompetencegruppen hv@ucrs.dk Mobil: 23304656

Skolehjem

Elever på UCRS i Skjern har mulighed for at bo på skolehjemmet. Vi har plads til 146 elever der ønsker at bo i studiemiljøet.

Studielivet på EUD & EUX Business

Her kan du udvikle dig fagligt og socialt. Vi lægger stor vægt på at skabe et godt studiemiljø. Det gør vi ved at tilbyde gode faciliteter, engagerede og inspirerende undervisere, et levende sted, hvor du som elev har mulighed for at udfolde dig. Du vil bl.a. få mulighed for at åbne vores lille butik ”Hjørnet” når du går på EUD Butik & e-handel. Det er vigtigt for os, at skolen afspejler den vej, du som elev har valgt som karrierevej. Vi forsøger derfor at få erhvervslivet og de ”virkelige” virksomheder ind på skolen, som en naturlig del af skolens hverdag.

Derudover er der alle de ekstra aktiviteter, som skolen tilbyder dig uden for klasselokalet. Fx introtur på GF1, klassearrangementer, fredagscafé og fester.

Gennem skolens elevråd, kan du selv være med til at sætte præg på skolens miljø og aktiviteter.

Tilmeld dig i dag

Er du klar til en erhvervsuddannelse, der sætter skub i karrieren?

En erhvervsuddannelse gør dig klar til at gå direkte i arbejde indenfor det område, du vælger at specialisere dig i.

Gå til optagelse.dk

}