Entreprenør- og landbrugs[-]maskin[-]uddannelsen

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
Opstart

Januar & August

Økonomi

SU & Elevløn

Adgangskrav

9./10. klasse

Varighed

4 år

Skolepraktik

Skolepraktik muligt

Mulighed for EUX

Ja

Om uddannelsen

Er du interesseret i store maskiner som mejetærskere eller traktorer og kunne du tænke dig en hverdag, hvor du får lov at reparere samt vedligeholde dem?

Så er entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen formentlig noget for dig.

I løbet af uddannelsen lærer du eksempelvis at svejse og fremstille reservedele.

Sådan kommer du i gang

Alle tilmeldinger foregår via optagelse.dk

 • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen marts måned
  Her optages du på grundforløb 1.
  Har du lavet en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du starte på grundforløb 2.
 • Er du gået ud af skolen for mere end 1 år siden kan du blive optaget på grundforløb 2.
 • Er du fyldt 25 år skal du, som et led i optagelsen, have lavet en Realkompetencevurdering (RKV) sammen med skolen. Din RKV afgør om du kan få merit for nogle af dine
  kompetencer. Som udgangspunkt starter du på grundforløb 2.
 • Er du i tvivl, så kontakt studievejleder Lone Strandgaard på 2299 9065 eller lst@ucrs.dk

Gå til optagelse.dk

Praktiske informationer

Mangler du fortsat information om uddannelsen, kan du finde det her.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen starter med et grundforløb, der varer enten 20 eller 40 uger. Herefter skal du i praktik, hvor der veksles mellem perioder i praktik og undervisning på skolen. 

Skole

I løbet af din tid på skolen er der både undervisning i teorilokalet samt i værkstedet. I grundforløbet bliver du udover de uddannelsesrelaterede fag undervist i grundfag som engelsk, fysik, matematik og dansk, mens du også har øvrige fag som førstehjælp og arbejdsmiljø.

Oplæring

I løbet af din oplæringstid bliver du oplært i arbejdsopgaver, der hører til uddannelsen. Det er dit eget ansvar at finde en læreplads. Har du ved udgangen af grundforløbet endnu ikke fundet en læreplads, vil skolen gerne hjælpe dig.

Uddannelses[-]sted

Efter du har gennemført grundforløbet på UCRS, kan du gå videre til hovedforløbet, som tilbydes på anden skole.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. 

Har du en uddannelsesaftale på plads fra den dag du starter på grundforløbet, får du elevløn. Elevlønnen gives fra den dag din uddannelsesaftale træder i kraft. Typisk starter den med at ligge mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger årligt. 

Hvis du ikke har en uddannelsesaftale på grundforløbet og er du over 18 år, kan du søge SU.

Adgangskrav

For at blive optaget på grundforløbet, skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve. Du skal samtidig have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse.

For at fortsætte på hovedforløbet, skal du have bestået grundforløbsprøven samt de tilhørende overgangskrav.

Skoleoplæring

Har du ved endt grundforløb endnu ikke fundet en læreplads, tilbydes der skoleoplæring, som foregår på en anden skole. En måned efter at have afsluttet uddannelsens grundforløb starter skoleoplæringen, der afsluttes, når du bliver tilbudt en læreplads hos en virksomhed. Så længe du er i skoleoplæring skal du opfylde følgende krav: 

 • Du skal være egnet
 • Du skal være fagligt mobil
 • Du skal være geografisk mobil
 • Du skal være aktivt søgende

Denne vurdering foretages af hovedforløbskolen.

SPS (Special Pædagogisk Støtte)

På Skjern Tekniske Skole bliver samtlige elever screenet for ordblindhed og evt. andre udfordringer i grundfagene. Hvis du er diagnosticeret ordblind eller har andre udfordringer, så kan der søges et antal SPS timer, og ordblinde vil blive tildelt en IT-rygsæk. Du vil få tilbudt at blive knyttet til en mentor, som kan hjælpe dig med at få struktur og overblik over dit studie. Mentoren kommer til dig i det omfang I bliver enige om – og det kan være både i teori-/grundfagsundervisningen samt i den undervisning, som foregår på værkstedet.

Desuden har skolen mentorer, som alle elever kan tage kontakt til. Det kan fx være ved personlige problemer, problemer med mødestabilitet, misbrugsproblematikker m.m.

EUX

Uddannelsen kan tages som EUX, GF1 og GF2 kan tages på Skjern Tekniske Skole – på hovedforløbet tilknyttes du en anden erhvervsskole.

Fremtids[-]muligheder

Bliver du uddannet på entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen, kan du blive ansat på værksteder, der reparerer samt vedligeholder entreprenør- eller landbrugsmaskiner. Du kan også få arbejde på en maskinstation eller en fabrik. Der er også muligheden for at videreuddanne dig, hvor du eksempelvis kan fortsætte på en af følgende uddannelser:

 • Driftsteknolog 
 • Produktionsteknolog

Studievejleder
EUD og EUX Teknisk

Mekaniker Metal Teknologi

Snak med en vejleder om uddannelserne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Lone Strandgaard
Lone Strandgaard
Vejleder, Teknisk EUD lst@ucrs.dk Mobil: 22999065

Skolehjem

Elever på UCRS i Skjern har mulighed for at bo på skolehjemmet. Vi har plads til 146 elever der ønsker at bo i studiemiljøet.

Studielivet på UCRS

Din tid på skolen er meget mere end undervisning og karakterer. I løbet af studietiden arrangerer skolen fester, filmaftener, sportsturneringer og LAN-weekender sammen med dine medstuderende. 

Gennem ugen arrangeres der ligeledes en masse spændende aktiviteter, der giver et pusterum fra undervisningen. Blandt andet: 

 • Aktivitetsdage, hvor der konkurreres i alt fra fodbold til BezzerWizzer
 • Udflugter, der ryster klassen godt sammen
 • Samarbejde med virksomheder
 • Studieture – både i Danmark og i udlandet

 

Læs mere om studielivet

Tilmeld dig i dag

Er du klar til en erhvervsuddannelse, der sætter skub i karrieren?

En erhvervsuddannelse gør dig klar til at gå direkte i arbejde indenfor det område, du vælger at specialisere dig i.

Gå til optagelse.dk

}