Detailhandelsuddannelsen

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
Opstart

August & Januar

Økonomi

SU & Elevløn

Adgangskrav

9./10. klasse

Varighed

4 år

Skoleoplæring

Skoleoplæring muligt

Mulighed for EUX

Ja

Om Detailuddannelsen 

Er drømmen at arbejde i butik eller kunne du måske tænke dig at åbne din egen butik?

Og kan du godt lide at servicere kunder og give dem en god oplevelse?

Så er uddannelsen inden for detailhandel lige dig.

Du lærer om butiksdrift, varepræsentation, brugervenlighed og kundeoplevelser. Under uddannelsen arbejder du projektorienteret med eksempler fra erhvervslivet.

Fagene på uddannelsen er rettet mod detailhandlen. Du har blandt andet:

 • Afsætning
 • Erhvervsøkonomi
 • Erhvervsinformatik

Arbejd som salgsassistent, e-commerce assistent, afdelingsleder eller butikschef

Uddannelsen inden for detailhandel åbner mange muligheder for job. Du kan arbejde i butikker, supermarkeder og stormagasiner. Her arbejder du både med salgs- og driftsfunktioner.

Med en uddannelse i detailhandel kan du blandt andet blive salgsassistent, e-commerce assistent, butikschef, selvstændig og meget mere!

Tager du uddannelsen som EUX, får du en gymnasial eksamen, der giver dig flere muligheder indenfor videreuddannelse bl.a. på universitetet.

Få elev løn mens du går på skole

Louise Venø skrev kontrakt med sin læreplads virksomhed allered ei februar 2022, mens hun stadig gik på skole. Det betød for hende, at hun kunne få elevløn på den sidste del af hendes EUX uddannelse, og at hun dermed både havde sikret sig en god læreplads, som viste at de virkelig ville hende, og at hun fik en højere indkomst end, hvis hun fortsatte på SU.

Der er flere grunde til at indgå en kontrakt, mens eleven stadig går på skole, hør Louise og Flemming fortælle om dem, og betydningen af at skrive tidlig kontrakt, i videoen herunder.

Sådan kommer du i gang

Alle tilmeldinger foregår via optagelse.dk

 • Går du i 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen marts måned.
  Her optages du på grundforløb 1.

 

 • Har du været ude af folkeskolen mere end 2 år, eller har du lavet en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du starte på grundforløb 2.
  Vær dog opmærksom på at du skal have dansk og engelsk på C-niveau inden du påbegynder skolens hovedforløb, hvis du starter en uddannelse på EUD & EUX Business.

 

 • Er du fyldt 25 år skal du, som et led i optagelsen, have lavet en Realkompetencevurdering (RKV) sammen med skolen. Din RKV afgør om du kan få merit for nogle af dine kompetencer. Som udgangspunkt starter du på grundforløb 2.

 

 • Er du i tvivl, så kontakt Leder af EUD & EUX Business Hanne Vestergaard Kristensen tlf: 23304656 eller mail hv@ucrs.dk

Gå til optagelse.dk

Praktiske informationer

Mangler du fortsat information om uddannelsen, kan du finde det her.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen starter med et grundforløb, der varer enten 20 eller 40 uger. Herefter skal du i praktik, hvor der veksles mellem perioder i praktik og undervisning på hovedforløbsskolen. 

Skole

Dit første år på skolen foregår med undervisning. I løbet af grundforløb 1 er du i virksomhedsforlagt undervisning i en uge.

Oplæring

Efter det første år på EUD Detailshandelsudd vil du få en toårig oplæringsperiode, hvor du specialiserer dig inden for detail og handel. Når du er færdig med grundforløbet, skal du i gang med dit studieår.

Har du ved udgangen af grundforløbet endnu ikke fundet en læreplads, er der mulighed for skoleoplæring.

Grund- og hovedforløb

Grundforløb

Dit første år her på UCRS Butik & e-handel foregår med undervisning. Her vil du skulle have 3-5 grundfag på C niveau og aflægge en grundforløbsprøve. Der vil i denne periode være fem dages virksomhedsforlagt undervisning.

Fag på GF1:

 • Grundfag: Dansk C, Engelsk C, Samfundsfag C
 • Erhvervsfag 1+2+3
 • Valgfag, bonusfag, støttefag på GF1 fx: Erhvervsfag niveau 2, Tysk E,

Fag på GF2:

 • Grundfag: Afsætning C, Erhvervsinformatik C, Virksomhedsøkonomi C, Matematik C, Organisation C
 • Det uddannelsesspecifikke fag (detail, handel, kontor)

 Studieår:
Grundfag: Dansk A, Engelsk B, Informatik B, Virksomhedsøkonomi B
Valgfag: Matematik B, Afsætning B, Innovation C, Erhvervsjura C, Tysk C

Hovedforløb i en virksomhed:
Efter du har gennemført grundforløbet på EUD detailhandelsuddannelse, kan du gå videre til hovedforløbet som er en toårig praktikperiode, hvor du specialiserer dig inden for detail eller B2C handel.

Uddannelses[-]sted

Efter du har gennemført grundforløbet på UCRS, skal videre på hovedforløbet.

I løbet af dit hovedforløb skal du på flere korte skoleophold, som tilbydes på en hovedforløbsskole.

Økonomi

Uddannelsen er gratis at tage. Er du over 18 år, får du SU så længe du går på EUD & EUX Business.
På hovedforløbet får du elevløn. Har du en uddannelsesaftale på plads fra den dag du starter på grundforløbet, får du elevløn fra første dag.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve. Du skal samtidig have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse.

Skoleoplæring

Har du ved endt grundforløb endnu ikke fundet en læreplads, tilbydes der skoleoplæring, som foregår på hovedforløbsskolen. En måned efter at have afsluttet uddannelsens grundforløb starter skoleoplæringen, der afsluttes, når du bliver tilbudt en læreplads hos en virksomhed. Så længe du er i skoleoplæring skal du opfylde følgende krav: 

 • Du skal være egnet
 • Du skal være fagligt mobil
 • Du skal være geografisk mobil
 • Du skal være aktivt søgende

Denne vurdering foretages af hovedforløbsskolen.

Fremtids[-]muligheder

Med en Businessuddannelse kan du se frem til en hverdag inden for mange forskellige erhverv. Du kan eksempelvis få en butikskarriere i den branche, du brænder for. Det kan være som salgsassistent eller afdelingsleder inden for brancher som mode, elektronik, kosmetik, bolig eller sport.

Når du er udlært, vil der også være mulighed for videreuddannelse på Universitetet, Erhvervsakademiet el.a.

Leder
EUD & EUX Business

Turisme Detail Handel Kontor

Kontakt mig for at høre mere om uddannelserne og dine muligheder. Om du er kommende elev eller virksomhed, så er jeg altid klar til at hjælpe!

Billede af Hanne Vestergaard Kristensen
Hanne Vestergaard Kristensen
Leder af EUD & EUX Business, VUC og Kompetencegruppen hv@ucrs.dk Mobil: 23304656

Skolehjem

Elever på UCRS i Skjern har mulighed for at bo på skolehjemmet. Vi har plads til 146 elever der ønsker at bo i studiemiljøet.

Studielivet på EUD & EUX Business

Her kan du udvikle dig fagligt og socialt. Vi lægger stor vægt på at skabe et godt studiemiljø. Det gør vi ved at tilbyde gode faciliteter, engagerede og inspirerende undervisere, et levende sted, hvor du som elev har mulighed for at udfolde dig. Du vil bl.a. få mulighed for at åbne vores lille butik ”Hjørnet” når du går på EUD Butik & e-handel. Det er vigtigt for os, at skolen afspejler den vej, du som elev har valgt som karrierevej. Vi forsøger derfor at få erhvervslivet og de ”virkelige” virksomheder ind på skolen, som en naturlig del af skolens hverdag.

Derudover er der alle de ekstra aktiviteter, som skolen tilbyder dig uden for klasselokalet. Fx introtur på GF1, klassearrangementer, fredagscafé og fester.

Gennem skolens elevråd, kan du selv være med til at sætte præg på skolens miljø og aktiviteter.

Tilmeld dig i dag

Er du klar til en erhvervsuddannelse, der sætter skub i karrieren?

En erhvervsuddannelse gør dig klar til at gå direkte i arbejde indenfor det område, du vælger at specialisere dig i.

Gå til optagelse.dk

}