Automatiktekniker

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
Opstart

August

Økonomi

SU & Elevløn

Adgangskrav

9./10. klasse

Varighed

5 år

Skolepraktik

Skolepraktik ikke mulig

Kvalifikationsniveau

Niveau 4

Om uddannelsen

Automatiktekniker er en teknisk uddannelse, der fokuserer på at designe, implementere og vedligeholde automatiske anlæg.

Der er konstant stigning i antallet af robotter og automatiserede maskiner i industrien, hvorfor denne uddannelse er super aktuel og giver dig mulighed for gode jobmuligheder.
På automatik- og procesuddannelsen lærer du at designe og udvikle automatiske anlæg og procesanlæg, f.eks. procesanlæg der håndtere mælk på mejerier eller programmering af pakkeanlæg og robotter i produktionsvirksomheder.

Uddannelsen giver en solid forståelse for elektronik, elektrisk teknik, programmering og mekanik, samt deres anvendelse i automatiske anlæg. Du bliver specialist i at programmere og vedligeholde automatiserede maskiner. 

Arbejdet som automatiktekniker omfatter også fejlfinding på anlæg under nedbrud og vedligeholdelse af eksisterende automatiske systemer samt implementering af nye teknologier og opgraderinger. Derudover kan du også komme til at arbejde med projektledelse og kommunikation, samt samarbejde med andre fagfolk. 

Som færdiguddannet kan du fx arbejde i elektronikvirksomheder, i fødevare- og procesindustrien samt i offshore-industrien (havvindmøller, boreplatforme, raffinaderier.)

Sådan kommer du i gang

Der er flere forskellige måder at begynde din uddannelse på, hvilket kommer an på din alder og erfaring.  

 • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfrist marts måned. Hvis du starter året efter, du er gået ud af skolen, er ansøgningsfristen september. Medmindre du har lavet en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du først gennemføre grundforløbets første del. Ansøgning foregår gennem optagelse.dk.
 • Er du ikke fyldt 25 år og er gået ud af skolen for mere end 1 år siden, ansøger du gennem optagelse.dk. Dog skal du være opmærksom på, at der er adgangskrav til grundforløbets 2. del.

 

Gå til optagelse.dk

Praktiske informationer

Mangler du fortsat information om uddannelsen, kan du finde det her.

Uddannelsens opbygning

Eux-uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb og er bygget op som en almindelig erhvervsuddannelse.

På Eux-uddannelsen skal du også have en læreplads, hvor du skal i virksomhedsoplæring. Der veksles mellem perioder i praktik og undervisning på skolen.
Uddannelsen indeholder både oplæring i en virksomhed og den fulde skoleundervisning fra erhvervsuddannelsen. Dine grundfag og valgfag er dog på EUX'en skiftet ud med fag på gymnasialt niveau ift. på EUD'en.

Du får både almene gymnasiale fag som dansk og matematik og fag, som er relevante for automatikteknikeruddannelsen.

Du får gymnasiale fag både på grund- og hovedforløbet. For at komme fra grundforløbet til hovedforløbet skal du opfylde overgangskravene.

 

Læs mere om uddannelsens opbygning på EUX.

Skole

I din tid på skolen er grundfag og valgfag blevet udskiftet med fag på gymnasialt niveau. Her får du fag som dansk og matematik, der er gjort relevante til elektrikeruddannelsen samt de videregående uddannelser, du har mulighed for at tage.  

I løbet af din tid på skolen vil du gennemføre følgende fag: 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Informationsteknologi C
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknikfag A – byggeri og energi

Herudover kommer du i din tid på skolen også til at skulle lave både et erhvervsområde- samt et eksamensprojekt.

Oplæring

I løbet af din læretid bliver du oplært i arbejdsopgaver, der hører til uddannelsen. Det er dit eget ansvar at finde en læreplads. Har du ved udgangen af grundforløbet endnu ikke fundet en læreplads, vil skolen gerne hjælpe dig.

Uddannelses[-]sted

Du har mulighed for at tage hele din uddannelse på UCRS. Det inkluderer både grundforløb og hovedforløb.

Økonomi

Uddannelsen er gratis.  

Har du en uddannelsesaftale på plads fra den dag du starter på grundforløbet, får elevløn. Elevlønnen gives fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft. Typisk starter den med at ligge mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger årligt. 

Hvis du ikke har en uddannelsesaftale på grundforløbet og er du over 18 år, kan du søge SU.

Adgangskrav

For at blive optaget på grundforløbet, skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve. Du skal samtidig have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse.

For at fortsætte på hovedforløbet, skal du have bestået grundforløbsprøven samt de tilhørende overgangskrav.

Skoleoplæring

Har du ved endt grundforløb endnu ikke fundet en læreplads, tilbydes der skoleoplæring. En måned efter at have afsluttet uddannelsens grundforløb starter skoleoplæringen, der afsluttes, når du bliver tilbudt en læreplads hos en virksomhed. Så længe du er i skoleoplæring skal du opfylde følgende krav: 

 • Du skal være egnet
 • Du skal være fagligt mobil
 • Du skal være geografisk mobil
 • Du skal være aktivt søgende

Denne vurdering foretages af skolen.

Fremtids[-]muligheder

Med din EUX-uddannelse og som Automatiktekniker kan du få arbejde i en række forskellige industrielle områder, herunder produktion, energi, transport, byggeri og andre tekniske områder. Derudover har du også direkte adgang til videregående uddannelse, på lige fod med andre gymnasiale uddannelser. Du kan bl.a. uddanne dig til Automationsteknolog, IT-teknolog og Energiteknolog.

 

I Adgangskortet kan du se ALLE de videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet. Har du taget eux, skal du markere det.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

SPS (Special Pædagogisk Støtte)

På Skjern Tekniske Skole bliver samtlige elever screenet for ordblindhed og evt. andre udfordringer i grundfagene. Hvis du er diagnosticeret ordblind eller har andre udfordringer, så kan der søges et antal SPS timer, og ordblinde vil blive tildelt en IT-rygsæk. Du vil få tilbudt at blive knyttet til en mentor, som kan hjælpe dig med at få struktur og overblik over dit studie. Mentoren kommer til dig i det omfang I bliver enige om – og det kan være både i teori-/grundfagsundervisningen samt i den undervisning, som foregår på værkstedet.

Desuden har skolen mentorer, som alle elever kan tage kontakt til. Det kan fx være ved personlige problemer, problemer med mødestabilitet, misbrugsproblematikker m.m.

Skolehjem

Elever på UCRS i Skjern har mulighed for at bo på skolehjemmet. Vi har plads til 146 elever der ønsker at bo i studiemiljøet.

Studielivet på UCRS

Din tid på skolen er meget mere end undervisning og karakterer. I løbet af studietiden arrangerer skolen fester, filmaftener, sportsturneringer og LAN-weekender sammen med dine medstuderende. 

Gennem ugen arrangeres der ligeledes en masse spændende aktiviteter, der giver et pusterum fra undervisningen.

Blandt andet: 

 • Aktivitetsdage, hvor der konkurreres i alt fra fodbold til BezzerWizzer
 • Udflugter, der ryster klassen godt sammen
 • Samarbejde med virksomheder
 • Studieture – både i Danmark og i udlandet

Læs mere om studielivet

Tilmeld dig i dag

Er du klar til en erhvervsuddannelse med studentereksamen?

På EUX åbner du dine muligheder for at gå direkte i arbejde, indenfor det fag du har dygtiggjort dig i, eller læse videre - enten med det samme eller senere i livet.

Gå til optagelse.dk

}