Turismeassistentuddannelsen

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Om Turismeassistent uddannelsen

Få de rigtige kompetencer til drømmejobbet!

Kan du næsten ikke vente med at komme ud og arbejde i det virkelige liv? Så er denne uddannelse lige noget for dig.

Turismeassistent er en uddannelse med fokus på det praktiske. I løbet af GF1 og GF2 vil du komme til at arbejde med cases, der er relateret til turismebranchen. Når du starter på hovedforløbet får du hands on med det samme, når du kommer ud på din læreplads.

Undervisningen tager udgangspunkt i den hverdag, du kommer ud i. Det vil sige en uddannelse, der er virkeligheds- og praksisnær, hvor undervisningen afspejler den hverdag, du møder i din virksomhed.
Undervisningen er relaterbar, og du vil opleve, at du kan bruge dine tillærte færdigheder og viden til noget med det samme.
Undervisningen vil bl.a. være case baseret, hvor vi i samarbejde med turistbranchen, iscenesætter og udarbejder undervisningscases, der skal arbejdes med.

 

 

Turismeassistent uddannelsen er for dig, der har interesse for et eller flere af følgende områder: Værtskab, salg og markedsføring, SoMe salg og kunde dialog, Service og international kulturforståelse, Teamwork og arbejdsplanlægning og Præsentationsteknik og personlig fremtræden.

Uddannelsen er bredt funderet og vil give dig viden indenfor flere aspekter af turismebranchen.

På UCRS Business har vi stor fokus på at inddrage det lokale erhvervsliv i forbindelse med undervisningen og opgaveudarbejdelse, og en stor del af din undervisningen vil være case baseret, så du får mulighed for at prøve din viden af og undersøge, hvordan værktøjerne og det du lærer på skolen, kan bruges ude i din virksomhed efterfølgende.

Opstart

August & Januar

Økonomi

SU & Elevløn

Adgangskrav

9./10. klasse

Varighed

2,5 år (inkl. grundforløb)

Skoleoplæring

Skoleoplæring ikke muligt

Mulighed for EUX

Nej

Hvad lærer jeg?

Oplevelsesøkonomi

Turistlære

Værtskab, salg og markedsføring

Personligt salg

Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering

SoMe salg og kundedialog

Service og international kulturforståelse

Tysk

Engelsk

Præsentationsteknik og personlig fremtræden

Teamwork og arbejdsplanlægning

Bæredygtighed i værtskab, service og oplevelser

Håndtering af konflikter og klager fra gæsten

Bæredygtighed ift. fødevarer, service og oplevelser

Vejledning om fødevareallergi

Bæredygtig produktion af mad og fødevarer

Det digitale værtskab

Gæstebetjening

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
På vores museumsattraktioner på Vestkysten mærker vi konstant, hvad godt værtskab betyder for vores gæsters oplevelser. Vores medarbejdere med turismeuddannelser har et særligt flair for værtskab. Hvert år mangler vi dygtige medarbejdere med netop de kompetencer.”
Mette Bjerrum Jensen
Direktør, Ringkøbing Fjord Museer

Sådan kommer du i gang

Alle tilmeldinger foregår via optagelse.dk

 • Går du i 9. eller 10. klasse, skal du søge ind via optagelse.dk
  Her optages du på grundforløb 1 (GF1).

 • Har du været ude af folkeskolen mere end 2 år, eller har du lavet en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du starte på grundforløb 2 (GF2).
  Vær dog opmærksom på at du skal have dansk og engelsk på C-niveau inden du påbegynder skolens hovedforløb, hvis du starter en uddannelse på EUD & EUX Business.
 • Er du fyldt 25 år skal du, som et led i optagelsen, have lavet en Realkompetencevurdering (RKV) sammen med skolen. Din RKV afgør om du kan få merit for nogle af dine kompetencer. Som udgangspunkt starter du på grundforløb 2.
 • Er du i tvivl, så kontakt Leder af EUD & EUX Business Hanne Vestergaard Kristensen tlf: 23304656 eller mail hv@ucrs.dk

  *GF2 starter til januar 2024

Gå til optagelse.dk

Praktiske informationer

Mangler du fortsat information om uddannelsen, kan du finde det her.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen starter med et grundforløb, der varer enten 20 eller 40 uger. Herefter skal du i praktik, hvor der veksles mellem perioder i praktik og undervisning på hovedforløbsskolen. 

Skole

Dit første år på skolen foregår med undervisning. I løbet af grundforløb 1 er du i virksomhedsforlagt undervisning i en uge.

Oplæring

Efter det første år på EUD Business vil du få 1,5 års oplæringsperiode i en virksomhed, hvor du specialiserer dig inden for turismebranchen.

Grund- og hovedforløb - fagene

For at du kan komme på hovedforløbet og arbejde koncentreret med turisme, skal du gennem GF1 og 2 på EUD Business. Der vil også være tværfaglige forløb med Mad og oplevelser, da du skal vide noget om hygiejne og fødevaresikkerhed.

Grundforløb

Dit første år her på UCRS Business foregår med undervisning. Her vil du skulle have 3-5 grundfag på C niveau og aflægge en grundforløbsprøve. Der vil i denne periode være fem dages virksomhedsforlagt undervisning.

Fag på GF1:

 • Grundfag: Dansk C, engelsk C
 • Erhvervsfag 1+2+3
 • Valgfag, bonusfag, støttefag på GF1 fx: Erhvervsfag niveau 2, tysk E, Samfundsfag C

Fag på GF2:

 • Grundfag: Afsætning C, erhvervsinformatik C, virksomhedsøkonomi C
 • Det uddannelsesspecifikke fag (detail, handel, turisme)

 

Hovedforløb i en virksomhed:
Efter du har gennemført grundforløbet på EUD Business, kan du gå videre til hovedforløbet som er en 1,5 års praktikperiode, hvor du specialiserer dig inden for turismebranchen.

Se alle fagene for hovedforløbet.

Uddannelses[-]sted

UCRS EUD & EUX Business.

Økonomi

Uddannelsen er gratis at tage. Er du over 18 år, får du SU så længe du går på EUD & EUX Business.
På hovedforløbet får du elevløn. Har du en uddannelsesaftale på plads fra den dag du starter på grundforløbet, får du elevløn fra første dag.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve. Du skal samtidig have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse.

Fremtids[-]muligheder

Med en Turismeassistentuddannelse kan du se frem til en hverdag inden for mange en levende branche, hvor ingen dage er ens.

Du kan f.eks. arbejde med salg, service, værtsskab, oplevelsesøkonomi og markedsføring. Når du er udlært, vil der også være mulighed for videreuddannelse på blandt andet Erhvervsakademiet.

Vejen ind for kommende elever

Der er flere muligheder for at komme i gang med uddannelsen, og alt efter din erfaringsmæssige og uddanelsesmæssige baggrund, kan vejen ind variere.

Få et overblik over 'din vej ind' og kontakt os, hvis du har spørgsmål, eller ikke kan se, hvilken vej DU passer ind på.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
Jeg holder meget af at give turisterne en ekstra oplevelse, de sent vil glemme. Jeg elsker at give min store viden videre i en form, der passer den enkelte gæst, da det sætter gode udfordringer op for mig som formidler. Drømmen er at få papir på, at jeg rent faktisk kan det, jeg kan. Det at arbejde med turister, kræver en del af en person, og derfor er det godt at få nogle gode redskaber til jobbet. Fast arbejde samt karrieremuligheder er også et godt incitament.
Alex
Formidler, Ringkøbing Fjord Museer

Motiverende studiemiljø

Et godt studiemiljø er afgørende for at sikre trivsel, motivation og læring blandt dig og dine kammerater. Det er et miljø, hvor du føler dig velkommen, støttet og inspireret til at gøre dit bedste.

Vi vil på UCRS sikre et godt studiemiljø, der:

 • Fremmer mangfoldighed, hvor alle føler sig accepterede uanset deres baggrund. Det opfordrer også til respekt og accept af, at vi er forskellige.
 • Opmuntrer til samarbejde og teamarbejde mellem eleverne.
 • Bliver skabt af engagerede undervisere, der skaber en positiv indflydelse på studiemiljøet og inspirerer eleverne, hvor der er adgang til passende ressourcer og faciliteter, der understøtter læring.
 • Tilbyder vejledning og støtte til eleverne, såsom studievejledning og mentorordninger, som hjælper eleverne i deres hverdag.
 • Tilbyder sociale aktiviteter og muligheder for at opbygge netværk.

Leder
EUD Business Turisme

Kontakt mig for at høre mere om uddannelserne og dine muligheder. Om du er kommende elev eller virksomhed, så er jeg altid klar til at hjælpe!

Billede af Hanne Vestergaard Kristensen
Hanne Vestergaard Kristensen
Leder af EUD & EUX Business, VUC og Kompetencegruppen hv@ucrs.dk Mobil: 23304656

Skolehjem

Elever på UCRS i Skjern har mulighed for at bo på skolehjemmet. Vi har plads til 146 elever der ønsker at bo i studiemiljøet.

Studielivet på EUD & EUX Business

Her kan du udvikle dig fagligt og socialt. Vi lægger stor vægt på at skabe et godt studiemiljø. Det gør vi ved at tilbyde gode faciliteter, engagerede og inspirerende undervisere, et levende sted, hvor du som elev har mulighed for at udfolde dig.
Er du f.eks. elev på EUD Butik & handel vil du bl.a. få mulighed for at udfolde dig i vores Business Lab. Det er vigtigt for os, at skolen afspejler den vej, du som elev har valgt som karrierevej. Vi arbejder derfor altid på at få erhvervslivet og de ”virkelige” virksomheder ind på skolen, som en naturlig del af skolens hverdag.

Derudover er der alle de ekstra aktiviteter, som skolen tilbyder dig uden for klasselokalet. Fx introtur på GF1, klassearrangementer, fredagscafé og fester.

Gennem skolens elevråd, kan du selv være med til at sætte præg på skolens miljø og aktiviteter.

Tilmeld dig i dag

Er du klar til en erhvervsuddannelse, der sætter skub i karrieren?

En erhvervsuddannelse gør dig klar til at gå direkte i arbejde indenfor det område, du vælger at specialisere dig i.

Gå til optagelse.dk

}
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
Turisme erhvervet er ikke kun et sommerferiejob, men branche med mange muligheder for at skabe sig et spændende arbejdsliv. At arbejde med glade gæster, hurtigt løse uforudsete problemer og hele tiden udvikle på vores ferie produkt er et sjovt og udfordrende arbejde. En elev fra turismeuddannelsen, kan være med til at komme med nye spændende inputs og udvikle vores virksomhed.
Anne Skovbølling
Dit Camping Crew