Handelsuddannelsen

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
Opstart

August & Januar

Økonomi

SU & Elevløn

Adgangskrav

9./10. klasse

Varighed

3 år

Skoleoplæring

Skoleoplæring muligt

Mulighed for EUX

Ja

Om Handelsuddannelsen 

Handelsuddannelsen åbner muligheder for at blive handelsassistent med speciale i salg, digital handelsassistent eller indkøbs- og logistikassistent.

Handel mellem virksomheder (business to business - B2B) er i hovedfokus på uddannelsen.

Skab værdi for din kommende arbejdsplads med en uddannelse, der sætter fokus på at købe og sælge varer til priser, som sikrer virksomheden indtjening og overskud. Du fungerer som mellemhandleren mellem virksomheden og dens kunder og leverandører.

På handelsuddannelsen skal du have lyst til at møde nye mennesker og have overblik. Du lærer du at:

 • Indhente tilbud
 • Forhandling
 • Arbejde med logistik
 • Sammenligne priser og kvaliteter
 • Indkøbe varer i passende mængder

Få job i B2B-virksomheder eller som sælger

Som færdiguddannet kan du få job i virksomheder, der handler med andre virksomheder (også kaldet B2B, business-to-business).

En del vælger også at blive sælgere, fx bilsælger el.a., eller de starter deres egen virksomhed. Du kan også blive indkøbs- eller logistikassistent i større eller mindre virksomheder.

Mød Marco - handelselev hos KRAMP

Marco startede på UCRS EUD & EUX Business, og valgte at tage sin uddannelse som en EUX, fordi han tænkte det ville give ham flere muligheder for efteruddannelse senere i livet.

Han valgte at gå handelsvejen, fordi han synes det var en spændende verden, og med hans læreplads hos KRAMP, får han mulighed for at arbejde med rigtig mange aspekter af det en handelsuddannelse giver dig.

Hans råd til dig er at starte på uddannelsen og så mærke efter i løbet af det første år. Er du lidt skoletræt, så er EUD vejen for dig at gå, mens du, hvis du har mod på lidt mere skolegang, skal gå med en EUX.

Mød andre unge og hør deres tanker og vej ind i handelsverdenen!

Let's do business

Sådan kommer du i gang

Alle tilmeldinger foregår via optagelse.dk

 • Går du i 9. eller 10. klasse, skal du søge ind via optagelse.dk
  Her optages du på grundforløb 1.

 • Har du været ude af folkeskolen mere end 2 år, eller har du lavet en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du starte på grundforløb 2.
  Vær dog opmærksom på at du skal have dansk og engelsk på C-niveau inden du påbegynder skolens hovedforløb, hvis du starter en uddannelse på EUD & EUX Business.

 • Er du fyldt 25 år skal du, som et led i optagelsen, have lavet en Realkompetencevurdering (RKV) sammen med skolen. Din RKV afgør om du kan få merit for nogle af dine kompetencer. Som udgangspunkt starter du på grundforløb 2.

 • Er du i tvivl, så kontakt Leder af EUD & EUX Business Hanne Vestergaard Kristensen tlf: 23304656 eller mail hv@ucrs.dk

Gå til optagelse.dk

Praktiske informationer

Mangler du fortsat information om uddannelsen, kan du finde det her.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen starter med et grundforløb, der varer enten 20 eller 40 uger. Herefter skal du i praktik, hvor der veksles mellem perioder i praktik og undervisning på hovedforløbsskolen. 

Skole

Dit første år på skolen foregår med undervisning. I løbet af grundforløb 1 er du i virksomhedsforlagt undervisning i en uge.

Oplæring

Efter det første år på EUD Handelsuddannelsen vil du få en toårig oplæringsperiode, hvor du specialiserer dig inden for handel og e-handel. Har du ved udgangen af grundforløbet endnu ikke fundet en læreplads, er der mulighed for skoleoplæring.

Grund- og hovedforløb

Grundforløb

Dit første år her på UCRS Butik & e-handel foregår med undervisning. Her vil du skulle have 3-5 grundfag på C niveau og aflægge en grundforløbsprøve. Der vil i denne periode være fem dages virksomhedsforlagt undervisning.

Fag på GF1:

 • Grundfag: Dansk C, engelsk C
 • Erhvervsfag 1+2+3
 • Valgfag, bonusfag, støttefag på GF1 fx: Erhvervsfag niveau 2, tysk E, Samfundsfag C

Fag på GF2:

 • Grundfag: Afsætning C, erhvervsinformatik C, virksomhedsøkonomi C
 • Det uddannelsesspecifikke fag (detail, handel,)

 

Hovedforløb i en virksomhed:
Efter du har gennemført grundforløbet på EUD handel og e-handel, kan du gå videre til hovedforløbet som er en toårig praktikperiode, hvor du specialiserer dig inden for handel.

Uddannelses[-]sted

Efter du har gennemført grundforløbet på UCRS, skal videre på hovedforløbet.

I løbet af dit hovedforløb skal du på flere korte skoleophold, som tilbydes på en hovedforløbsskole.

Økonomi

Uddannelsen er gratis at tage. Er du over 18 år, får du SU så længe du går på EUD & EUX Business.
På hovedforløbet får du elevløn. Har du en uddannelsesaftale på plads fra den dag du starter på grundforløbet, får du elevløn fra første dag.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve. Du skal samtidig have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse.

Skoleoplæring

Har du ved endt grundforløb endnu ikke fundet en læreplads, tilbydes der skoleoplæring, som foregår på hovedforløbsskolen. En måned efter at have afsluttet uddannelsens grundforløb starter skoleoplæringen, der afsluttes, når du bliver tilbudt en læreplads hos en virksomhed. Så længe du er i skoleoplæring skal du opfylde følgende krav: 

 • Du skal være egnet
 • Du skal være fagligt mobil
 • Du skal være geografisk mobil
 • Du skal være aktivt søgende

Denne vurdering foretages af hovedforløbsskolen.

Fremtids[-]muligheder

Med en Businessuddannelse kan du se frem til en hverdag inden for mange forskellige erhverv. Det kan også være som handels- logistik, indkøbs- eller salgselev i en B2B virksomhed.

Når du er udlært, vil der også være mulighed for videreuddannelse på blandt andet Erhvervsakademiet.

Leder
EUD & EUX Business

Turisme Detail Handel Kontor

Kontakt mig for at høre mere om uddannelserne og dine muligheder. Om du er kommende elev eller virksomhed, så er jeg altid klar til at hjælpe!

Billede af Hanne Vestergaard Kristensen
Hanne Vestergaard Kristensen
Leder af EUD & EUX Business, VUC og Kompetencegruppen hv@ucrs.dk Mobil: 23304656

Skolehjem

Elever på UCRS i Skjern har mulighed for at bo på skolehjemmet. Vi har plads til 146 elever der ønsker at bo i studiemiljøet.

Studielivet på EUD & EUX Business

Her kan du udvikle dig fagligt og socialt. Vi lægger stor vægt på at skabe et godt studiemiljø. Det gør vi ved at tilbyde gode faciliteter, engagerede og inspirerende undervisere, et levende sted, hvor du som elev har mulighed for at udfolde dig. Du vil bl.a. i det tværfaglige forløb USF (uddannelsesspecifikke fag) og via praktikdage opleve, at verden ikke er opdelt i fag, når du kommer ud at arbejde - men at du i høj grad kan trække på den viden, de modeller og "værktøjer", som du har fra grundfagene.
Det er vigtigt for os, at skolen afspejler den vej, du som elev har valgt som karrierevej. Vi forsøger derfor at få erhvervslivet og de ”virkelige” virksomheder ind på skolen, som en naturlig del af skolens hverdag.

Derudover er der alle de ekstra aktiviteter, som skolen tilbyder dig uden for klasselokalet. Fx introtur på GF1, klassearrangementer, fredagscafé og fester.

Gennem skolens elevråd, kan du selv være med til at sætte præg på skolens miljø og aktiviteter.

Tilmeld dig i dag

Er du klar til en erhvervsuddannelse, der sætter skub i karrieren?

En erhvervsuddannelse gør dig klar til at gå direkte i arbejde indenfor det område, du vælger at specialisere dig i.

Gå til optagelse.dk

}