Automatiktekniker

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Om uddannelsen

Automatiktekniker er en teknisk uddannelse, der fokuserer på at designe, implementere og vedligeholde automatiske anlæg.

Der er konstant stigning i antallet af robotter og automatiserede maskiner i industrien, hvorfor denne uddannelse er super aktuel og giver dig mulighed for gode jobmuligheder.
På automatik- og procesuddannelsen lærer du at designe og udvikle automatiske anlæg og procesanlæg, f.eks. procesanlæg der håndtere mælk på mejerier eller programmering af pakkeanlæg og robotter i produktionsvirksomheder.

Uddannelsen giver en solid forståelse for elektronik, elektrisk teknik, programmering og mekanik, samt deres anvendelse i automatiske anlæg. Du bliver specialist i at programmere og vedligeholde automatiserede maskiner. 

Arbejdet som automatiktekniker omfatter også fejlfinding på anlæg under nedbrud og vedligeholdelse af eksisterende automatiske systemer samt implementering af nye teknologier og opgraderinger. Derudover kan du også komme til at arbejde med projektledelse og kommunikation, samt samarbejde med andre fagfolk. 

Som færdiguddannet kan du fx arbejde i elektronikvirksomheder, i fødevare- og procesindustrien samt i offshore-industrien (havvindmøller, boreplatforme, raffinaderier.)

Opstart

Januar og August

Økonomi

SU & Elevløn

Adgangskrav

9./10. klasse

Varighed

4,5 år

Skoleoplæring

Skoleoplæring muligt

Mulighed for EUX

Ja

Sådan kommer du i gang

Alle tilmeldinger foregår via optagelse.dk

 • Går du i 9. eller 10. klasse skal du søge ind via optagelse.dk
  Her optages du på grundforløb 1.  Se dine muligheder her
  Har du lavet en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du starte på grundforløb 2.
 • Når du starter på en uddannelse på UCRS, skal du vælge én af vores 4 fagretninger.
 • Er du gået ud af skolen for mere end 2 år siden kan du blive optaget på grundforløb 2. Se dine muligheder her
 • Er du fyldt 25 år skal du, som et led i optagelsen, have lavet en Realkompetencevurdering (RKV) sammen med skolen. Din RKV afgør om du kan få merit for nogle af dine
  kompetencer. Som udgangspunkt starter du på grundforløb 2.
 • Er du i tvivl, så kontakt studievejleder Lone Strandgaard på 2299 9065 eller lst@ucrs.dk

Gå til optagelse.dk

Praktiske informationer

Mangler du fortsat information om uddannelsen, kan du finde det her.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen starter med et grundforløb, der varer enten 20 eller 40 uger. Herefter skal du i lære, hvor der veksles mellem perioder i lære i en virksomhed og undervisning på skolen. 

Du kan tage både dit grundforløb og dit hovedforløb her på skolen.

 

Skole

I løbet af din tid på skolen er der både undervisning i teorilokalet samt i værkstedet. På grundforløbet bliver du udover de uddannelsesrelaterede fag undervist i grundfag som fysik, matematik og dansk, mens du også har øvrige fag som elektronik, fejlfinding og robotteknologi.

På grundforløbet får du også undervisning i førstehjælp, stillads kursus og arbejdsmiljø.

 

Oplæring

I løbet af din læretid bliver du oplært i arbejdsopgaver, der hører til uddannelsen. Det er dit eget ansvar at finde en læreplads. Har du ved udgangen af grundforløbet endnu ikke fundet en læreplads, vil skolen gerne hjælpe dig.

Uddannelses[-]sted

Du har mulighed for at tage hele din uddannelse på UCRS Skjern Tekniske Skole. Det inkluderer både grundforløb og hovedforløb.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. 

Har du en uddannelsesaftale på plads fra den dag du starter på grundforløbet, får du elevløn. Elevlønnen gives fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft. Typisk starter den med at ligge mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger årligt. 

Hvis du ikke har en uddannelsesaftale på grundforløbet og er du over 18 år, kan du søge SU.

Adgangskrav

For at blive optaget på grundforløbet, skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve. Du skal samtidig have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse.

For at fortsætte på hovedforløbet, skal du have bestået grundforløbsprøven samt de tilhørende overgangskrav.

Skoleoplæring

Har du ved endt grundforløb endnu ikke fundet en læreplads, tilbydes der skoleoplæring, som foregår på en anden skole. En måned efter at have afsluttet uddannelsens grundforløb starter skoleoplæringen, der afsluttes, når du bliver tilbudt en læreplads hos en virksomhed. Så længe du er i skoleoplæring skal du opfylde følgende krav: 

 • Du skal være egnet
 • Du skal være fagligt mobil
 • Du skal være geografisk mobil
 • Du skal være aktivt søgende

Denne vurdering foretages af skolen.

SPS (Special Pædagogisk Støtte)

På Skjern Tekniske Skole bliver samtlige elever screenet for ordblindhed og evt. andre udfordringer i grundfagene. Hvis du er diagnosticeret ordblind eller har andre udfordringer, så kan der søges et antal SPS timer, og ordblinde vil blive tildelt en IT-rygsæk. Du vil få tilbudt at blive knyttet til en mentor, som kan hjælpe dig med at få struktur og overblik over dit studie. Mentoren kommer til dig i det omfang I bliver enige om – og det kan være både i teori-/grundfagsundervisningen samt i den undervisning, som foregår på værkstedet.

Desuden har skolen mentorer, som alle elever kan tage kontakt til. Det kan fx være ved personlige problemer, problemer med mødestabilitet, misbrugsproblematikker m.m.

EUX

Uddannelsen kan tages som EUX på UCRS.

Læs mere

Fremtids[-]muligheder

Bliver du uddannet som automatikteknikker har du flere forskellige muligheder. Du få arbejde i en række forskellige industrielle områder, herunder produktion, energi, transport, byggeri og andre tekniske områder. Derudover har du også direkte adgang til videregående uddannelse, på lige fod med andre gymnasiale uddannelser. Du kan bl.a. uddanne dig til Byggekoordinator, produktionsteknolog eller energiteknolog.

I Adgangskortet kan du se ALLE de videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet. Har du taget eux, skal du markere det.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Studievejleder
EUD og EUX Teknisk

Mekaniker Metal Teknologi

Snak med en vejleder om uddannelserne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Lone Strandgaard
Lone Strandgaard
Vejleder, Teknisk EUD lst@ucrs.dk Mobil: 22999065

Skolehjem

Elever på UCRS i Skjern har mulighed for at bo på skolehjemmet. Vi har plads til 146 elever der ønsker at bo i studiemiljøet.

Studielivet på UCRS

Din tid på skolen er meget mere end undervisning og karakterer. I løbet af studietiden arrangerer skolen fester, filmaftener, sportsturneringer og LAN-weekender sammen med dine medstuderende. 

Gennem ugen arrangeres der ligeledes en masse spændende aktiviteter, der giver et pusterum fra undervisningen.

Blandt andet: 

 • Aktivitetsdage, hvor der konkurreres i alt fra fodbold til BezzerWizzer
 • Udflugter, der ryster klassen godt sammen
 • Samarbejde med virksomheder
 • Studieture – både i Danmark og i udlandet

Læs mere om studielivet

Tilmeld dig i dag

Er du klar til en erhvervsuddannelse, der sætter skub i karrieren?

En erhvervsuddannelse gør dig klar til at gå direkte i arbejde indenfor det område, du vælger at specialisere dig i.

Gå til optagelse.dk

}