uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Ordblind?

Du er måske ordblind hvis du kan genkende nogle af punkterne nedenfor.

Når du læser

  • du læser langsomt
  • du har svært ved at overskue en tekst
  • du læser nogle ord forkert
  • du kan ikke følge underteksterne på TV

 


Når du skriver

  • du har svært ved at stave de ord, du gerne vil
  • du bytter om på bogstaver
  • du undgår helst at skrive

Det praktiske

Test, pris og undervisningen

Du kan melde dig til en test for at få afklaret, om du er berettiget til at deltage i undervisning for ordblinde. Testen og den tilhørende samtale tager ca. 1½ time.

Undervisningen er gratis.

Der undervises på små hold med højest 6 deltagere.

 

Hensyntagende undervisning

Som led i ordblindeundervisningen kan der tilbydes hensyntagende undervisning. Det er en forudsætning for at modtage hensyntagende undervisning, at deltageren samtidig er i undervisning efter §3 i bekendtgørelsen.

Den hensyntagende undervisning omfatter fag, som deltageren på grund af basale læsevanskeligheder ikke har mulighed for at tilegne sig i anden voksenundervisning.
Der er tale om ren fagundervisning i modsætning til den kompenserende undervisning, der er funktionsundervisning.

Typisk omfatter den hensyntagende undervisning sprogfag f.eks. dansk, engelsk og tysk, samt matematik.
Deltagelse i hensyntagende undervisning beror på en vurdering af den enkeltes færdighedsniveau og undervisningsbehov.

Ved udarbejdelsen af den individuelle undervisningsplan kan det vurderes nærmere, om deltageren vil få udbytte af hensyntagende undervisnig sideløbende med deltagelsen i ordblindeundervisningen.

 

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Tilmeld dig 

Kontakt vejlederen for tilmelding. Samme får I sammensat en plan for dig og din uddannelse på VUC, som passer til dig og dine behov.

Vi tilbyder bl.a. kollektiv og individuel vejledning af medarbejdere og rådgiver om mulighederne for økonomisk støtte (SVU - Statens VoksenUddannelsesstøtte) i forbindelse med uddannelsesforløb.

Vi er også altid parate til at rådgive eller besvare spørgsmål om uddannelse på din virksomhed.

Bliv kontaktet

Du kan skrive dig op her, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00