uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Skjern

Niveauer

Der er undervisning på 5 niveauer:

 • Basis: På niveau med folkeskolens 7.-8. klasse
 • G: På niveau med folkeskolens 9. klasse
 • F: På niveau med grundfag F på erhvervsuddannelserne
 • E: På niveau med folkeskolens 10. klasse
 • D: På niveau med grundfag D på erhvervsuddannelserne

Du begynder på det niveau, du er nået til i faget.
Du kan tage flere fag ad gangen.

 Kernefag

 • Dansk: Basis, G, F, E, D
 • Dansk som andet sprog: Basis, G, F, E, D
 • Engelsk: Basis, G, F, E, D
 • Fransk: Basis, G, F, E, D
 • Historie: D
 • Matematik: Basis, G, F, E, D
 • Naturvidenskab: G, F, E, D
 • Samfundsfag: G, D
 • Tysk: Basis, G, F, E, D

Der kan også være mulighed for valgfag.

Det praktiske

Niveau G og D afsluttes med skriftlig og/eller mundtlig prøve. Niveau basis, F og E afsluttes med en faglig vurdering.

Prisen afhænger bl.a. af hvilke(t) fag du tilmelder dig.

Supplerende differentieret undervisning 

(§9 i AVU-bekendtgørelse 292 af 01.04.2009). 
Et tilbud til alle kursister, hvor man arbejder med selvvalgte emner og opgaver, og hvor man har mulighed for at få hjælp af en faglærer.

Undervisningen foregår efter aftale mellem kursist, vejleder og underviser.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Tilmeld dig 

Kontakt vejlederen for tilmelding. Samme får I sammensat en plan for dig og din uddannelse på VUC, som passer til dig og dine behov.

Vi tilbyder bl.a. kollektiv og individuel vejledning af medarbejdere og rådgiver om mulighederne for økonomisk støtte (SVU - Statens VoksenUddannelsesstøtte) i forbindelse med uddannelsesforløb.

Vi er også altid parate til at rådgive eller besvare spørgsmål om uddannelse på din virksomhed.

Bliv kontaktet

Du kan skrive dig op her, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00