Business EUX

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
Opstart

Januar & August

Økonomi

SU & Elevløn

Adgangskrav

9./10. klasse

Varighed

4 år

Skolepraktik

Skolepraktik muligt

Studenterhue

Ja

Om uddannelsen

Er du interesseret i Detail, handel, administration og ledelse og ønsker du samtidig en studenterhue?

Så er EUX Business helt sikkert noget for dig. På en EUX Business kan du specialisere dig inden for kontor, handel og detail, og i løbet af dine to år på skolen får du fag på gymnasialt niveau.

I løbet af din tid på EUX Business vil du møde flere virksomheder, som vil være med til at binde teori og praksis sammen. Det vil ske i form af virksomhedsoplæg på skolen, virksomhedsbesøg, karriere-dating, virksomheds cases, virksomhedsforlagt undervisning (praktik).

EUX Business er for dig som ønsker en erhvervsfaglig studentereksamen. Med en EUX Business får du et stærkt fundament for din fremtid.

Sådan kommer du i gang

 

Der er flere forskellige måder at begynde din uddannelse på, hvilket kommer an på din alder og erfaring.  

 • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen 13. marts. Hvis du starter året efter, du er gået ud af skolen, er ansøgningsfristen 1. september
 • Medmindre du har lavet en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du først gennemføre grundforløbets første del. Ansøgning foregår gennem optagelse.dk.
 • Er du ikke fyldt 25 år og er gået ud af skolen for mere end 1 år siden, ansøger du gennem optagelse.dk.  Dog skal du være opmærksom på, at der er adgangskrav til grundforløbets 2. del.
 • Inden studieåret kan påbegyndes skal følgende grundfag være gennemført:
  Afsætning C • Dansk C • Engelsk C • Erhvervsinformatik C • Matematik C • Informatik C • Samfundsfag C • Virksomhedsøkonomi C

Læs mere om optagelseskrav i kap. 2 på siden her.
Eller kontakt vores studievejleder, hvis du er i tvivl om du opfylder optagelseskravene.

Gå til optagelse.dk

Praktiske informationer

Mangler du fortsat information om uddannelsen, kan du finde det her.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen starter med et grundforløb, der varer enten 20 eller 40 uger, efterfulgt af EUX studieåret, som varer 40 uger. Herefter skal du i hovedforløb i en virksomhed, hvor der veksles mellem perioder i praktik og undervisning på hovedforløbsskolen. 

Grundforløb og studieår på UCRS EUD & EUX Business:

De første 20-40 uger kaldes grundforløbet og foregår her på skolen med undervisning. Her vil du skulle have 5-8 grundfag på C niveau og aflægge en grundforløbsprøve. Der vil i denne periode være fem dages virksomhedsforlagt undervisning.

 Fag på grundforløbets 1. del:

 • Grundfag: Dansk C, engelsk C, samfundsfag C
 • Erhvervsfag 1+2+3
 • Valgfag, bonusfag, støttefag på GF1 fx: Erhvervsfag niveau 2, tysk E

Fag på grundforløbets 2. del:

 • Grundfag: Afsætning B, Erhvervsinformatik C, matematik C, organisation C, virksomhedsøkonomi C
 • Det uddannelsesspecifikke fag (detail, handel, kontor)

 På EUX studieåret bliver grundfag og valgfag udskiftet med fag på gymnasialt niveau, der er gjort relevante til din uddannelse samt de videregående uddannelser, du har mulighed for at tage.  

I løbet af EUX studieåret vil du gennemføre følgende fag:

Obligatoriske fag:  Dansk A, informatik B, engelsk B

Valgfag fx: Virksomhedsøkonomi B eller matematik B, afsætning B, samfundsfag B, innovation C,  Kulturforståelse C, erhvervsjura C

Hovedforløb i en virksomhed: Efter du har afsluttet EUX studieåret, kan du gå videre til hovedforløbet som er en toårig praktikperiode, hvor du specialiserer dig inden for kontor, handel eller detail.

Uddannelses[-]sted

Efter du har gennemført grundforløbet og studieåret på EUX Business, skal du videre på hovedforløbet. I løbet af dit hovedforløb skal du på flere korte skoleophold, som tilbydes på en hovedforløbsskole.

Økonomi

Uddannelsen er gratis at tage. Er du over 18 år, får du SU så længe du går på EUX Business. På hovedforløbet får du elevløn. Har du en uddannelsesaftale på plads fra den dag du starter på grundforløbet, får du elevløn fra første dag.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve. Du skal samtidig have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. Klasse.

Skolepraktik

Har du efter endt studieår endnu ikke fundet en praktikplads, tilbydes der skolepraktik, som foregår på en hovedforløbsskole. En måned efter at have afsluttet studieåret starter skolepraktikken, der afsluttes, når du bliver tilbudt en praktikplads hos en virksomhed. Så længe du er i skolepraktik skal du opfylde følgende krav:  

 • Du skal være egnet
 • Du skal være fagligt mobil
 • Du skal være geografisk mobil
 • Du skal være aktivt søgende

Denne vurdering foretages af hovedforløbsskolen.   

Fremtidsmuligheder

Med din EUX Business-uddannelse i bagagen kan du blive et væld af ting. Du kan eksempelvis få en karriere inden for salg og markedsføring, butik/detail, business to business, administration, offentlig administration, advokatsekretær, lægesekretær, økonomi, indkøb og logistik, spedition eller iværksætteri. 

Derudover har du også direkte adgang til videregående uddannelse, på lige fod med andre gymnasiale uddannelser.

Leder
EUD & EUX Business

Turisme Detail Handel Kontor

Kontakt mig for at høre mere om uddannelserne og dine muligheder. Om du er kommende elev eller virksomhed, så er jeg altid klar til at hjælpe!

Billede af Hanne Vestergaard Kristensen
Hanne Vestergaard Kristensen
Leder af EUD & EUX Business, VUC og Kompetencegruppen hv@ucrs.dk Mobil: 23304656

Skolehjem

Elever på UCRS i Skjern har mulighed for at bo på skolehjemmet. Vi har plads til 146 elever der ønsker at bo i studiemiljøet.

Studielivet på EUX Business

Her kan du udvikle dig fagligt og socialt. Vi lægger stor vægt på at skabe et godt studiemiljø. Det gør vi ved at tilbyde gode faciliteter, engagerede og inspirerende undervisere, et levende sted, hvor du som elev har mulighed for at udfolde dig. Det er vigtigt for os, at skolen afspejler den vej, du som elev har valgt som karrierevej. Vi forsøger derfor at få erhvervslivet og de ”virkelige” virksomheder ind på skolen, som en naturlig del af skolens hverdag.

Derudover er der alle de ekstra aktiviteter, som skolen tilbyder dig uden for klasselokalet. Fx introtur på GF1, studietur på EUX studieåret, klassearrangementer, fredagscafé og fester.

Gennem skolens elevråd, kan du selv være med til at sætte præg på skolens miljø og aktiviteter.

Tilmeld dig i dag

Er du klar til en erhvervsuddannelse med studentereksamen?

På EUX åbner du dine muligheder for at gå direkte i arbejde, indenfor det fag du har dygtiggjort dig i, eller læse videre - enten med det samme eller senere i livet.

Gå til optagelse.dk

}