Business

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Om EUD Business

Få en karriere inden for butik, turisme, kontor, handel eller E-handel?

Her kan du at komme ud og arbejde i det virkelige liv hurtigt, og du får en uddannelse, som giver dig en erhvervserfaring lige fra begyndelsen.

EUD Business er en uddannelse med fokus på det praktiske, og allerede efter kun ét skoleår bliver du en del af erhvervslivet, og efter tre år er du færdiguddannet.

I løbet af din tid på UCRS business vil du møde flere virksomheder, som vil være med til at binde teori og praksis sammen. Det vil ske i form af virksomhedsoplæg på skolen, virksomhedsbesøg, karriere-dating, virksomheds cases, virksomhedsforlagt undervisning (praktik).

Valg af fagretning

Når du skal vælge fagretning, så vil du gøre det med et godt fundament og en god viden fra din første tid i skolen.

Uanset om din interesse ligger indenfor et eller flere af følgende områder: salgs- og indkøbsprocesser, digital handel, distribution, administration, sagsbehandling, økonomi og regnskab, god service og personlige fremtræden i virksomheden, så hjælper vi dig til det rette valg for dig.

På UCRS Business har vi stor fokus på at inddrage det lokale erhvervsliv i forbindelse med undervisningen og opgaveudarbejdelse, og det vil også have en stor effekt på dit valg af fagretning. Ofte møder du mennesker, eller virksomheder, som arbejder med noget du finder spændende, og ud fra det, bliver det måske nemmere for dig at vælge din retning.

Opstart

August & Januar

Økonomi

SU & Elevløn

Adgangskrav

9./10. klasse

Varighed

3 år

Skoleoplæring

Skoleoplæring muligt

Mulighed for EUX

Ja

Læs mere om vores uddannelser!

Praktiske informationer

Mangler du fortsat information om uddannelsen, kan du finde det her.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen starter med et grundforløb, der varer enten 20 eller 40 uger. Herefter skal du i praktik, hvor der veksles mellem perioder i praktik og undervisning på hovedforløbsskolen. 

Skole

Dit første år på foregår med undervisning. I løbet af grundforløb 1 er du i virksomhedsforlagt undervisning i en uge.

Oplæring

Efter det første år på EUD Butik & e-handel vil du få en toårig oplæringsperiode, hvor du specialiserer dig inden for detail og handel. Har du ved udgangen af grundforløbet endnu ikke fundet en læreplads, er der mulighed for skoleoplæring.

Grund- og hovedforløb

Grundforløb

Dit første år her på UCRS Butik & e-handel foregår med undervisning. Her vil du skulle have 3-5 grundfag på C niveau og aflægge en grundforløbsprøve. Der vil i denne periode være fem dages virksomhedsforlagt undervisning.

Fag på GF1:

 • Grundfag: Dansk C, engelsk C
 • Erhvervsfag 1+2+3
 • Valgfag, bonusfag, støttefag på GF1 fx: Erhvervsfag niveau 2, tysk E, Samfundsfag C

Fag på GF2:

 • Grundfag: Afsætning B, erhvervsinformatik C, virksomhedsøkonomi C
 • Det uddannelsesspecifikke fag (detail, handel,)

 

Hovedforløb i en virksomhed:
Efter du har gennemført grundforløbet på EUD Butik & e-handel, kan du gå videre til hovedforløbet som er en toårig praktikperiode, hvor du specialiserer dig inden for detail eller handel.

Uddannelses[-]sted

Efter du har gennemført grundforløbet på UCRS, skal videre på hovedforløbet.

I løbet af dit hovedforløb skal du på flere korte skoleophold, som tilbydes på en hovedforløbsskole.

Økonomi

Uddannelsen er gratis at tage. Er du over 18 år, får du SU så længe du går på EUD & EUX Business.
På hovedforløbet får du elevløn. Har du en uddannelsesaftale på plads fra den dag du starter på grundforløbet, får du elevløn fra første dag.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve. Du skal samtidig have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse.

Skoleoplæring

Har du ved endt grundforløb endnu ikke fundet en læreplads, tilbydes der skoleoplæring, som foregår på hovedforløbsskolen. En måned efter at have afsluttet uddannelsens grundforløb starter skoleoplæringen, der afsluttes, når du bliver tilbudt en læreplads hos en virksomhed. Så længe du er i skoleoplæring skal du opfylde følgende krav: 

 • Du skal være egnet
 • Du skal være fagligt mobil
 • Du skal være geografisk mobil
 • Du skal være aktivt søgende

Denne vurdering foretages af hovedforløbsskolen.

Fremtids[-]muligheder

Med en Businessuddannelse kan du se frem til en hverdag inden for mange forskellige erhverv. Du kan eksempelvis få en butikskarriere i den branche, du brænder for. Det kan være som salgsassistent eller afdelingsleder inden for brancher som mode, elektronik, kosmetik, bolig eller sport. Det kan også være som handels- logistik, indkøbs- eller salgselev i en B2B virksomhed. Når du er udlært, vil der også være mulighed for videreuddannelse på blandt andet Erhvervsakademiet.

Sådan kommer du igang

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Studievejledning

Har du spørgsmål omkring valg af uddannelse eller har du brug for at høre mere om dine muligheder?

Du har mange muligheder på UCRS og vil du gerne være sikker på dit valg eller høre mere om dine muligheder er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere sidder klar til at hjælpe dig, hvad enten du skal vælge uddannelse, er i gang med en uddannelse eller bare har brug for en snak.

Studievejlederne på UCRS står altid klar til at hjælpe dig, så tøv ikke med at kontakte dem. Her er blot et par af emner, du kan tage op med din studievejleder:

 • Hvad har jeg af fremtidsmuligheder - både job og videreuddannelse?
 • Hvilke valgfag passer bedst til mig? 
Billede af Hanne Vestergaard Kristensen
Hanne Vestergaard Kristensen
Leder af EUD & EUX Business, VUC og Kompetencegruppen hv@ucrs.dk Mobil: 23304656