Studie- og ordensregler

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Vigtig information og ordensregler

Reglerne, der dybest set bygger på en grundtanke om, at vi viser hensyn og tænker os om, er vedtaget med henblik på at skabe et behageligt studiemiljø, hvor samvær og læring foregår så gnidningsløst som muligt. Læs mere om den vigtige information og ordensreglerne her på siden. 

Studie - og ordensregler for 10'eren

Vigtig information

Få svar på nogle af dine spørgsmål og bliv klogere på det praktiske i 10'eren.

Mødepligt og fravær

10'eren er et frivilligt skoleår og et vigtigt afsæt til en ungdomsuddannelse. Derfor forventer vi, at du kommer hver dag.
Der sker en registrering hver dag og evt. sygemelding skal meddeles pr telefon samme dag inden kl. 8.00. Evt. fravær af anden årsag skal aftales med din kontaktlærer på forhånd.

Skole-hjem samarbejder

I løbet af skoleåret afholdes mindst to skole/hjem-samtaler mellem elev-forældre-lærere.
Inden skoleårets start afholdes en forventningssamtale som evt. følges op i efteråret.
I januar/februar afholdes en samtale med fokus på uddannelsesplanen med elev-forældre-lærere-vejleder.
Kontaktlærer vil løbende have samtale med sine elever.

I forbindelse med OSO, de obligatoriske selvvalgte opgaver som eleverne udarbejder, inviteres forældre til at besøge elevernes udstillinger og præsentationer.

Befordring

Du får i 10’eren tilbud om et gratis buskort. Kortet kan bruges til alle kollektive busruter inden for kommunens grænser og kan benyttes såvel i skoletiden som i fritiden. Kortet kan ikke benyttes i skolernes sommerferie og kan desværre ikke benyttes ved togrejser.

Ved forventningssamtalen i foråret, når vi har modtaget din tilmelding, vil vi fortælle nærmere.

Uddannelses[-]vejleder fra UU

Mens du går i 10’eren er du stadig tilknyttet en uddannelsesvejleder fra UU, der vil hjælpe dig med uddannelsesplanen, bl.a. med valg af brobygning, evt. praktik og vejledning om hvilken ungdomsuddannelse du vil søge ind på efter 10.klasse.

Kontakt[-]lærer

Mens du går i 10'eren har du en kontaktlærer.
Kontaktlæreren har også kontakt til dine forældre og er den person, som du og dine forældre kan henvende jer til i det daglige.

Læse[-]under[-]visning

Du bliver læsetestet ved skoleårets start af VUC. Hvis du har læsevanskeligheder udarbejdes en handleplan, så du kan få den hjælp og støtte du har brug for.

Du kan eventuelt også få it-værktøjer, som kan hjælpe dig med læsning.

Rejs til udlandet med 10'eren

I en uge i skoleåret får du tilbud om at deltage i en udlandstur. Her får du mulighed for at prøve dit sprog af og opleve nye kulturer og aktiviteter sammen med alle de andre i 10’eren.

Vi tilbyder også mulighed for at deltage i en skitur til Østrig. Det er frivilligt at deltage, idet der er en egenbetaling for turene.

Tilmeld dig i dag!

Du kan frit vælge mellem 10’eren i Ringkøbing eller 10’eren i Skjern.

Nye elever optages løbende. Hvis I har spørgsmål omkring 10. klasse eller tilmelding, kontakt da Karsten Frik på 2442 3578 eller din uddannelsesvejleder.

Tilmeld dig på optagelse.dk hvis du ønsker at gå i 10’eren til næste skoleår.

Gå til optagelse.dk