HHX Ringkøbing

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Kvalitet

De overordnede beskrivelser af mission, vision, værdier og skolens kvalitetssystem findes på siden for UCRS kvalitet.

Undervisningsbeskrivelser grundforløb 2021

Her er undervisningsbeskrivelser for grundforløbet 2021.

Hhabcd21 Afsætning
111kb
Download
Hhabcd21 Almen Sprogforståelse
124kb
Download
Hhabcd21 Dansk
129kb
Download
Hhabcd21 Engelsk
114kb
Download
Hhabcd21 Informatik
177kb
Download
Hhabcd21 International Økonomi
103kb
Download
Hhabcd21 Matematik
119kb
Download
Hhabcd21 Samfundsfag
293kb
Download
Hhabcd21 Spansk
111kb
Download
Hhabcd21 Tysk
124kb
Download
Hhabcd21 Virksomhedsøkonomi
113kb
Download
Hhabcd21 Økonomisk Grundforløb
132kb
Download

Undervisningsbeskrivelser HH1

Her er undervisningsbeskrivelser for HH1 2020/21.

Hh1a20 Afsætning A
226kb
Download
Hh1a20 Dansk A
195kb
Download
Hh1a20 Engelsk A
273kb
Download
Hh1a20 Informatik C
176kb
Download
Hh1a20 IØ
181kb
Download
Hh1a20 Matematik B
170kb
Download
Hh1a20 Samfundsfag C
314kb
Download
Hh1a20 Tysk B
158kb
Download
Hh1a20 Virksomhedsøkonomi A
144kb
Download
Hh1b20 Afsætning A
150kb
Download
Hh1b20 Dansk A
125kb
Download
Hh1b20 Engelsk A
403kb
Download
Hh1b20 Informatik C
181kb
Download
Hh1b20 IØ
181kb
Download
Hh1b20 Matematik B
175kb
Download
Hh1b20 Samfundsfag C
314kb
Download
Hh1b20 Tysk B
188kb
Download
Hh1b20 VØ A
76kb
Download
Hh1c20 Afsætning B
227kb
Download
Hh1c20 Dansk A
125kb
Download
Hh1c20 Engelsk A
346kb
Download
Hh1c20 Informatik C
181kb
Download
Hh1c20 IØ
181kb
Download
Hh1c20 Matematik B
188kb
Download
Hh1c20 Samfundsfag
228kb
Download
Hh1c20 Tysk B
187kb
Download
Hh1c20 Virksomhedsøkonomi A
144kb
Download
Hh120spaa Spansk A
152kb
Download

Undervisnings[-]beskrivelser HH2

Her er undervisningsbeskrivelser for HH2 2020/21.

Hh2a20 Afsætning A
161kb
Download
Hh2a20 Dansk A
367kb
Download
Hh2a20 Engelsk A
256kb
Download
Hh2a20 Historie B
222kb
Download
Hh2a20 IØ B
235kb
Download
Hh2a20 Matematik B
218kb
Download
Hh2a20 Tysk B
173kb
Download
Hh2a20 VØ A
218kb
Download
Hh2b20 Afsætning A
144kb
Download
Hh2b20 Dansk A
365kb
Download
Hh2b20 Engelsk A
218kb
Download
Hh2b20 Historie B
253kb
Download
Hh2b20 IØ B
235kb
Download
Hh2b20 Matematik B
218kb
Download
Hh2b20 Tysk B
173kb
Download
Hh2b20 Virksomhedsøkonomi A
200kb
Download
Hh2c20 Afsætning A
172kb
Download
Hh2c20 Dansk A
274kb
Download
Hh2c20 Engelsk A
295kb
Download
Hh2c20 Historie B
252kb
Download
Hh2c20 IØ A
350kb
Download
Hh2c20 IØ B
286kb
Download
Hh2c20 Matematik B
285kb
Download
Hh2c20 Spansk A
131kb
Download
Hh2c20 Tysk B
173kb
Download
Hh2c20 Virksomhedsøkonomi B
200kb
Download
Hh2d20 Afsætning B
191kb
Download
Hh2d20 Dansk A
383kb
Download
Hh2d20 Engelsk A
263kb
Download
Hh2d20 Historie B
312kb
Download
Hh2d20 IØ B
286kb
Download
Hh2d20 Matematik B
285kb
Download
Hh2d20 Spansk A
131kb
Download
Hh2d20 Tysk A
232kb
Download
Hh2d20 Virksomhedsøkonomi B
200kb
Download
Hh220 Erhvervscase
129kb
Download

Undervisnings[-]beskrivelser HH3

Her er undervisningsbeskrivelser for HH3 2020/21.

Hh3a20 Afsætning A
182kb
Download
Hh3a20 Dansk A
339kb
Download
Hh3a20 Engelsk A
414kb
Download
Hh3a20 Historie B
367kb
Download
Hh3a20 Studieområdet
280kb
Download
Hh3a20 Virksomhedsøkonomi A
202kb
Download
Hh3b20 Afsætning A
181kb
Download
Hh3b20 Dansk A
384kb
Download
Hh3b20 Engelsk A
264kb
Download
Hh3b20 Historie B
308kb
Download
Hh3b20 Studieområdet
272kb
Download
Hh3c20 Afsætning A
219kb
Download
Hh3c20 Dansk A
344kb
Download
Hh3c20 Engelsk A
265kb
Download
Hh3c20 Historie B
251kb
Download
Hh3c20 Studieområdet
284kb
Download
Hh320 Erhvervsjura C
151kb
Download
Hh320finb3 Finansiering C
153kb
Download
Hh320finb4 Finansiering C
129kb
Download
Hh320idrb3 Idræt C
188kb
Download
Hh320idrb5 Idræt C
188kb
Download
Hh320iøb4 IØ A
549kb
Download
Hh320kulb2 Kulturforståelse C
211kb
Download
Hh320kulb4 Kulturforståelse C
165kb
Download
Hh320makb2 Markedskommunikation C
139kb
Download
Hh320makb5 Markedskommunikation C
136kb
Download
Hh320matab3 Matematik A
170kb
Download
Hh320psyb4 Psykologi C
152kb
Download
Hh320psyb5 Psykologi C
160kb
Download
Hh320sfb3 Samfundsfag B
225kb
Download
Hh320spaa Spansk A
215kb
Download
Hh320tyb4 Tysk A
178kb
Download
Hh320vøb1 Virksomhedsøkonomi A
180kb
Download
Hh320vøb3 Virksomhedsøkonomi A
202kb
Download

Karakterer og gennemførsel

Herunder finder du et link til Undervisningsministeriets statistikoplysninger vedrørende de enkelte handelsgymnasier. For at se oplysninger for UCRS Gymnasiet HHX Ringkøbing vælges denne skole på listen:

Link til Undervisningsministeriets statistik

Elevtrivsels[-]undersøgelse

Hvordan vurderer du:

 • elevernes egen indsats i undervisningen?

 • lærernes engagement i undervisningen?

 • skolens vedligeholdelse og udseende?

 • sammenhæng mellem fagene i uddannelsen?

 • skolens vedligeholdelse og rengøring?

Dette er blot nogle af kategorierne i undersøgelsen, der også beskæftiger sig med bl.a. brugen af IT, fravær og fremtidsplaner.

 

Undervisnings- og arbejds[-]former

Undervisningsformerne på Gymnasiet HHX Ringkøbing udvikler sig hele tiden, både internt og i tæt samarbejde med eksterne partnere.

Vi prioriterer den enkelte elevs faglige udbytte af undervisningen højt, og som elev på HHX vil du derfor opleve flere forskellige undervisningsformer.

Traditionel klasseundervisning er stadig en væsentlig undervisningsform – især ved gennemgang af nyt stof. Men derudover udvikler vi løbende forskellige former for undervisningsdifferentiering, hvor eleverne arbejder i større eller mindre grupper, og hvor de bl.a. sammensættes efter reelle faglige kompetencer, interesseområder, sociale kompetencer, progression m.m.

I en række fag arbejder vi også meget med individuelle undervisningsformer som en konsekvens af elevernes forskellige faglige forudsætninger. Denne individuelle undervisning foregår ofte uden for det almindelige skoleskema og har til formål at tilbyde den enkelte elev en mere ”skræddersyet” undervisning.

Skolens pædagogiske udgangspunkt - HHX

Hovedsigtet med uddannelsen til Højere Handelseksamen er at kvalificere eleverne bedst muligt til optagelse på og gennemførelse af en videregående uddannelse. Udgangspunktet for den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen er derfor, at eleverne tilegner sig arbejdsmetoder og -redskaber, som skal gøre dem studieegnede.

Et vigtigt element i det pædagogiske grundsyn er, at alle elever har samme krav på udbytte af undervisningen. Det betyder, at undervisningen tager udgangspunkt i elevernes individuelle forudsætninger – og at vi bruger forskellige former for pædagogik.
Hvis der er elever, der har svært ved at følge med i undervisningen, etablerer skolen lektiehjælp i udvalgte fag.

Samarbejde og medindflydelse

Skolen har etableret klasseråd for hver HHX-klasse. Den enkelte klasselærer er ansvarlig for indkaldelse til klasserådsmøder. Her deltager alle klassens lærere for bl.a. at planlægge virksomhedsbesøg, tværfaglige forløb, erhvervscase, koordinering af terminer for aflevering af skriftlige arbejder osv.

 

Undervisnings[-]miljø[-]vurdering

Ifølge Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø kapitel 4, §6, skal skolens ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø på skolen. 

Vi gennemfører evalueringen jævnligt og vi får normalt meget positive resultater. 

Årets gang med evalueringer

De løbende og årligt tilbagevendende evalueringsprocesser, skolen gennemfører, er nervesystemet i kvalitetsudviklingen.

Ved evalueringerne forsøger vi at blotlægge de områder, hvor der kræves en indsats for at kunne være tilfreds med resultaterne.

Mindre aktiviteter, som kortere kurser og særlige begivenheder, vurderes for sig ved lejlighedsevalueringer.

De faste evalueringer foregår på bestemte tider i skoleårets forløb og har hver sit fokus. På basis heraf besluttes konkrete mål for kvalitetsforbedringer, der skal arbejdes med i perioden frem til næste evaluering.

Elevtrivselsundersøgelsen - efteråret

I denne nationale undersøgelse evaluerer eleverne skolen som helhed. Herigennem søger skolen at få belyst elevernes oplevelse af at gå, lære og være på Gymnasiet HHX Ringkøbing.

Denne undersøgelse bliver opsummeret. Den vil ligesom den interne evaluering være med til at danne udgangspunkt for forbedringer.

Studiekompetence

Gymnasiet HHX Ringkøbing deltager jævnligt i udviklingsforløb for at styrke HHX-elevernes studiekompetence.

Målet med forløbene er at forberede eleverne på videre uddannelse i henhold til læreplanerne. Det sker først og fremmest på det faglige niveau, samtidig med at de metodiske kompetencer styrkes i forbindelse med eksempelvis Erhvervscase og Studieområdet.

I regi af studievejledningen deltager elever på både 2. og 3. år HHX i uddannelsesmesser, Uddannelse uden Grænser og studiedag på AU i Herning. Samtidig får de gennemgået den internetbaserede uddannelsesguide UG.dk og en masse anden nyttig information om videregående studier.

I personlige samtaler med HHX-eleverne på både første og tredje år gør studievejlederen eleverne opmærksomme på mulighederne for videregående uddannelse. Vi kan også tilbyde besøg på højere læreanstalter og har løbende kontakt til de institutioner, hvor vores elever videreuddanner sig.

Et foreløbigt resultat af indsatsen viser, at overgangen fra HHX til videregående uddannelser gennem de senere år er steget fra knap 40 % til godt 50 %.

Tilstede[-]værelses[-]politik

På Gymnasiet HHX Ringkøbing er følgende regler gældende:

 •        Elevens samlede fravær må højst være 8 procent ved sidste karaktergivning.
 •        Fraværet i enkelte fag må højst være 15 procent ved sidste karaktergivning.
 •        Alle skriftlige afleveringer skal afleveres inden sidste karaktergivning.
 •        Hvis disse regler overtrædes, kan eleven ikke indstilles til eksamen/oprykning til næste klassetrin.

Hvis skolen vurderer, at fraværet er for højt, vil man:

 1.     Modtage en skriftlig advarsel
 2.     Få frataget SU/Indkaldes til samtale sammen med forældre
 3.     Ikke blive rykket op/komme til eksamen

Indstempling gennem fingeraftrykssystemet må kun finde sted, hvis man er til stede i undervisningen.

Overtrædelse af denne regel betragtes særdeles alvorligt og vil føre til øjeblikkelig skriftlig advarsel. Og ved gentagelse kan bortvisning finde sted.

I forbindelse med ønsker om friperioder, eksempelvis til rejser, skal eleven være meget opmærksom på, at en sådan friperiode øger risikoen for, at eksamen/oprykning ikke finder sted.

Der kan kun dispenseres fra reglerne i helt særlige tilfælde – ved alvorlig sygdom eller lignende. Og der kan kun dispenseres, såfremt det er fagligt forsvarligt.

Fraværstal

Gennemsnit for alle elever på Gymnasiet HHX Ringkøbing:

Skoleåret 19/20
Fysisk fravær: 4,4%
Skriftligt fravær: 1,3%

Skoleåret 18/19
Fysisk fravær: 6,3%
Skriftligt fravær: 2,0%

Skoleåret 17/18
Fysisk fravær: 5,9%
Skriftligt fravær: - *

*Det har ikke været muligt at opgøre status over elevernes afleveringer i skoleåret 2017/2018, da der ikke har været adgang til et system, og der har været tvivl om regelsættet.

Frivillighedsvejleder

Som elev på en ungdomsuddannelse kan du få forbedre dit CV og berige dit fritidsliv på samme tid. 

Frivillighedsbevis

Når du har udført frivilligt arbejde i mindst 20 timer og meget gerne mere, kan du få et frivillighedsbevis. Den organisation, du udfører frivilligt arbejde for, udfylder beviset og underskriver det.

Frivillighedsbeviset er en dokumentation på, at du har udført et projekt frivilligt forløb, og du kan vedlægge det til dit eksamensbevis, når du søger uddannelse eller arbejde.

Kontakt skolens frivillighedsvejleder

Vores frivillighedsvejledere står klar til at vejlede dig om, hvordan og hvor, du kan gøre en forskel for dig selv og andre på samme tid.

 

Jens Præstegaard
Rektor og frivillighedsvejleder                                                               
                                                                              
Telefon: 6094 3166
JP@ucrs.dk

Alarmberedskab

Instruks ved brand eller ulykke.

Instruks+Ved+Brand++Ulykke+Vasevej+ +01 04 2017
493kb
Download

Eksamen

Eksamensperiode

Mundtlige og skriftlige prøver afholdes i maj og juni efter hvert afsluttet skoleår. Derudover er der sygeeksamen i august. Derudover afholdes der prøver i fagene Almen sprogforståelse og Økonomisk grundforløb i slutningen af grundforløbet i 1.g. Der afholdes også termins- og årsprøver i løbet af skoleåret.

I 3.g skriver alle elever et studieområdeprojekt med tilhørende mundtlig eksamen i maj/juni.

I skoleåret 2021/22 er eksamensperioden fra 17. maj 2022 til og med 22. juni 2022.

Antal prøver og udtræk af prøvefag

Alle elever skal til 10 eksamensbegivenheder i løbet af de tre år på gymnasiet. To af de 10 eksamensbegivenheder er obligatoriske: Dansk A skriftlig og Studieområdeprojektet, hvor den skriftlige opgave samt det mundtlige forsvar tæller som én eksamensbegivenhed.

Alle elever skal til eksamen i fag på A-niveau. Har man flere end 4 A-fag skal man til et tilsvarende antal ekstra prøver. Alle skal mindst til 3 skriftlige og 3 mundtlige prøver.

I løbet af de tre år skal elever til mindst 5 interne skriftlige og mundtlige prøver. Prøver i dansk, matematik samt studieretningsfag er obligatoriske.

I skoleåret 2020/21 offentliggøres de skriftlige eksaminer 12. maj 2021 og hele eksamensplanen 19. maj 2021.

Regler for eksamen

Jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser BEK nr 343 af 08/04/2016 (link) og Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser BEK nr 1276 af 27/11/2017 (link)

Adgang til prøver

En elev kan aflægge prøve i et fag, når eleven har fulgt undervisningen i faget i det pågældende skoleår eller i det pågældende undervisningsforløb, medmindre andet følger af reglerne for den enkelte uddannelse. Det er en betingelse for adgang til eksaminationen, at de formelle krav til opgaver, projekter, synopser mv. (produktet), som eleven til brug for eksaminationen skal have udarbejdet som led i prøven i henhold til reglerne for den enkelte uddannelse, er opfyldt.

Når produktet er udarbejdet af en gruppe, har eleverne et fælles ansvar for opfyldelsen af de formelle krav. Hvis kravene ikke er opfyldt, kan ingen af de pågældende aflægge prøven, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at en eller flere af gruppens medlemmer skal tilbydes et nyt prøveforsøg.

Eleverne tilmeldes automatisk eksamen.

Sygdom

Er man forhindret i at gennemføre eksamen pga. af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund har man mulighed for at aflægge eksamen snarest muligt. Sygeeksamen ligger i august i det følgende skoleår.

Hjælpemidler

Som udgangspunkt er alle hjælpemidler tilladt. Kommunikation med omverdenen samt brug af internettet er forbudt. Du har dog adgang til i-bøger du har brugt i undervisningen, online-ordbøger og evt. andre ting i undervisningsbeskrivelsen som ikke kan gemmes på computeren. Alt andet skal gemmes lokalt på din egen computer.

Snyd

Eksamensbesvarelsen skal være elevens egen og selvstændige besvarelse. Hvis eleven foretager sig handlinger for at få eller give hjælp til besvarelse, betragtes det som snyd. Det samme gælder hvis eleven benytter ikke-tilladte hjælpemidler, udgiver andres arbejde for at være sit eget eller afleverer eget tidligere bedømt arbejde uden en henvisning dertil.

Konsekvensen af snyd er enten karakteren -3 eller en bortvisning fra eksamen. En bortvisning kan ske både under og efter en eksamen og medfører en re-eksamen i næste ordinære eksamenstermin (typisk i eksamensperioden i næste skoleår).

Prøvens start

En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eleven er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende. Prøven afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. En eventuel forberedelsestid indeholder tid til udlevering af opgave og materiale. Eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse indeholder tid til votering og karakterfastsættelse

En elev, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven. Hvis det anses for udelukket, at en elev, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis institutionen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eleven få lov til at deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke. Institutionen kan i særlige tilfælde beslutte, at prøvetiden forlænges. Hvis institutionen skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eleven få tilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt.

Klage

Klage over prøver indgives af eleven til institutionen. Klagen skal være skriftlig og begrundet.  Klage indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Til brug for klagesagen skal eleven have udleveret kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse. Klage indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre:

1) eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav,

2) prøveforløbet eller

3) bedømmelsen.

Karaktervægte

Karakterer indgår med følgende vægte i eksamensresultatet:

1) Fag på A-niveau indgår med vægten 2.

2) Fag på B-niveau indgår med vægten 1,5.

3) Fag på C-niveau indgår med vægten 1.

4) Studieområdeprojektet i teknisk og merkantil studentereksamen indgår med vægten 2.

6) Erhvervscase i merkantil studentereksamen indgår med vægten 1,5.

7)Karakteren for en afsluttende, intern prøve i hhv. Almen sprogforståelse og Økonomisk grundforløb indgår i det samlede eksamensresultat med vægten 0,25.

Ordensregler ved eksamen og interne prøver

 • Ved sygdom skal du ringe til skolen (97 32 02 00).
 • Mødetid er senest 30 min. før start. Lokalerne åbnes senest 35 min. før start. Kommer du for sent, skal du henvende dig på kontoret, som afgør, om du har lov til at deltage i prøven.
 • Find de tilladte hjælpemidler frem og sæt tasken væk fra pladsen.
 • Sluk din mobiltelefon og læg den på vagtens bord.
 • Medbring høretelefoner til brug ved lyd/videobilag. Høretelefoner kan lånes i nødstilfælde.
 • Aflevering af eksamensopgaver foregår på netprøver.dk.
  • Matematik A: Delprøven uden hjælpemidler afleveres i papirform. Delprøven med hjælpemidler afleveres på netprøver.
  • Spansk A: Delprøven uden hjælpemidler afleveres i papirform. Delprøven med hjælpemidler afleveres på netprøver.
 • Der må kun kommunikeres med vagten, hvilket sker ved håndsoprækning.
 • Ingen forlader lokalet de sidste 30 min. af prøven. Ellers må du stille rejse dig og gå, når du er færdig og har fået tilladelse af vagten. Ved aflevering før tid skal du forlade både lokalet og gangen. Du må tage din telefon med, men ikke andre ting. De kan hentes når eksamen er slut.
 • Når eksamen er slut, må ingen forlade deres pladser og tale sammen, før alle har afleveret.
 • Det er tilladt at høre dæmpet musik i høretelefoner. Du må ikke streame musik fra nettet når du ikke har adgang til internettet. Computere må ikke anvendes til spil, film og anden underholdning.
 •  Til mundtlig eksamen med forberedelsestid skal du medbringe din egen computer til brug i forberedelsen. Du har adgang til print, så du skal sørge for at have installeret printere på forhånd via Tryllehat.
 • Skriv navn og lokalenr. på alle sider som skal printes.
 • Print uden navn og lokalenr. bliver ikke udleveret. Henvend dig til eksamensvagten for at få udleveret print.
 • Overtrædelse af reglerne medfører bortvisning fra prøven.

Reglementer

Se de overordnede studie- og ordensregler for UCRS her: Studie- og ordensregler