Gymnasiet Skjern
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Kvalitet

De overordnede beskrivelser af mission, vision, værdier og skolens kvalitetssystem findes på siden for UCRS kvalitet.

Elev[-]trivsels[-]undersøgelse

Hvert år gennemføres elevtrivselsundersøgelse på Gymnasiet Skjern. Der kigges blandt andet på:

 • elevernes egen indsats i undervisningen

 • lærernes engagement i undervisningen

 • skolens vedligeholdelse og udseende

 • sammenhæng mellem fagene i uddannelsen

 • skolens vedligeholdelse og rengøring

Dette er blot nogle af kategorierne i undersøgelsen, der også beskæftiger sig med bl.a. brugen af IT, fravær og fremtidsplaner.

 

Folketinget har med lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (lov nr. 414 af 6. juni 2002) bestemt, at det skal være mulig for DIG som bruger at se, hvad hver enkelt uddannelsesinstitution står for, hvilke kvalitetsovervejelser institutionen har gjort sig, hvilke karakterresultater skolens elever har opnået m.m.

ETU 2016 Gymnasiet HTX
750kb
Download
ETU 2016 Gymnasiet HHX Skjern
745kb
Download
ETU Samlet 2018 VHS Og RHS Hovedskema
370kb
Download

Koordineret skriftlighed

Læs mere om elevernes studieforberedende skrivekompetencer.

Koordineret Skriftlighed Paa HTX Skjern
159kb
Download

Fraværstal

Gennesnit for alle elever på Gymnasiet HTX Skjern

Skoleåret 2017/2018
Fysisk fravær: 7,7%
Skriftligfravær: *

Gennesnit for alle elever på Gymnasiet HXX Skjern

Skoleåret 2017/2018
Fysisk fravær: 7,2%
Skriftligfravær: *

 

*Det har ikke været muligt at opgøre status over elevernes afleveringer i skoleåret 2017/2018, da der ikke har været adgang til et system, og der har været tvivl om regelsættet.
Tallene vil være tilgængelige for skoleåret 2018/2019.

Reglementer

Se de overordnede studie- og ordensregler for UCRS her.

Undervisnings[-]beskrivelser 1. år HTX

HTX grundforløb hold 1

 • Dansk
 • Engelsk
 • Fysik
 • Kemi
 • Kommunikation/IT
 • Matematik
 • Samfundsfag
 • Teknologi
 • Teknologihistorie
 • Biologi


HTX grundforløb hold 2

 • Dansk
 • Engelsk
 • Fysik
 • Kemi
 • Kommunikation/IT
 • Matematik
 • Samfundsfag
 • Teknologi
 • Teknologihistorie
 • Biologi

 

HTX grundforløb hold 3

 • Dansk
 • Engelsk
 • Fysik
 • Kemi
 • Kommunikation/IT
 • Matematik
 • Samfundsfag
 • Teknologi
 • Teknologihistorie
 • Biologi

 

HTX grundforløb hold 4

 • Dansk
 • Engelsk
 • Fysik
 • Kemi
 • Kommunikation/IT
 • Matematik
 • Samfundsfag
 • Teknologi
 • Biologi
Hold1 Dansk ABK
117kb
Download
Hold1 Engelsk UA
332kb
Download
Hold1 Kemi VB (1)
386kb
Download
Hold1 Kemi VB
386kb
Download
Hold1 Kommunikationit NAH
864kb
Download
Hold1 Matematik TR
216kb
Download
Hold1 Samfundsfag MG
276kb
Download
Hold1 Teknologi AM,MRA,VB
379kb
Download
Hold1 Teknologihistorie NAH
638kb
Download
Hold1 Biologi MMB
568kb
Download
Hold2 Engelsk CFB
264kb
Download
Hold2 Dansk BU
117kb
Download
Hold2 Fysik LBV
167kb
Download
Hold2 Kemi VB
386kb
Download
Hold2 Kommunikationit NAH
864kb
Download
Hold2 Matematik MRA
153kb
Download
Hold2 Samfundsfag MG
276kb
Download
Hold2 Teknologi VB, AM, MRA
379kb
Download
Hold2 Teknologihistorie ABK
351kb
Download
Hold2 Biologi MMB
567kb
Download
Hold 3 Dansk ABK
117kb
Download
Hold3 Engelsk UA
332kb
Download
Hold 3 Fysik OE
167kb
Download
Hold3 Kemi HC
384kb
Download
Hold 3 Komit DP
323kb
Download
Hold3 Matematik JEN
216kb
Download
Hold 3 Samfundsfag MG
276kb
Download
Hold3 Teknologi AM,MRA,VB
378kb
Download
Hold 3 Teknologihistorie ABK
351kb
Download
Hold3 Biologi MMB
568kb
Download
Hold4 Engelsk AF
333kb
Download
Hold4 Dansk BU
117kb
Download
Hold4 Fysik JEN
167kb
Download
Hold4 Kemi KKR
638kb
Download
Hold4 Komit DP
323kb
Download
Hold4 Matematik MRA
161kb
Download
Hold4 Samfundsfag JAR
276kb
Download
Hold4 Teknologi AM,MRA,VB
379kb
Download
Hold4 Biologi MBG
409kb
Download

Ferieplan

Skoleåret 2018/2019

 • 13. august 2018 – skolestart
 • 15. oktober – 19. oktober 2018 – Efterårsferie (uge 42)
 • 22. december – 2. januar 2019 – Juleferie
 • 11. februar – 15. februar 2019 – Vinterferie
 • 15. april – 22. april 2019 – Påskeferie
 • 17. maj 2019 – Store Bededag
 • 30. maj – 2. juni 2019 – Kr.  Himmelfartsferie
 • 5. juni 2019 - Grundlovsdag
 • 1. juni 2019 - 2. Pinsedag
 • 28. juni 2019 – Skoleåret slutter

Forsikrings[-]dækning af elever

UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern, herunder Gymnasiet Skjern, kan som selvejende statsinstitution ikke tegne forsikringer, der dækker elever.

VI ANBEFALER PÅ DET KRAFTIGSTE, AT DU ALTID SELV ER DÆKKET AF EN HELTIDS ULYKKESFORSIKRING OG EN ANSVARSFORSIKRING.

Er du det, opstår der aldrig tvivl om, hvorvidt du er dækket i tilfælde af, at du kommer til skade, eller du kommer til at forårsage skade på andre eller på udstyr, bygninger m.v. under dit skoleophold.

Juraen omkring forsikringsforholdene for dit ophold på Gymnasiet Skjern er yderst kompliceret.

Afklar med dine forældre, om du er dækket af disse forsikringer eller henvend dig til et forsikringsselskab.

Undervisningsbeskrivelser 2. år HTX

HTX 115

 • Engelsk
 • Fysik
 • Idehistorie
 • Kemi
 • Matematik
 • Dansk
 • Teknologi


HTX 215

 • Engelsk
 • Fysik
 • Kemi
 • KomIT
 • Matematik
 • Mediefag
 • Dansk - hold a
 • Dansk - hold b
 • Teknologi


HTX315

 • Dansk
 • Engelsk
 • Fysik
 • Innovation
 • Kemi
 • Matematik
 • Teknologi


HTX 415

 • Bioteknologi
 • Dansk
 • Engelsk
 • Fysik
 • Matematik
 • Samfundsfag
 • Teknologi
HTX115 Engelsk AF
686kb
Download
HTX115 Fysik JEN
627kb
Download
HTX115 Idehistorie NAH
686kb
Download
HTX115 Kemi VB
540kb
Download
HTX115 Matematik TR
524kb
Download
HTX1215B Dansk BU
662kb
Download
HTX1215B Teknologi LBV
155kb
Download
HTX215 Fysik MRA
520kb
Download
HTX215 Matematikm Kkr
595kb
Download
HTX215 Engelsk CFB
524kb
Download
HTX215 Kemi HC
685kb
Download
HTX215 Komit DP
465kb
Download
HTX215A Dansk AMS
550kb
Download
HTX215B Dansk BU
662kb
Download
HTX215 Mediefag
926kb
Download
HTX1215B Dansk BU (1)
662kb
Download
HTX115B Teknologi LBV
155kb
Download
HTX315 Engelsk AFS
669kb
Download
HTX315 Dansk AFS
428kb
Download
HTX315 Fysik JEN
376kb
Download
HTX315 Innovation AM
352kb
Download
HTX315 Kemi MMB
623kb
Download
HTX315 Matematik TR
460kb
Download
HTX315 Teknologi AM
886kb
Download
Htx415 Bioteknologia MMB
948kb
Download
HTX415 Dansk AMS
551kb
Download
HTX415 Engelsk UA
421kb
Download
HTX415 Fysik HNL
383kb
Download
HTX415 Matematik HR
152kb
Download
HTX415 Samfundsfag JAR
288kb
Download
HTX415 Teknologi MBG
162kb
Download

Undervisnings[-]beskrivelser 3. år HTX

HTX 114

 • Bioteknologi
 • Dansk
 • Fysik
 • Matematik


HTX 214

 • Dansk 
 • Engelsk
 • KomIT


HTX 314

 • Dansk
 • Design
 • Teknologi
HTX114 Bioteknologi MBG HC
533kb
Download
HTX114 Dansk BU
599kb
Download
HTX114 Fysik JEN
406kb
Download
HTX114 Matematik OE
267kb
Download
HTX214 Dansk AFS
556kb
Download
HTX214 Engelsk AF
369kb
Download
HTX214 Komit DP
449kb
Download
HTX314 Dansk AFS
612kb
Download
HTX314 Design HN
570kb
Download
HTX314 Teknologi TR
889kb
Download

Karakterer og gennemførsel HTX

Herunder finder du et link til Undervisningsministeriets statistikoplysninger vedrørende de enkelte tekniske gymnasier. For at se oplysninger for Gymnasiet HTX Skjern vælges denne skole på listen:

Link til Undervisningsministeriets statistikoplysninger

 

Nedenstående linksamling fører direkte til statistikoplysninger for Gymnasiet HTX Skjern:

Eksamensresultat fordelt på region og gymnasieuddannelse 2016

Karakterer på fag fordelt på udvalgte på fag og evalueringsformer for studenter 2016

Gymnasiekarakter for fagniveau A for studenter 2016

Elevtal og fuldførelsesprocenter fordelt på gymnasial uddannelse

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse fordelt på til-uddannelse

 

Mål og indsats[-]områder HTX

Kompetenceskole - uddannelse

At være en kompetenceudviklende skole indebærer, at uddannelsessøgende er i centrum. For at vi kan uddanne til et vidensamfund, kræves tilrettelæggelsesformer, som både er helheds- og kontekstorienterede og aktivitets- og færdighedsorienterede, og hvor den pædagogiske tilrettelæggelse understøtter elevens selvstændighed og medansvar for egen læring med fokus på udvikling af såvel faglige kompetencer som kognitive, sproglige, teknologiske og personlige kompetencer.

Kompetenceskole - samfundet (dannelse) 

Som den kompetenceudviklende skole skal vi i forhold til samfundet være et kraftcenter i uddannelse. Regeringens målsætning er, at 50 procent af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. Gymnasiet HTX Skjern skal sikre, at de uddannelsessøgende erhverver sig de kvalifikationer og kompetencer, som bidrager hertil.

Gymnasiet HTX Skjern - Værdier

Værdier afspejles i holdninger og handlinger! Der skal med andre ord være sammenfald mellem skrevne værdier, udviste holdninger og udførte handlinger - ellers er vi ikke troværdige. Værdierne skal ligge til grund for vores handlinger på alle nuiveauer. Herved vil vores interessenter opleve, at de værdier, vi gerne vil være kendt for, også har gyldighed i den virkelige verden.

Kompetence

Formidling af Gymnasiet HTX Skjerns kerneydelse (uddannelse og dannelse) varetages altid på en kompetent måde overfor vores elever. Vores arbejde og vores beslutninger er præget af professionalisme. Derfor lægger vi vægt på analyse, planlægning og erfaringsopsamling - og altid med målet for øje. At vi er kompetente ses også i måden, vi håndterer uventede situationer på. Vores samarbejde er præget af en gensidig respekt for hinandens arbejdsopgaver i erkendelse af, at vi alle er lige vigtige for helheden i vores ydelser. Vi udviser faglighed på et højt niveau i forhold til stillede arbejdsopgaver. Løsninger fremkommer i et konstruktivt og kreativt samarbejde. For at være kompetente i tiden og til tiden, lægger vi vægt på en alsidig udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer, der lever op til de til enhver tid gældende krav fra omverdenen. Vi sikrer, at viden og erfaring i organisationen bliver en fællesmængde for alle medarbejdere, og at viden og erfaring kommunikeres på en let tilgængelig måde.

Engagerede

Engagement er drivkraften i forhold til ønsket om vækst og en stadig forbedring af kvaliteten. Vi forpligter os hermed til at være innovative i forhold til arbejdsopgaver i afdelingen. Vores engagement gør, at vi udviser ægte interesse for løsninger af opgaver. Innovation medfører et forpligtende og udviklende samarbejde og i nødvendigt omfang inddragelse af intern eller ekstern viden og erfaring til løsning af arbejdsopgaverne. Vi lærer og inspireres af hinanden. Vi følger med i udviklingen inden for vores fag. At udvise engagement er også at løse arbejdsopgaver til tiden - og gøre løsningen tilgængelig for kolleger. Gymnasiet HTX-Skjerns kerneydelse (uddannelse og dannelse) formidles af mennesker til mennesker, hvilket indebærer et udviklende, medmenneskeligt engagement afdelingens medarbejdere imellem og i forhold til afdelingens elever. Vores engagement skaber god kemi og styrker vores samarbejde. Vores engagement understøttes af gode fysiske rammer, "rette mand på rette plads", og af, at vi har kompetencerne i orden.

Troværdige 

Troværdighed i forhold til Gymnasiet HTX Skjerns kerneydelse er det grundlag, afdelingens fremtid bygger på. Vores hverdag er præget af en tydelig sammenhæng mellem det vi siger, og det vi gør. Der er konsekvens i vores handlinger, og vi viser respekt for trufne beslutninger ud fra viden om grundlaget for disse beslutninger. Vores profil er klar, og vi signalerer alle de samme værdier. Vi foregår selv med det gode eksempel, når vi ønsker en bestemt adfærd hos andre. Troværdighed over for kolleger og elever betyder, at vi udviser respekt og ansvarlighed og altid er parate til at hjælpe, samt at vi følger en sag til dørs på en sober og kompetent måde. Kompetent planlægning af arbejdsopgaver og elevtilbud er grundlaget for at løse opgaver med engagement og troværdighed.

Tilgængelige og opsøgende 

Vores tilgængelighed er tovejs. Vi udviser åbenhed og modtagelighed, og er opsøgende og udadvendte i afdelingens interesse. At vi er åbne betyder at vi som Gymnasiet HTX Skjern altid servicerer interessenter og kolleger med felksibilitet, højt serviceniveau og gensidig respekt for øje. Internt afspejler åbenheden sig i løsninger af opgaver. Der er kort vej fra ønske om information, til at denne information er tilgængelig. Vi ved altid hvem, der besidder de rette kompetencer til løsning af en opgave. Eksternt betyder åbenhed, at vores kommunikation er tilrettelagt således, at det er let for eksterne interessenter at finde de ønskede oplysninger.

Gymnasiet HTX Skjern - målsætning

Gymnasiet HTX Skjern skal yde en fremtidssikret undervisning af høj kvalitet, meget fleksibelt tilrettelagt og kendetegnet ved både dybde og bredde i de enkelte fag. Vi skal være særligt kendte og anerkendte for, at vores undervisning er baseret på eksakt viden videregivet i uddannelse og dannelse. Medarbejderne på Gymnasiet HTX Skjern skal være i besiddelse af nøglekompetencer til realisering af vores målsætning.

Indsatsområder 2015-2016

Skolen arbejder bl.a. med en opfølgningsplan omkring overgangsfrekvens til videregående uddannelser.

2012-2015

Indsatsområderne skal ses i sammenhæng med undervisningsmiljøvurderingen.

I 2012-2015 arbejdes der med følgende områder:

Socialt miljø

 • Fokus på hvad fravær gør ved det sociale miljø, specielt i forhold til gruppearbejde

Organisering

 • Lærerne skal blive bedre til at koordinere afleveringer
 • Fronter forbedres

Æstetisk miljø

 • fællesarealerne moderniseres
 • elevrådet inddrages i forbedring af klasselokalerne

Fysisk miljø

 • Fællesarealerne opbygges med fokus på gruppearbejde
Opfolgningsplan 2015
645kb
Download