uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Om uddannelsen

Hvis du interesserer dig for træning, sundhed og din krop, så er studieretningen med bioteknologi og idræt noget for dig.

Du vil få viden om de grundlæggende biologiske og kemiske processer i kroppen og i naturen. Hvordan fungerer mennesket og andre levende organismer? Hvordan omsættes energi i celler og muskler?

Du kommer til at arbejde med bioteknologien både som teori men også i praksis gennem eksperimenter i både laboratoriet og i naturen.

Bioteknologien understøttes på mange områder af idrætsfaget, hvor du vil kunne omsætte din biologiske og tekniske viden i praksis på din egen krop. 
I idræt skal du øve en spændende og bred vifte af sportsdiscipliner i idrætshallen og i det fri. Du vil samtidig blive klog på spændende teori om din kunnen og dine præstationer. Du vil blandt andet lære at sammensætte træningsprogrammer og teste din egen krop.

Det tætte samarbejde mellem bioteknologi og idræt vil du især opleve i tværfaglige projekter og forløb.

Bioteknologi og idræt giver dig et godt fagligt afsæt, hvis du vil læse en videregående uddannelse inden for sundhed, biologi eller sport. Studieretningen er også for dig, der går med ønsket om at blive fx idrætslæge, fysioterapeut, sygeplejerske, sportsudøver eller træner/coach. 

Studieretningsfag

Bioteknologi A

I faget Bioteknologi A får du en masse viden, der relaterer sig til emner som menneskets fysiologi, genteknologi, enzymer samt biokemiske forbindelser, for blot at nævne et par af de overordnede emner, som faget er bygget op omkring.

I løbet af timerne vil der både være lærerstyret undervisning, feltundersøgelser og arbejde i laboratoriet, hvor den teori, du har lært i klasselokalerne, bliver brugt i praksis.

Gennem undervisningen vil du tilegne dig evner, der kan være med til at finde bæredygtige og innovative løsninger på samfunds- og miljømæssige udfordringer – eksempelvis omkring gensplejsning og kloning.

 Idræt B

I faget Idræt B lærer du om en masse forskellige ting, der relaterer sig til emner som teoristof om fysisk aktivitet, livsstil og idrætsvaner. Der er selvfølgelig også sat en masse tid af til aktiviteter, der træner krops- og boldbeherskelse, aktiviteter, der træner den fysiske kapacitet samt aktiviteter, der fokuserer på samarbejde og etik.

Der er både undervisning i klasselokalet, i idrætshallen og ude i naturen - så man får rig mulighed for at bevæge sig.

Livet på HTX Skjern

Bliv klogere på det fede studiemiljø og de muligheder HTX Skjern tilbyder eleverne.

Nærhed

Vi er et trygt gymnasium, hvor alle kender alle. Det betyder, at der er et tæt fællesskab mellem eleverne og mellem lærere og elever. Det er vigtigt for os, at alle klasser fungerer socialt, så de bedste forudsætninger for læring og menneskelig udvikling er til stede. Vi prioriterer derfor ”ryste-sammen-aktiviteter” højt. Eksempelvis er HH1-klasserne på to hytteture, hvor fokus kun er fællesskab.

Rammer

Skolens studiemiljø med flotte faciliteter og hyggelige kroge gør det nemt at dyrke fællesskabet, mens man lærer. Den enkelte klasse har sit eget stamklasselokale, hvor langt de fleste undervisningstimer foregår. Her har man sin base.

Elevråd

Skolen har et velfungerende elevråd, som i samarbejde med lærere og ledelse arbejder for at skolen fungerer bedst muligt for alle. Der er tæt dialog, hvor man kigger langsigtet på skolens udvikling og gør dagligdagen så velfungerende som muligt. Formanden deltager hyppigt i møder med skolens ledelse, hvor fokus er på sammen at skabe bedst mulig undervisning og fællesskab.

Rejser

Der er stor rejseaktivitet på skolen. Nogle rejser klassevis. Andre er knyttet til specifikke aktiviteter.

  • 1.g: Malaga
  • 2.g: Alle elever er på studietur til en europæisk storby
  • 3.g: Berlin, Malaga, London, Liverpool/Manchester
  • 2. og 3.g: USA og Kina

Sport

Udover normal idrætsundervisning, har vi idrætsdage – med fokus på at dyste med et smil på læben. Vi deltager også i landsdækkende fodbold- og håndboldstævner for HHX-elever. Her er der både mulighed for at deltage på elite- og hygge-niveau.

Fester

Vi har hyppigt fester på skolen. Der er stor opbakning. Nogle fester har levende musik med landskendte navne, mens andre er temafester. Der er fantastisk stemning ved skolens fester og stor opbakning. Langt størstedelen af eleverne deltager ved alle skolens fester. Vi har frøfest, temafester, julefrokost, gallafest. Lærerne deltager også ved festerne.

Caféer

Der afholdes ofte fredagscaféer, hvor rejsende klasser arrangerer en hyggelig eftermiddag med øl, sodavand, breezere og underholdning. Det er en skøn måde at gå weekenden i møde, og der er stor deltagelse.

Fællesarrangementer

Flere gange årligt samles alle skolens elever til diverse fællessamlinger. Nogle gange er det en foredragsholder med et fagligt fokus. Andre gange er der fokus på elevernes virkelighed i hverdagen. Årets højdepunkt er juleafslutningen, hvor traditionen er, at vi går på ferie med et grin. Senest havde vi besøg af Mark Lefevre.

Bliv klogere på UCRS Campus mange fed faciliteter og lokationer. Vi er en sammenslutning af flere skoler og kan derfor tilbyde HHX, HTX, EUD/EUX, VUC, 10. klasse og meget mere!

Studievejleder Gymnasiet Skjern

Snak med en vejleder om uddannelses mulighederne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Susanne Bæk Jakobsen
Susanne Bæk Jakobsen
Pædagogisk leder SJ@ucrs.dk Mobil: 21305497
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
” Jeg har valgt Biotek/Idræt, da jeg synes det er spændende og sjovt at lave noget praktisk. Man arbejder med kroppen i et godt samarbejde mellem bioteknologi og idræt.”
Anne Bennetsen
Elev, HTX, Biotek/Idræt

Studieretnings[-]oversigt

Få et overblik over de obligatoriske fag, studieretningsfagene samt mulighederne for valgfag gennem de 3 år på denne studieretning.

Studieretningsfag Tysk A Spansk A Obligatoriske fag Dansk A Engelsk A Afsætning B Historie B Virksomhedsøkonomi B Erhvervsjura C Informatik C Matematik C Samfundsfag C International økonomi B Almen sprogforståelse Økonomisk grundforløb Studieområdet Valgfag International økonomi A Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Matematik B Samfundsfag B Kulturforståelse C Markedskommunikation C Idræt C Finansiering C Mediefag C Innovation C Psykologi C
Studieretningsfag
Tysk A
Spansk A
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
Historie B
Virksomhedsøkonomi B
Erhvervsjura C
Informatik C
Matematik C
Samfundsfag C
International økonomi B
Almen sprogforståelse
Økonomisk grundforløb
Studieområdet
Valgfag
International økonomi A
Afsætning A
Virksomhedsøkonomi A
Matematik B
Samfundsfag B
Kulturforståelse C
Markedskommunikation C
Idræt C
Finansiering C
Mediefag C
Innovation C
Psykologi C
Studieretningsfag 1.g 2.g 3.g
Tysk A
Spansk A
Obligatoriske fag 1.g 2.g 3.g
Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
Historie B
Virksomhedsøkonomi B
Erhvervsjura C
Informatik C
Matematik C
Samfundsfag C
International økonomi B
Almen sprogforståelse
Økonomisk grundforløb
Studieområdet
Valgfag 1.g 2.g 3.g
International økonomi A
Afsætning A
Virksomhedsøkonomi A
Matematik B
Samfundsfag B
Kulturforståelse C
Markedskommunikation C
Idræt C
Finansiering C
Mediefag C
Innovation C
Psykologi C

Tilmeld dig i dag

Ansøg om optagelse via optagelse.dk.

Hvis du går i skole, skal du bruge dit UNI-Login, som er oprettet på din skole. - kan du ikke huske det, så kan din skole hjælpe dig.

Er du over 18 skal du bruge dit NemID.

Gå til optagelse.dk

Bliv kontaktet

Du kan skrive dig op her, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00