uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Om studieretningen

Brug, træn og undersøg din aktive krop. Anvend livets videnskab og teknologi til at forstå dig selv og alle andre levende organismer.

I faget bioteknologi vil du få viden om de grundlæggende biologiske processer i kroppen og alt levende. Hvordan fungerer mennesket og andre organismer? Hvordan omsættes energi i celler og muskler? Og hvordan kan biologisk viden udnyttes teknologisk i sundheds-optimering, produktion og miljø-forvaltning?

Du kommer til at arbejde både teoretisk og praktisk med bioteknologien, når du skal stille skarpt på celler af enhver slags og gennemføre undersøgelser og eksperimenter i både laboratoriet og i naturen.

Bioteknologien spiller godt sammen med idrætsfaget, hvor du kan omsætte din biologiske og tekniske viden i praksis på og med din egen krop.

I idræt skal du øve en spændende og bred vifte af sportsdiscipliner i idrætshallen og i det fri. Du vil samtidig blive klog på spændende teori om din krops fysiologi, dine sportslige færdigheder og dine præstationer. Du vil blandt andet lære at sammensætte træningsprogrammer, analysere og teste din egen krop med moderne måleudstyr.

Samarbejdet mellem bioteknologi og idræt vil du især opleve i tværfaglige forløb samt på ekskursioner og studieture.

Studieretningen Biotek•Idræt giver dig et optimalt fagligt afsæt, hvis du vil læse en videregående uddannelse inden for sundhed, biologi eller sport. For dig, der drømmer om at blive fx idrætslæge,  fysioterapeut, dyrlæge, kostvejleder, sygeplejerske, ergoterapeut, sportsudøver eller instruktør/træner.

Studieretningsfag

Bioteknologi A

I faget Bioteknologi A bliver du klog på menneskets fysiologi, sundhed og sygdomme, DNA-analyser og genteknologi, natur og miljø, smarte anvendelser af mikroorganismer, og meget andet.

Med naturvidenskabelige arbejdsmetoder og moderne forsøgsudstyr bliver du skarp til at opdage, forstå, undersøge og optimere forhold, der er centrale for dig selv og alle andre levende væsener.

Undervisningen gør dig i stand til at vurdere og finde nyttige, bæredygtige og innovative løsninger på samfundsmæssige og miljømæssige udfordringer – fx omkring genteknologi, sygdomsbehandling, energiforsyning og naturforvaltning.

 Idræt B

Idræt B giver dig bred og brugbar viden om fysisk aktivitet, livsstil og idrætsvaner. Du vil naturligvis få meget tid til aktiviteter i haller og træningslokaler, hvor du skal øve rytme, krops- og boldbeherskelse og udføre aktiviteter, der styrker din fysiske kapacitet, træner samarbejde og fokuserer på etik.

Fagets undervisning foregår både i teorilokalet, idrætslaboratoriet, idrætshallen og naturen. Du får masser af idræts- og måleudstyr i hænderne samt rig mulighed for at bevæge dig og være aktiv på den fede måde.

Idræt B gør dig god til at udføre, optimere, vurdere, analysere og planlægge motion, sport og sundhedsfremmende aktiviteter for dig selv og for andre.

Livet på HTX Skjern

Bliv klogere på det fede studiemiljø og de muligheder HTX Skjern tilbyder eleverne.

Studiemiljø

På Gymnasiet HTX Skjern har vi et åbent studiemiljø, hvor vi lægger vægt på, at alle føler sig velkomne og trygge. En tæt og positiv kontakt mellem elever og lærere giver nærhed i hverdagen.

Moderne værksteder og laboratorier sikrer, at du får afprøvet fagenes teori og omsætter den til praksis. Det betyder, at du oplever variation i undervisningen, får masser af ”hands on” og kan arbejde kreativt.

Skolens mange fællesområder rummer så mange varierede arbejdspladser, at alle elever kan deltage i gruppearbejde uden for klasselokalerne. Det skaber optimale rammer for HTX´s særlige projektarbejdsform.

I Gymnasiet HTX´s studiecafé kan du flere gange ugentligt få lektiehjælp af lærere, og ugens to skemafrie timer gør, at du og dine kammerater kan mødes til gruppearbejde om opgaver og afleveringer.

Fællesskab og oplevelser

Hvert skoleår arrangerer elevrådet hyggelige aktivitetsdage, hvor der blandt andet er klassekonkurrencer og sjove kreative tiltag. Elevrådet er også tovholdere for en række årlige fester.

Du kommer desuden på studieture og ekskursioner med både din klasse og årgang. Dette inkluderer en introtur for alle nystartede førsteårselever, rystesammen-tur og ministudietur med klassen og ikke mindst en udlands-studietur.

Leadership & Entrepreneurship

Leadership-forløbet består af tre hovedelementer:

  • Universitetsundervisning
  • Virksomhedsbesøg
  • Planlægning og afvikling af event

Leadership-uddannelsen er et spændende forløb, som strækker sig over 70 lektioner, fordelt over 13 mandage efter normal skoletid. Her kombinerer vi teoretisk undervisning på akademisk niveau med virksomhedsbesøg, gennemførelsen af en event og en studietur til Kina eller USA.

Entrepreneur-forløbet består af tre hovedelementer:

  • Opstart af egen virksomhed
  • Universitetsundervisning
  • Virksomhedsbesøg

Forløbet indledes med en introduktion til “strukturerede kreative processer” og hjælp til udvikling af en virksomhedside. Du skal under hele forløbet selvstændigt og aktivt arbejde med opstart af din egen virksomhed under guidning og vejledning fra en mentor, som hver (virksomhed) gruppe tildeles.

Grønt Flag - Grøn Gymansieskole

Grønt Flag Grøn Gymnasieskole (GFGG) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet og udviklet i samarbejde med Ministeriet for Børn og Undervisning, Miljøministeriet, Tips- og Lottomidler til Friluftsrådet samt Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed (NTS).

GFGG er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling og er samtidig en certificeringsordning for gymnasieskoler, der arbejder mod en større bæredygtighed på institutionen både gennem undervisning og reelle handlinger.

For at en skole kan få det grønne flag, skal eleverne inddrages i arbejdet. Derfor oplever alle elever på både 1 og 3. årgang altid et undervisningsforløb om bæredygtighed. Der er almindelige oplysningskampagner og konkurrencer, så eleverne hele tiden bliver mindet om, at man skal huske at skåne miljøet.

Skolen skal hvert år indsende en rapport til Friluftsrådet, som tildeler flaget. I skoleåret 2015-2016 har tyve danske gymnasier fået flaget, og i Ringkøbing-Skjern Kommune er det indtil videre kun Gymnasiet HTX Skjern, som kan sende det grønne flag til tops på flagstangen.


En Grøn Gymnasieskole er en skole, der

  • sætter miljøundervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling højt på dagsordenen
  • tager vare på miljøet og arbejder frem mod at være mere bæredygtig
  • ønsker at synliggøre sin grønne profil 

SubUniversity

SubUniversity er et mentorbaseret projekt, hvor de deltagende elever bliver tildelt to universitetsstuderende som fungerer som mentorer og rollemodeller.

Forløbet er placeret i 2. g hvor eleverne i løbet af skoleåret deltager i fire særlige elevmøder på Aarhus Universitet. Gennem forløbet får eleverne indsigt i, hvad det indebærer at være studerende på en universitetsuddannelse.

Social aktiviteter

På Gymnasiet HTX har vi mange sociale aktiviteter som aktivitetsdag, juleklippedag, elevfester, idræt og spring på DHE, skitur, skolefodbold osv.

Studiecafé

I studiecaféen kan du hver uge få lektiehjælp af gymnasiets lærere. Synes du, at kemiske formler, matematiske beviser eller engelske gloser kræver ekstra benarbejde, og er dine forældre helt lost, så er studiecaféen et godt tilbud.

Det er også her, du og dine kammerater kan mødes til gruppearbejde om opgaver og afleveringer. 

Bliv klogere på UCRS Campus mange fede faciliteter og lokationer. Vi er en sammenslutning af flere skoler og kan derfor tilbyde HHX, HTX, EUD/EUX, VUC, 10. klasse og meget mere!

Studievejleder Gymnasiet Skjern

Snak med en vejleder om uddannelses mulighederne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Susanne Bæk Jakobsen
Susanne Bæk Jakobsen
Pædagogisk leder SJ@ucrs.dk Mobil: 21305497
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
” Jeg har valgt Biotek/Idræt, da jeg synes det er spændende og sjovt at lave noget praktisk. Man arbejder med kroppen i et godt samarbejde mellem bioteknologi og idræt.”
Anne Bennetsen
Elev, HTX, Biotek/Idræt

Studieretnings[-]oversigt

Få et overblik over de obligatoriske fag, studieretningsfagene samt mulighederne for valgfag gennem de 3 år på denne studieretning.

Studieretningsfag Bioteknologi A Idræt B Obligatoriske fag Dansk A Matematik B Fysik B Kemi B Engelsk B Teknologi B Idehistorie B Kommunikation/IT C Samfundsfag C Valgfag (vælg 1-2) Innovation C Astronomi C Mediefag C/B Programmering C Tysk C/B Retorik C Samfundsfag B/A Psykologi C Fysik A Kemi A Engelsk A Matematik A Teknikfag (vælg 1) Proces, levnedsmiddel og sundhed A Byggeri og energi A Digital design og udvikling A Design & produktion - mekatronik A
Studieretningsfag
Bioteknologi A
Idræt B
Obligatoriske fag
Dansk A
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Engelsk B
Teknologi B
Idehistorie B
Kommunikation/IT C
Samfundsfag C
Valgfag (vælg 1-2)
Innovation C
Astronomi C
Mediefag C/B
Programmering C
Tysk C/B
Retorik C
Samfundsfag B/A
Psykologi C
Fysik A
Kemi A
Engelsk A
Matematik A
Teknikfag (vælg 1)
Proces, levnedsmiddel og sundhed A
Byggeri og energi A
Digital design og udvikling A
Design & produktion - mekatronik A
Studieretningsfag 1.g 2.g 3.g
Bioteknologi A
Idræt B
Obligatoriske fag 1.g 2.g 3.g
Dansk A
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Engelsk B
Teknologi B
Idehistorie B
Kommunikation/IT C
Samfundsfag C
Valgfag (vælg 1-2) 1.g 2.g 3.g
Innovation C
Astronomi C
Mediefag C/B
Programmering C
Tysk C/B
Retorik C
Samfundsfag B/A
Psykologi C
Fysik A
Kemi A
Engelsk A
Matematik A
Teknikfag (vælg 1) 1.g 2.g 3.g
Proces, levnedsmiddel og sundhed A
Byggeri og energi A
Digital design og udvikling A
Design & produktion - mekatronik A

Tilmeld dig i dag

Ansøg om optagelse via optagelse.dk.

Hvis du går i skole, skal du bruge dit UNI-Login, som er oprettet på din skole. - kan du ikke huske det, så kan din skole hjælpe dig.

Er du over 18 skal du bruge dit NemID.

Gå til optagelse.dk

Bliv kontaktet

Du kan skrive dig op her, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00